SOLICITARE DE OFERTE: Dezvoltare ofertă servicii de livrare și montare a sistemului de ventilare, condiționare și încălzire

A. INTRODUCERE

Asociația Națională a Companiilor din Domeniu TIC (ATIC), în cadrul proiectului de dezvoltare a Centrului de Excelență în Domeniul TIC (ITCEC) finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), este în căuarea unei companii (denumită în continuare “Contractor”) pentru a presta servicii de livrare și montare a sistemului de ventilare și condiționare  în spațiu de aprox. 3700 m2 destinat Centrului menționat anterior, care aparține cu titlu de proprietate Universității Tehnice a Moldovei (în continuare Beneficiar”).

 

B. CONTEXT

Spațiul destinat ICTEC are o suprafață totală de 3778 m2, în 2 nivele, reprezintă o clădire nouă existentă, adiacentă unei clădiri rezidențiale situată pe adresa str. Studenților 9/19, construită în perioada 2012-2014 și care aparține Universității Tehnice din Moldova. Gradul actual de finalizare a clădirii este “varianta sură”.  Clădirea propriu-zisă a fost reconstruită pe baza unei clădiri anterioare ridicate la finele anilor 80. Centrul va fi finalizat (prin lucrări finisare de interior) și dotat cu mobilierul și echipamentele corespunzătoare.  Centru este amplasat în două nivele după cum urmează și este cuprinde 3 zone principale:

 • Zona din Stinga – 930m2 (Parter)
 • Zona Centrală – 1385m2 (Parter + 1-etaj)

Zona din Dreapta – 1463m2 (Parter + 1-etaj)

Zonele curente pot fi extinse pînă la 5400 m2 pe parcursul a următorilor 3 – 5 ani.

Darea în exploatare a ITCE se preconizează pentru Martie 2016 și va cuprinde zona din stînga și cea centrală în mod primordial.

În spațiul dat se vor petrece activități educaționale și de creație (de tip seminare, instruiri, conferințe). Va fi organizat spațiu de lucru în comun (coworking), activități de antreprenoriat, laboratoare, zone de co-creare, training, etc.

Beneficiari direcți ai ICTEC vor fi în cea mai mare măsură studenți și tineri specialiști din industria TIC, care vor petrece  ore îndelungate în acest spațiu; profesioniști din  domeniu (antrenați în activități de recalificare, mentorat, instruire etc); copii de la 7 ani și în sus antrenați în activități extracurriculare.

În acest context este vital ca ICTEC sa reprezinte un mediu sănătos, bine aerat și confortabil, care va permite de a obține beneficii maxime din activitățile mentale și creative care vor avea loc în acest centru.

C. CAIET DE SARCINI

Principala sarcină este de a veni cu o soluție pentru sistemul de ventilare și condiționare  a spațiului descris mai sus, de livrare și de montare propriu zisă a sistemului în spațiul dat.

Sistemul de ventilare, condiționare și încălzire va include în sine și va asigura următorul impact:

 • Împrospătarea permanentă a aerului
 • Reglarea umidității
 • Împiedicarea apariției efectului de condens și a mucegaiului
 • Reglarea temperaturii aerului în încăpere
 • Eficiență
 • Economie
 • Mod silențios
 • Aspect estetic
 • Încălzirea încăperilor

Sistemul de ventilare, condiționare și încălzire urmează a fi adaptat conform destinațiilor și încărcărilor individuale ale spațiilor.

Ofertanții pot propune soluții pentru fiecare componentă în parte sau de ansamblu.

Sistemul de ventilare, condiționare și încălzire va lua în calcul posibilitatea corespunderi cu ultimele tendințe în domeniul utilizării componentelor de eficiență sporită și crearea unui mediu cu utilizarea tehnologiilor GREEN.

Descrierea tehnică a încăperilor, cum ar fi suprafața, destinația încăperilor, precum și  numărul de persoane maximal care se pot afla simultan în încăpere, este prezentată în planurile de design atașate acestei Solicitări de Oferte.

În dependență de tehnologiile utilizate și posibilitățile potențialilor Contractori, este binevenită și se acceptă prezentarea de către un potențial Contractor a 2 sau mai multe soluții (cu același impact, însă pe bază de diferite tehnologii).

În scopul prezentării unei soluții optime de către Contractant, la solicitare, UTM va oferi acces la obiect potențialilor Contractanți.

Designul interior al Centrului va fi în stil eco – industrial (loft style)

 

Ținând cont de informația prezentată mai sus este necesar:

I. În baza experienței și profesionalismului specialiștilor, de a veni cu descrierea soluției privind sistemul de ventilare și condiționare a spațiului dat, inclusiv descrierea  capacității de a obține impactul solicitat mai sus

II. De a prezenta tehnologia care stă la baza sistemului de ventilare și condiționare propus (o tehnologie unică, sau îmbinarea câtorva tehnologii

III. De a descrie caracteristicele tehnice și costurile echipamentelor și materialelor utilizate în soluția prezentată în p. I (inclusiv producătorii, termenii de garanție etc)

IV. De a estima costurile de manoperă referitor la instalarea sistemului de ventilare și condiționare prezentat în p.I

V. De a estima termenii de livrare și de execuție a lucrărilor de montare a sistemului de ventilare și condiționare

VI. De a executa lucrările de montare a sistemului de ventilare și condiționare în spațiul dat.

VII. De a da în exploatare sistemul instalat.

VIII. Companiile care dispun de licență în proiectarea sistemelor sus menționate, vor include estimarea costurilor pentru proiectare ca linie separată în buget.

IX. De a estima cheltuielile de mentenanță lunare în baza soluției propuse.

ATIC, în calitate de Contractor, va considera sistemul de ventilare și condiționare trasat și dat în exploatare drept rezultat esenţial ale prezentei lucrări, finalizarea şi acceptarea cărora va servi drept bază pentru achitarea serviciilor prestate de Contractor.

Termenul limita de executare a serviciilor este 31 Martie 2016.

 

D. CONTRACTAREA ŞI PLATA

În urma ofertelor recepționate, ATIC își rezervă dreptul la evaluarea acestora și solicitarea informațiilor suplimentare pe fiecare ofertă recepționată. În cazul preselectării a unei sau mai multe soluții în baza ofertelor depuse, ATIC va lansa o solicitare suplimentară a soluțiilor preselectate pentru a putea selecta cea mai bună ofertă și încheia contractul final. În urma acestor proceduri, ATIC şi Contractorul vor semna un contract la Preţ Fix pentru realizarea lucrărilor de ventilare, condiționare și încălzire. Preţul fix se va achita la finalizarea şi acceptarea lucrărilor realizate în conformitate cu prevederile contractului, conform graficului de execuție a lucrărilor descris în contract, în baza actului de primire predare contrasemnat de către reprezentantul Beneficiarului.

 

E. INSTRUCŢIUNI PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR ȘI CRITERII DE EVALUARE

Ofertele trebuie să conţină următoarele informaţii. (Ofertele ce nu vor conţine informaţiile necesare vor fi considerate incomplete şi nu vor fi incluse in listă pentru evaluare):

 • Capacitatea companiei şi experienţa relevantă. Prezentarea capacităţilor companiei de executare a lucrărilor, descriind în mod special experiența în domeniu, portofoliul lucrărilor executate, furnizorii etc.
 • Echipamentul și materialele utilizate. Urmează de prezentat următoarea informație, dar nu limitată la:
  • Tehnologiile propuse
  • producătorii de echipamente
  • caracteristicele tehnice ale echipamentelor și materialelor
  • garanția oferită pe echipament separat, și pentru întreg sistemul de ventilare și condiționare
  • certificările relevante
  • eficacitatea sistemului
  • impactul sistemului asupra mediului înconjurător
 • Buget: Un buget detaliat în lei moldoveneşti, prezentat pe fiecare echipament, tip de materiale și punct de lucrări, încât ATIC să poate concluziona despre rezonabilitatea bugetului propus pe fiecare companie în parte. Bugetul NU va include TVA, deoarece proiectul este cu cota TVA zero.

Ofertele trebuie depuse în limba română, rusă  sau engleză prin email la adresa executive@ict.md  sau prezentate la oficiul proiectului: str. Maria Cibotari 28, of 1B.

 

Întrebările pot fi adresate prin e-mail la până la 12 Septembrie, 2015 la adresa indicată mai sus. Răspunsurile pentru toate întrebările recepționate vor fi transmise tuturor înapoi. Sunete nu se acceptă.

Pentru a facilita transmiterea dosarelor va fi organizată o întâlnire la data de 8 Septembrie, 2015, orele 15:00. Companiile interesate pot solicita organizarea întîlnirii  pînă pe data de 06 Septembrie, 2015 prin e-mail. Toate confirmările vor veni prin e-mail.

 

Se vor indica urmatoarele detalii, în cazul depunerii ofertelor prin:

e-mail: Denumire companie, ICTEC: Oferta Ventilare, Condiționare, Încălzire

fizic (pe plic): Denumire companie, ICTEC: Oferta Ventilare, Condiționare, Încălzire

 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18 Septembrie, 2015, orele 17.00. Ofertele depuse după termenul limită nu vor fi luate în considerație. 

Date de contact pentru depunerea dosarului:
Ana Chirița
Director Executiv
Asociația Naţională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC)
str. Maria Cibotari, 28, Chisinau MD 2012, Republica Moldova
Telefon / Fax: +373 22 887000
E-mail:
 

executive@ict.md
Website: www.ict.md

CRITERII DE EVALUARE:

 1. Experiența companiei
 2. Soluția propusă
 3. Eficiența soluției
 4. Bugetul pentru mentenanța ulterioară
 5. Oferta financiară

Anexa 1: Nota informativa

Anexa 2: Planul spațiului

Discover more articles

May 16, 2024

Centrul Inotek marchează un an de inovații și inițiative transformatoare în sudul Moldovei

Inotek – EU Innovation Centre Cahul, un hub susținut de Uniunea Europeană și Suedia, dedicat promovării inovației și digitalizării în...

May 15, 2024

IT Career Expo Bălți – un eveniment pentru tinerii interesați de oportunitățile și tendințele industriei IT din Moldova

Peste 330 de tineri din regiunea de nord au participat în cadrul evenimentului IT Career Expo Bălți, desfășurat la data...

May 3, 2024

Join the forefront of technological innovation and leadership as the Executive Director of the Moldovan Association of ICT Companies!

Background: THE MOLDOVAN ASSOCIATION OF ICT COMPANIES (“ATIC”) is the business Organization uniting 90 companies and representing anUmbrella Organization gathering...

April 23, 2024

Un pas înainte în era digitală. Peste 700 de persoane au participat la conferința internațională „Inteligența Artificială & Big Data”

Peste 700 de persoane au participat la conferința „Inteligența Artificială & Big Data”, care a avut loc la Chișinău în...

April 16, 2024

Transformând aspirațiile în realitate: Campania de promovare a Carierei IT în Nordul țării

Începând cu anul 2011, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC implementează Campania de promovare a Carierei IT, scopul căreia...

April 13, 2024

IT Career Expo Cahul: conexiuni, cunoștințe și oportunități pentru o carieră reușită

Peste 450 de tineri din sudul țării au participat cu entuziasm la IT Career Expo Cahul, eveniment dedicat explorării oportunităților...

Subscribe to be always updated

By clicking Subscribe you’re confirming that you agree with our Terms and Conditions.