Apel de contractare a unei echipe de 10 Profesori-Mentori

Numărul apelului de achiziții pentru contractarea unui consultant individual ICP#StartupCityCahul-2021-025
Data emiterii: 07 mai 2021
Termen limită de aplicare:
Termen extins:
20 mai 2021, 17:00 ora Chișinăului
11 iunie 2021, 17:00 ora Chișinăului
Descriere: 1 Profesor-Mentor pentru formare, instruire și mentoring-ul profesorilor beneficiari ai programului „Tekwill în fiecare școală” implementat de ATIC pentru disciplina Antreprenoriat.
Solicitat de: Proiectul EU4Moldova Startup City Cahul
Finanțat de: Uniunea Europeană (UE) prin intermediul Suediei
Emis de: Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC)
Tipul contractului: Prestări servicii
Persoana de contact din cadrul ATIC: talexeev@ict.md, Tatiana Alexeev, Project Manager
llivadari@ict.md, Liuba Livadari, Procurement Manager
Data de începere a misiunii: 5 iulie 2021
Perioada misiunii: A.  5 iulie – 20 August 2021 Perioada de Formare Continuă
(Număr estimat de 162 ore lucrătoare per lună în perioada de formare per Profesor-Mentor)B.   1 septembrie 2021 – 31 mai 2022 Perioada de Mentorat
(Număr estimat de 70 ore lucrătoare per lună în perioada de mentorat per fiecare Profesor-Mentor).

 

Despre ATIC:

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A COMPANIILOR DIN DOMENIUL TIC (ATIC) este organizația de afaceri care reunește 45 de companii. Organizația Umbrelă cuprinde peste 5000 de angajați în domeniul TIC.
Fiind înființată în 2006, ATIC este asociația care reprezintă vocea industriei TIC din Moldova care promovează dezvoltarea sectorului TIC în Republica Moldova prin parteneriate viabile între companii, organizații similare, guvern, instituții de stat și organizații internaționale. Asociația a fost înființată pentru a reprezenta industria în diferite aspecte politice și legislative și pentru a facilita schimbul de bune practici între membri. Misiunea ATIC este de a proteja și promova interesele membrilor asociației, precum și de a facilita un climat de afaceri TIC mai favorabil.

Despre Tekwill:

Proiectul ICTEC a început ca un program USAID implementat de Asociația Națională a Companiilor TIC (ATIC). În 2016, Guvernul Suediei s-a alăturat programului, ceea ce a permis extinderea operațiunilor și programelor organizate de Tekwill. Proiectul este implementat ca un parteneriat public-privat (prin intermediul instrumentului Global Development Alliances (GDA)), între Guvernul Republicii Moldova, industria privată, mediul academic și donatorii externi. Partenerii privați includ companii multinaționale, IBM și Microsoft, precum și membri ai Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) care sunt companii TIC locale (operate). Partenerii privați aduc resurse noi semnificative, idei, software, tehnologii și activități de dezvoltare, cum ar fi instruiri, sarcini practice și mentorat. Partenerii din sectorul privat vor avea șansa să folosească centrul pentru a colabora cu universitatea, IMM-urile, startup-urile, profesioniștii și să contribuie la îmbunătățirea planurilor de învățământ, răspunzând nevoilor pieței, precum și la îmbunătățirea ecosistemului IT și antreprenoriat care va duce la creșterea economică a țării.

Despre EU4Moldova Startup City Cahul

„EU4Moldova: Startup City Cahul” este un proiect de dezvoltare regională, care contribuie la pregătirea forței locale de muncă, studierea disciplinelor STEM și dezvoltarea antreprenoriatului bazat pe inovații.
Proiectul va sprijini educația STEM în strânsă sinergie cu alte inițiative existente și dezvoltate în regiune, prin adaptarea și implementarea programelor educaționale pentru formare TEKWILL și extinderea competențelor, care răspund nevoilor sectorului privat.
Susținerea dezvoltării antreprenoriatului se află, de asemenea, printre prioritățile proiectului. Astfel, vor fi întreprinse mai multe acțiuni pentru facilitarea creării startup-urilor locale, consolidarea capacității lor de dezvoltare, precum și pregătirea pentru investiții.
„EU4Moldova: Startup City Cahul” va fi implementat de către Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) cu susținerea Suediei prin asistența financiară a Uniunii Europene și abordează dezvoltarea socio-economică durabilă a municipiului Cahul și a localităților învecinate, completând acoperirea regională a asistenței de cooperare acordată Republicii Moldova de către Uniunea Europeană.

Despre „Tekwill în fiecare școală”
„Tekwill în fiecare școală” își propune transformarea educației din Republica Moldova, atât prin dezvoltarea de conținut digital interactiv, cât și prin introducerea, în procesul de învățare din cadrul instituțiilor de învățământ, a noilor metodologii de predare: învățarea mixtă („blended learning”) și clasa inversată („flipped classroom”).
Misiunea „Tekwill în fiecare școală” este să pună în valoare capitalul uman al Republicii Moldova și să crească, pe termen lung, o generație de oameni care să creeze acasă, în Moldova, produse și servicii care să răspundă provocărilor social-economice naționale și globale.
„Tekwill în fiecare școală” conține șase module de studiu: inteligență artificială, dezvoltare software, industria creativă, leadership antreprenorial. Cursurile sunt opționale, au un conținut interactiv și pot fi studiate sub ghidarea unui profesor ce a trecut programul de formare continuă din cadrul proiectului.
Crearea cursurilor a fost posibilă prin mobilizarea eforturilor financiare ale sectorului privat și ale cetățenilor din țară și diasporă, precum și ale partenerilor de dezvoltare externi – PNUD Moldova, USAID, Suedia. Proiectul se bucură și de suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Scop și Obiective:
Scopul echipei de Profesori-Mentori este de a instrui profesorii-beneficiari ai programului Tekwill în fiecare școală în domeniul cursului selectat, astfel încât aceștia să poată livra lecții de calitate elevilor săi din școală. Rolul Profesorilor-Mentori este să-i ghideze, să-i ajute să asimileze conținutul disciplinei, să capete cunoștințe ce le-ar permite să se prezinte cu încredere la ore. Sesiunile de formare și de mentorat vor avea loc online, prin intermediul programului Zoom.
ATIC este în căutarea unei echipe de 10 Profesori-Mentori conform tabelului de mai jos:

Curs/Disciplină Sesiuni în Limba Română Sesiuni în Limba Rusă
1. Design Grafic 2 Profesori-Mentori 1 Profesor-Mentor
2. Proeictarea și Dezvoltarea Web 1 Profesor-Mentor 1 Profesor-Mentor
3. Programarea Algoritmilor în C/C++ 1 Profesor-Mentor 1 Profesor-Mentor
4. Inteligența Artificială 1 Profesor-Mentor
5. Proiectarea și Dezvoltarea Aplicațiilor Mobile 1 Profesor-Mentor
6. Antreprenoriat 1 Profesor-Mentor
Total Profesori Mentori 7 Profesori-Mentori 3 Profesori-Mentori

Implicarea echipei de Profesori-Mentori ca și timp se divizează în 2 programe:
A. Programul de Formare Continuă a profesorilor pe perioada de vară (14 iunie – 20 august 2021) cu o implicare minimă de 60 de ore în total pentru întreaga perioadă de formare (3 sesiuni pe săptămână a câte 2 ore).
B. Programul de Mentorat pe perioada anului școlar (1 septembrie 2021 – 31 mai 2022) cu o implicare minima de 8 ore pe lună, sau 72 de ore în total pentru întreaga perioadă de mentorat (1 sesiune pe săptămână a câte 2 ore).

Responsabilități:
1) Formarea profesorilor conform curriculumului disciplinei și conform suportului de curs realizat în cadrul programului Tekwill în fiecare școală.
2) Folosirea metodologiilor noi de predare-învățare: clasa inversată și metoda Blended Learning. Echipa ATIC va oferi echipei de Profesori-Mentori atât materiale didactice la subiect cât și instruiri cu privire la aceste metodologii.
3) Livrarea a trei sesiuni pe săptămână a câte 2 ore (minim 60 ore în total per întreaga perioadă de formare continuă preconizată pentru perioada 14 iunie – 20 august 2021).
4) Livrarea a unei sesiuni pe săptămână a câte 2 ore astronomice (minim 8 ore pe lună per perioada de mentorat preconizată pentru perioada anului școlar: 1 septembrie 2021 – 31 mai 2022).
5) Oferirea de feedback 1:1 și colectiv, pe email, telefonic sau fizic cu privire la sarcini, teme pentru acasă, feedback de îmbunătățire a produselor/proiectelor/portofoliilor create de profesorii-participanți.
6) Colaborarea cu autorii cursurilor pentru a defini conceptul proiectelor finale și trimestriale pe care profesorii-participanți vor avea ca și sarcină pentru a le dezvolta.
7) Asistarea și ghidarea în realizarea proiectelor finale de absolvire a programului de formare continuă din vară și a proiectelor trimestriale.
8) Evaluarea și oferirea de feedback de îmbunătățire a proiectelor finale de absolvire a programului de formare continuă și a proiectelor trimestriale în formă scrisă pentru fiecare participant din grupă.
9) Sarcini organizaționale: ducerea evidenței/prezenței la fiecare sesiune, salvarea și plasarea înregistrărilor video a sesiunilor pe mapa cursului de pe GDrive.
10) Evaluarea progresului lunar pentru fiecare participant din grupă, evidențierea profesorilor low-performing și best-performing, elaborarea de sarcini individuale ajustat la nivelul de performanță.

Livrabile și Indicatori de Performanță:
• Sesiuni livrate
• Feedback oferit în scris pentru fiecare proiect/produs dezvoltat de participanți fie lunar, fie trimestrial.
• Înregistrări video a sesiunilor salvate pe mapa cursului de pe GDrive.
• Raport lunar de evidență și progres per grup de participanți.
• Istorii de succes, profesori best-performing – minim 2-5 pe lună în dependență de numărul total în grupă.

Nr. Livrabile per curs Număr de ore lucrătoare estimate pe lună
1 Livrarea sesiunilor de formare și mentorat.
a) Livrarea a trei sesiuni pe săptămână a câte 2 ore (minim 60 ore în total per întreaga perioadă de formare continuă preconizată pentru perioada 14 iunie – 20 august 2021).
b) Livrarea a unei sesiuni pe săptămână a câte 2 ore astronomice (minim 8 ore pe lună per perioada de mentorat preconizată pentru perioada anului școlar: 1 septembrie 2021 – 31 mai 2022).
8-30 ore
2 Oferirea de feedback 1:1 și colectiv, pe email, telefonic sau fizic cu privire la sarcini, teme pentru acasă, feedback de îmbunătățire a produselor/proiectelor/portofoliilor create de profesorii-participanți. 8-20 ore
3 Asistarea și ghidarea în realizarea proiectelor finale de absolvire a programului de formare continuă din vară și a proiectelor trimestriale. 12-24 ore
4 Evaluarea și oferirea de feedback de îmbunătățire a proiectelor finale de absolvire a programului de formare continuă și a proiectelor trimestriale în formă scrisă pentru fiecare participant din grupă 12-24 ore
5 Colaborarea cu autorii cursurilor pentru a defini conceptul proiectelor finale și trimestriale pe care profesorii-participanți vor avea ca și sarcină pentru a le dezvolta. 2-4 ore
6 Pregătirea de seminare, căutarea informațiilor relevante, actualizate. Folosirea metodologiilor noi de predare-învățare: clasa inversată și metoda Blended Learning. Echipa ATIC va oferi echipei de Profesori-Mentori atât materiale didactice la subiect cât și instruiri cu privire la aceste metodologii. 12-24 ore
7 Sarcini organizaționale: ducerea evidenței/prezenței la fiecare sesiune, salvarea și plasarea înregistrărilor video a sesiunilor pe mapa cursului de pe Gdrive. 4-12 ore
8 Evaluarea progresului lunar pentru fiecare participant din grupă, evidențierea profesorilor low-performing și best-performing, elaborarea de sarcini individuale ajustat la nivelul de performanță. 12-24 ore
Total Perioada A. de Formare Continuă Pana la 162 ore pe lună
Total Perioada B. de Mentorat Pana la 70 ore pe lună

 

Experiență și Calificări necesare:

Studii:
• Studii superioare in domeniul educație, tehnologii informaționale sau alt domeniu relevant cursului/disciplinei pentru care aplicați în calitate de Profesor-Mentor.
• Cunoașterea unuia dintre subiectele cursului programarea algoritmilor în C/C++, proiectarea și dezvoltarea web, design grafic, inteligența artificială, proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor mobile, antreprenoriat.
Experiență de muncă:
• Minimum 2 ani experiență pedagogică și/sau profesională în domeniile educație, tehnologii informaționale sau domeniul cursului pentru care aplicați ca și Profesor-Mentor.
• Experiență anterioară în dezvoltarea profesională, instruire și formare în cadrul unor programe de dezvoltare profesională similare.
Competențe și abilități:
• Pasionat/ă de domeniul educației, tehnologiilor informaționale.
• Posedarea limbii române/rusă este obligatorie.
• Punctualitate, responsabilitate, bună organizare.
• Dedicat în oferirea de ghidare și mentorat pentru profesori.
• Orientat/ă pe rezultate și excelență.
• Atenție sporită la detalii și abilități analitice foarte bine dezvoltate.

ATIC sprijină diversitatea forței de muncă. Femeile, bărbații, persoanele cu dizabilități, minoritățile etnice sau religioase, precum și alte grupuri de persoane care au dreptul legal de a munci în Republica Moldova, sunt încurajați, în mod egal, să aplice.

Procesul de Aplicare:

Candidații interesați sunt încurajați să expedieze ofertele înainte de expirarea datei limită de aplicare: 20 mai 2021, la adresele de e-mail: talexeev@ict.md și llivadari@ict.md cu subiectul ICP#StartupCityCahul-2021-025 – Profesor-Mentor “denumirea cursului” Tekwill/ATIC”.
Pentru întrebări suplimentare referitor la acest SOW sau pentru a obținute copia materialelor existente ale cursului puteți trimite un email la adresa talexeev@ict.md până pe data de 18 mai 2021.
Ofertele depuse după data limită indicată nu vor fi examinate de către ATIC.

Structura Ofertei:
Oferta trebuie să conțină următoarele acte obligatorii:
1. CV
2. Scrisoare de motivație (indicați experiența anterioară ce vă recomandă pentru această poziție)
3. Oferta Financiară (conform Anexei 1)

 

Procesul de Evaluare a ofertelor primite:

Criteriile minime de calificare ale candidaților sunt:
• Studii superioare in domeniul educație, tehnologii informaționale sau alt domeniu relevant .
• Minimum 2 ani experiență pedagogică și/sau profesională în domeniile educație, tehnologii informaționale.
Fiecare ofertă primită de la candidații calificați, va fi analizată de către o comisie de evaluare, în conformitate cu punctajul pentru criteriile de evaluare enunțate în tabelul de mai jos.
În cazul în care propunerile tehnice vor fi aproape identice ca și punctaj acumulat, atunci factorul decisiv îl va avea oferta de preț solicitată de consultanți. ATIC/Tekwill poate selecta propunerea cu o ofertă de preț mai mare doar în cazul în care oferta tehnică are o valoare adăugată și este justificată. Consultantul cu cea mai echilibrată ofertă (preț-valoare) va fi selectat și contractat pentru a livra serviciile solicitate conform acestui SOW.

Criterii de Evaluare Sub-Criterii de Evaluare Punctaj Maxim
Experiența Profesională Disponibilitatea de timp 20 puncte
Studii si Experiența anterioară :
– Licenta in domeniul solicitat
– Master in domeniul solicitat
– Minimum 2 ani experiență pedagogică și/sau profesională în domeniile educație, tehnologii informaționale.
– Experiență anterioară în dezvoltarea profesională, instruire și formare în cadrul unor programe de dezvoltare profesională similare (1 contract cel puțin).
30 puncte:

  • 5 puncte
  • 5 puncte
  • 2 ani experiență – 5 puncte; pentru fiecare an adițional – 1 punct, până la 10 puncte în total: 5 + (1+1+1+1+1)
  • 1 contract similar – 5 puncte; 2 și mai multe contracte similare = 10 puncte (lipsa contractelor similare – 0 puncte)
Abilităti lingvistice:
• Limba Română
• Limba Rusă
• Limba Engleză
30 puncte
RO – 10 pts
RU – 10 pts
EN – 10 pts
Așteptările Salariale Oferta de preț
Oferta minimă recepționată – 20 puncte
Oferta evaluată = (oferta x 20 puncte)/oferta evaluată
20 puncte
Total Punctaj – Oferta Tehnică și Oferta de Preț                                                                                                                  100 puncte

 

Oferta Financiară:

Candidații interesați sunt rugați să prezinte oferte financiare de tip sumă netă La stabilirea ratei zilnice, candidatul va include toate cheltuielile potențiale (transport, utilizarea mijloacelor proprii TIC, comunicare, etc.). Ofertantul va indica în oferta și rata per zi lucrătoare în MDL.
Pentru întocmirea ofertei financiare – a se vedea formularul tip Anexa 1.
În cazul depunerii de către candidați/candidate a ofertelor financiare în altă valuta decât MDL, acestea vor fi convertite în MDL la rata BNM din data limită de aplicare 20.05.2021.

Contract

Contractul semnat va fi de tipul “contract pentru prestare servicii”. Valuta contractului: MDL. În contract va fi specificată sumă brută, inclusiv valoarea impozitului pe venit și a altor contribuții obligatorii de stat (dacă este cazul) stabilite de legislația în vigoare a Repubicii Moldova.

 

Achitarea Serviciilor

Achitarea pentru serviciile de instruire și mentorat, se va efectua conform livrabilelor efectuate, în baza rapoartelor lunare, prezentate de consultant și acceptate de ATIC. Achitarea va fi efectuată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în MDL, în baza semnării unui Act de predare-primire pentru fiecare livrabil.

 

Locul Prestării Serviciilor

Locul prestării serviciilor este Republica Moldova. Serviciile pot fi prestate de către consultant de la distanță, de la domiciliu, online pe Zoom. Atât ședințele cât și transmiterea livrabilelor vor avea loc pe online. Livrabilele vor fi prezentate către ATIC în formatul solicitat prin acest SOW.

 

Deplasări

Pentru livrarea serviciilor de consultanță deplasări nu sunt prevăzute.

Anexa 1 – formular Oferta Fin_ICP-StartupCityCahul-2021-025

Discover more articles

May 16, 2024

Centrul Inotek marchează un an de inovații și inițiative transformatoare în sudul Moldovei

Inotek – EU Innovation Centre Cahul, un hub susținut de Uniunea Europeană și Suedia, dedicat promovării inovației și digitalizării în...

May 15, 2024

IT Career Expo Bălți – un eveniment pentru tinerii interesați de oportunitățile și tendințele industriei IT din Moldova

Peste 330 de tineri din regiunea de nord au participat în cadrul evenimentului IT Career Expo Bălți, desfășurat la data...

May 3, 2024

Join the forefront of technological innovation and leadership as the Executive Director of the Moldovan Association of ICT Companies!

Background: THE MOLDOVAN ASSOCIATION OF ICT COMPANIES (“ATIC”) is the business Organization uniting 90 companies and representing anUmbrella Organization gathering...

April 23, 2024

Un pas înainte în era digitală. Peste 700 de persoane au participat la conferința internațională „Inteligența Artificială & Big Data”

Peste 700 de persoane au participat la conferința „Inteligența Artificială & Big Data”, care a avut loc la Chișinău în...

April 16, 2024

Transformând aspirațiile în realitate: Campania de promovare a Carierei IT în Nordul țării

Începând cu anul 2011, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC implementează Campania de promovare a Carierei IT, scopul căreia...

April 13, 2024

IT Career Expo Cahul: conexiuni, cunoștințe și oportunități pentru o carieră reușită

Peste 450 de tineri din sudul țării au participat cu entuziasm la IT Career Expo Cahul, eveniment dedicat explorării oportunităților...

Subscribe to be always updated

By clicking Subscribe you’re confirming that you agree with our Terms and Conditions.