TERMENI DE REFERINȚĂ

TERMENI DE REFERINȚĂ PRIVIND SELECTAREA COMPANIEI PENTRU ORGANIZAREA TRAININGULUI
PENTRU PROFESORI ÎN CADRUL PROIECTULUI
„ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂȚII ÎNVĂȚĂMÎNTULUI VOCAŢIONAL TEHNIC ÎN DOMENIUL TIC”

A. CONTEXT GENERAL

Asociația Națională Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor anunţă concurs pentru selectarea unei companii care va organiza şi desfăşura un training (outdoor) pentru profesorii de informatică din cadrul instituţiilor pilot din cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calității învățămîntului vocaţional tehnic în domeniul TIC”, implementat de Centrul Educațional Pro Didactica în parteneriat cu Asociația Națională Companiilor din Domeniul TIC, cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare şi în strânsă colaborare cu Ministerul Educaţiei.

Descrierea proiectului: Proiectul „Îmbunătăţirea calității învățămîntului vocaţional tehnic în domeniul TIC” se desfăşoară în perioada 1 decembrie 2012 – 31 iulie 2015 şi este implementat 6 instituţii pilot – Colegiul de Informatică din Chișinău, Colegiul Financiar-Bancar, Colegiul Politehnic din Bălți, Colegiul Industrial-Pedagogic din Cahul, Școala Profesională nr. 5 din Bălţi, Şcoala Profesională nr. 6 din Chişinău.

Scopul proiectului îl constituie modernizarea educaţiei TIC şi corelarea acesteia cu cerinţele pieţei forţei de muncă. În rezultatul implementării proiectului, tinerii care absolvesc specialităţi TIC în cadrul instituţiilor vocaţional-tehnice selectate vor beneficia de şanse reale de angajare şi perspective de dezvoltare profesională.

Obiectivul concursului: Selectarea unei companii/organizaţii ce va desfăşura un training pentru 20 de participanți – profesori de informatică din instituţiile pilot din cadrul proiectului. Trainingul va fi organizat în afara oraşului Chișinău şi va avea o durată de 4 zile şi 3 nopţi.

Trainingul urmează să consolideze capacităţile echipelor din instituțiile profesional tehnice antrenate în proiect, contribuind în acest fel la realizarea plenară a obiectivelor proiectului.

Tematicile/activităţile propuse pentru a fi abordate în cadrul evenimentului sunt:

 1. Planificare și management strategic
 2. Elaborarea propunerilor de proiect
 3. Managementul proiectelor
 4. Aspecte de comunicare externă și marketing
 5. Sarcini practice privind elaborarea unor planuri viabile de asigurare a sustenabilității proiectului
 6. Activităţi de team building dedicate consolidării comunicării şi colaborării între participanţi
 7. Altele pot fi propuse de către compania ofertantă

Perioada de desfăşurare a activităţii de instruire: 16-19 iulie sau 23-26 iulie 2015.

Cerinţe pentru evenimentul outdoor: Compania selectată va asigura:

 • traineri/mentori
 • echipamentul necesar pentru activităţile evenimentului, conform celor propuse de companie
 • locație pentru cazarea participanților
 • alimentaţia pentru 4 zile şi 3 nopţi
 • transportul tur-retur, cu pornirea din Chişinău.

Notă: La finalul activităţii, compania selectată va prezenta un raport succint cu referire la activităţile desfăşurate şi rezultatele înregistrate.

 

B. CRITERII DE SELECȚIE

Cerințe minime de calificare: La concurs se admit companiile/organizaţiile care au experiență în organizarea evenimentelor similare.
Prestatorul va fi selectat pe baza următoarelor criterii:

 • Experiență în domeniu
 • Activităţile similare organizate de către companie
 • Oferta financiară

 

C. PROPUNERI

Modul de întocmire a ofertelor: Oferta va conţine data, semnătura directorului, amprenta ştampilei, rechizitele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail).

Structura ofertei: Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:

 • Copia certificatului de înregistrare;
 • Propunerea privind structura şi conţinutul trainingului propus spre desfăşurare;
 • Lista activităţilor organizate anterior, cât şi locul desfăşurării acestora (experiența similara, CV-ul companiei);
 • Lista Clienților anteriori;
 • Oferta financiară detaliată (cu indicarea costurilor de transport, cazare, alimentare, remunerare și alte costuri relevante bunei desfășurări a evenimentului).

Valuta care va fi indicată in oferta financiară – EUR.

Ofertele vor cuprinde:

 • De la: Numele ofertantului, data, semnătura directorului, amprenta ştampilei, rechizitele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail);
 • Denumirea concursului: concurs privind selectarea formatorilor pentru organizarea training-ului pentru profesori beneficiari din cadrul proiectului „VET”
  Termenul de valabilitate a ofertelor este de 20 zile.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 8 iulie 2015.

Ofertele pot fi trimise în forma electronică sau în formă fizică la adresele:
e-mail: events@ict.md, cc: executive@ict.md
Adresa poştală:
str. Maria Cibotari 28, of. 1B,
MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

 

D. EVALUAREA PROPUNERILOR
Evaluarea propunerilor va fi efectuată de către Organizatori pe baza criteriilor specificate mai sus.
Decizia comisiei de evaluare constituită de către Organizator este definitivă.
Pentru ofertele neselectate se va oferi un răspuns în scris.
Organizatorii își rezervă de asemenea dreptul de a negocia termenii propunerii realizate de către unul sau mai mulți Furnizori de alegerea sa, inclusiv, dar fără a se limita la negocierea prețului cotat (în sensul diminuării) pentru o astfel Propunere.

 

E. CONDIŢII DE PLATĂ
Plata serviciilor conform facturii se va achita integral la momentul prestării tuturor serviciilor. Plata va fi efectuată prin transfer.
Transferul către prestator va fi efectuat în lei (MDL) după prestarea serviciilor.
Perioada de executare a contractului – iulie 2015

Pentru informații suplimentare: Natalia Crivoliubic, 022 88 70 01, events@ict.md

Discover more articles

May 16, 2024

Centrul Inotek marchează un an de inovații și inițiative transformatoare în sudul Moldovei

Inotek – EU Innovation Centre Cahul, un hub susținut de Uniunea Europeană și Suedia, dedicat promovării inovației și digitalizării în...

May 15, 2024

IT Career Expo Bălți – un eveniment pentru tinerii interesați de oportunitățile și tendințele industriei IT din Moldova

Peste 330 de tineri din regiunea de nord au participat în cadrul evenimentului IT Career Expo Bălți, desfășurat la data...

May 3, 2024

Join the forefront of technological innovation and leadership as the Executive Director of the Moldovan Association of ICT Companies!

Background: THE MOLDOVAN ASSOCIATION OF ICT COMPANIES (“ATIC”) is the business Organization uniting 90 companies and representing anUmbrella Organization gathering...

April 23, 2024

Un pas înainte în era digitală. Peste 700 de persoane au participat la conferința internațională „Inteligența Artificială & Big Data”

Peste 700 de persoane au participat la conferința „Inteligența Artificială & Big Data”, care a avut loc la Chișinău în...

April 16, 2024

Transformând aspirațiile în realitate: Campania de promovare a Carierei IT în Nordul țării

Începând cu anul 2011, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC implementează Campania de promovare a Carierei IT, scopul căreia...

April 13, 2024

IT Career Expo Cahul: conexiuni, cunoștințe și oportunități pentru o carieră reușită

Peste 450 de tineri din sudul țării au participat cu entuziasm la IT Career Expo Cahul, eveniment dedicat explorării oportunităților...

Subscribe to be always updated

By clicking Subscribe you’re confirming that you agree with our Terms and Conditions.