SOLICITARE DE OFERTE: Dezvoltare portal educațional al Ministerului Educației Republicii Moldova

A.   CONTEXT

În contextul implementării obiectivelor Strategiei Educația 2020, Ministerul Educației, în cadrul proiectului Smart Classroom, finanțat din sursele Ambasadei Coreei la Kiev, își propune dezvoltarea unui portal informațional educațional integrat cu un depozitoriu digital.

 

Obiectivele platformei educaționale sunt:

Generale:

 1. Informare – platforma va oferi informație despre procesul educațional, despre reformele ce au loc în domeniul învățământului, despre activitățile din domeniul educațional,  într-o manieră accesibilă tuturor grupurilor de beneficiari: Cadre didactice, Elevi, Studenți, Minister și instituții subordonate).
 2. Interacțiune – platforma va crea  premisele pentru lansarea şi menținerea  dialogului între părțile implicate și va oferi uneltele necesare pentru asigurarea interacțiunii şi comunicării eficiente dintre cadre didactice, părinți, elevi, studenți și Ministerul Educației.
 3. Transfer de experiență şi cunoștințe – Platforma va contribui la consolidarea comunității pedagogice din Republica Moldova şi dezvoltarea continuă a cadrelor didactice  prin partajare de experiență şi bune practici. 

Beneficiarii platformei vor fi:

 • Cadrele didactice şi administrația instituțiilor de învățământ preșcolar,  general, profesional tehnic, superior
 • Elevi (învățământ general profesional tehnic)
 • Studenți (învățământ superior)
 • Părinții elevilor și studenților
 • Echipa Ministerului Educației

 

B. CAIET DE SARCINI TEHNICE

Caracteristici generale ale platformei:  

 • Design minimalist, simplu, neaglomerat, cu accent asupra materialelor vizuale (foto, video, alte aspecte grafice), compatibil cu diferite rezoluții de ecran
 • Structura site-ului va fi una ușor navigabilă (user friendly) pe înțelesul beneficiarilor platformei 
 • Platforma va conține elemente de filtrare, căutare după cuvinte și expresii cheie, iar rezultatele vor fi afișate în ordine invers-cronologică (de la cel mai recent  la cel mai vechi)
 • Platforma va respecta cerințele europene pentru persoane cu deficiențe de vedere
 • Platforma va fi accesibilă în 3 limbi: română, egleză și rusă (posibilitatea activării și deactivării va fi accesibilă din panelul de administrare)
 • Platforma va fi conține componente accesibile publicului larg (descrise în Anexa nr 1- Portal Educațional), componente accesibile doar prin modalitatea de logare (descrise în Anexa nr 2- Depozitoriu General), panel de administrare (accesibil doar de administratorul portalului)
 • Posibilitatea integrării softurilor de management școlar se va considera un avantaj
 • Va exista posibilitatea integrării și accesării elementelor de social media și instrumente SEO (Search Engine Optimization) ca Google Analytics sau altele
 • Va exista posibilitatea plasării și download-ării fișierelor de tipul .doc, .pdf, .avi, .swf, altele
 • Preferabil, se vor utiliza soluții custumizate. Crearea platformei pe soluții Open Source și CMS-uri predefinite se va lua în calcul, în cazul justificării
 • Va exista posibilitatea de a extrage bazele de date cu elevi/profesori/părinți în format .csv
 • Se va lua în calcul posibilitatea de abonare la RSS (inclusiv pentru un utilizator în parte)
 • Se va lua în calcul posibilitatea integrării opțiunii de a transmite Newsletter către utilizatorii înregistrați (iar utilizatorii să se aboneze la newsletter, alegând din anumite filtre/ trepte ale educației)

 • Se va lua în calcul posibilitatea de a pune semne de carte și de a salva linkurile utile de pe platformă în dashboard-ul propriu, de a crea și reading lists la anumite subiecte  în depozitoriu 
 • Platfoma va avea prevăzute elemente de securitate (de ex administratorul va avea acces la toate statisticile platformei, legat de vizite, timp petrecut pe pagină și unde au fost cele mai frecvente click-uri)
 • Platforma va prevedea instrumente de evaluare a articolelor, blogurilor, postărilor din depozitoriul digital
 • Platforma va prevedea un sistem de mesagerie intern pentru utilizatorii înregistrați
 • Sistemul trebuie să fie capabil să asigure activitatea simultană neîntreruptă până la 100.000 utilizatori. În același timp numărul de utilizatori înregistraţi în sistem nu trebuie sa fie limitat. 

 

Componente ale platformei

Particularități ale structurii pe pagina de start accesibile publicului larg:

 • Calendarul
 • Bloc pentru bloguri
 • Bloc pentru Calendar care va cuprinde informația despre cele mai importante evenimente din domeniul educației (admitere, examene, absolvire, etc)
 • Butoane de logare și creare profil instituție de învățămînt și utilizatori cu rol predefinit (sign up)
 • Butoane de social media
 • Forum

 

Particularități legate de SEO:

Paginile urmează să aibă adrese fixe statice, care vor conține denumirea paginii în format text, pentru a fi mai bine indexate, de asemenea, meta descriere potrivită în dependență de pagină și categorie.

Va fi posibilă editarea meta descrierilor din panoul de administrare. Meta tags vor fi generale pentru întreaga platformă, dar și pentru fiecare categorie/pagină în parte.

Pe pagina web, informația va fi salvată în format Unicod (UTF-8). Conținutul paginilor, de asemenea și panoul de administrare, va fi dezvoltat în trei limbi: română, rusă, engleză, cu folosirea caracterelor Chirilice, Latine și Diacriticile române (Î,Ă, Â, Ș, Ț) . Totodată, va exista posibilitatea selectării sau deselectării uneia dintre acestea.

 

Livrabile:

 1. Model de design pentru paginile descrise în Anexe
 2. Soluția tehnică
 3. Ghid de administrare (hardcopy și electronic)
 4. Training pentru administratorii desemnați de către Ministerul Educației

Perioada lansării: preferabil Ianuarie, 2016 

C. CONTRACTAREA ŞI PLATA

Contacte și proceduri

Companiile specializate în elaborarea soluțiilor tehnice să își exprime interesul la datele de contact menționate.

Companiile specializate urmează să depună:

 1. Copia Certificatului de Înregistrare;
 2. CV-urile persoanelor responsabile de realizarea livrabilelor; 
 3. Descrierea experienței relevante, demonstrată cu acte doveditoare;
 4. Planul de realizare (propunerea de proiect) pentru fiecare livrabil;
 5. Oferta financiară.
 6. Garanție bancară de 10% valabilă pentru perioada contractului +2 luni după expirarea acestuia.

Date de contact pentru depunerea dosarului:

Ana Chirița

Director Executiv

Asociația Naţională a Companiilor din Domeniul  TIC (ATIC)

str. Maria Cibotari, 28, Chisinau MD 2012, Republica Moldova

Telefon / Fax: +373 22 887000

E-mail: office@ict.md

Website: www.ict.md

 

Propunerile se depun în formă electronică cu indicarea în subiect:

Denumire Companie, Elaborarea platformei Educaționale

 

Termenul-limită de depunere a dosarelor: 5 Noiembrie, 2015

Propunerile înaintate prin orice altă metodă și / sau în orice alt mod sau după termenul specificat vor fi respinse.

Organizatorii își rezervă dreptul să modifice, completeze, micșoreze termenii de referință sau să creeze echipe mixte pe diferite aspecte ale sarcinii propuse pentru maximizarea rezultatelor obținute.

Oricare întrebări referitor la termeni de referință vor fi prezentate doar pînă la termenul-limită și la adresele sau contactele indicate mai sus.

Organizatorii își rezervă dreptul de a obține clarificări cu privire la orice punct într-o propunere sau de a obține informații suplimentare necesare pentru a evalua în mod corespunzător ofertele recepționate. Refuzul sau întîrzierea răspunsului din partea unui ofertant poate cauza respingerea propunerii înaintate.

Evaluarea propunerilor

Evaluarea propunerilor va fi efectuată de către Organizatori pe baza criteriilor:

 1. Experiența companiei
 2. Referințe
 3. Termeni de livrare
 4. Oferta financiar

Decizia comisiei de evaluare constituită de către Organizator este definitivă.

Pentru ofertele neselectate se va oferi un răspuns în scris.

De asemenea, Organizatorii își rezervă dreptul de a negocia termenii și termenele propunerii realizate de către unul sau mai mulți Furnizori la alegerea sa, inclusiv, dar fără a se limita la negocierea prețului cotat (în sensul diminuării) pentru o astfel  de Propunere.

Condiții de plată

Plata se va face prin prezentarea unei facturi în valută convertibilă (preferabil dolari SUA) pentru fiecare livrabil și în funcție de acceptarea din partea Organizatorilor a fiecărui livrabil în parte.

Organizatorii au dreptul de a rezilia contractul încheiat, în cazul în care:

 1. Livrabilele nu sînt prezentate în termenele stabilite;
 2. Cu preaviz de 30 de zile indiferent de cauză;
 3. În cazul în care condițiile contractului nu sînt respectate;
 4. În cazul în care livrabilele diferă de ceea ce s-a propus în ofertă, nu corespund așteptărilor și nu se realizează modificările de rigoare în timp restrâns pentru a se încadra în termene.

Anexe:

 1. Anexa nr 1- Portal Educațional
 2. Anexa nr 2- Depozit Digital
 3. Anexa nr 3 – Wireframes

Discover more articles

May 16, 2024

Centrul Inotek marchează un an de inovații și inițiative transformatoare în sudul Moldovei

Inotek – EU Innovation Centre Cahul, un hub susținut de Uniunea Europeană și Suedia, dedicat promovării inovației și digitalizării în...

May 15, 2024

IT Career Expo Bălți – un eveniment pentru tinerii interesați de oportunitățile și tendințele industriei IT din Moldova

Peste 330 de tineri din regiunea de nord au participat în cadrul evenimentului IT Career Expo Bălți, desfășurat la data...

May 3, 2024

Join the forefront of technological innovation and leadership as the Executive Director of the Moldovan Association of ICT Companies!

Background: THE MOLDOVAN ASSOCIATION OF ICT COMPANIES (“ATIC”) is the business Organization uniting 90 companies and representing anUmbrella Organization gathering...

April 23, 2024

Un pas înainte în era digitală. Peste 700 de persoane au participat la conferința internațională „Inteligența Artificială & Big Data”

Peste 700 de persoane au participat la conferința „Inteligența Artificială & Big Data”, care a avut loc la Chișinău în...

April 16, 2024

Transformând aspirațiile în realitate: Campania de promovare a Carierei IT în Nordul țării

Începând cu anul 2011, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC implementează Campania de promovare a Carierei IT, scopul căreia...

April 13, 2024

IT Career Expo Cahul: conexiuni, cunoștințe și oportunități pentru o carieră reușită

Peste 450 de tineri din sudul țării au participat cu entuziasm la IT Career Expo Cahul, eveniment dedicat explorării oportunităților...

Subscribe to be always updated

By clicking Subscribe you’re confirming that you agree with our Terms and Conditions.