TERMENI DE REFERINȚĂ: Consultant național pentru elaborarea Conceptului Portalului Educațional al Ministerului Educației

A. CONTEXT GENERAL

În contextul implementării obiectivelor Strategiei Educația 2020, Ministerul Educației își propune dezvoltarea unui portal informațional educațional. Acesta va servi drept platformă de informare pentru toți cetățenii Republicii Moldova cu privire la reformele din sistemul educațional și inițiativele educaționale din ţară şi de peste hotare. Implementarea platformei se va desfăşura cu suportul financiar al Agenției Coreene pentru Cooperare Internațională în cadrul proiectului Smart Classroom.

 

 

Obiectivele dezvoltării portalului educațional din Republica Moldova sînt următoarele:

 1. Transformarea educației în subiect prioritar, de interes național, pentru societatea din Republica Moldova.
 2. Facilitarea comunicării cu beneficiarii finali ai procesului de învățămînt: profesori, elevi, părinți și alte grupuri-țintă.
 3. Impulsionarea constituirii comunității pedagogice din Republica Moldova.
 4. Crearea unui spațiu virtual comun, destinat schimbului de informații și colaborării dintre profesori.
 5. Construirea unei rețele profesionale care ar asigura perfecționarea continuă a cadrelor didactice, colaborarea și schimbul de bune practici în cadrul comunității pedagogice din Republica Moldova.

În acest context, Ministerul Educației caută un consultant pentru realizarea concepției și a caietului de sarcini funcționale pentru proiectul Portalului Educațional. Conceptul și caietul de sarcini vor fi elaborare cu implicarea tuturor părților interesate, în speță, a angajaților Ministerului, a cadrelor didactice, a elevilor și părinților. Portalul se dorește a fi creat în strînsă colaborare cu beneficiarii finali.

 

 

Activitățile specifice pentru realizarea sarcinii includ:

 1. Evaluarea modelelor de portaluri informaționale educaționale din țară și de peste hotare;
 2. Intervievarea tuturor părților interesate;
 3. Elaborarea conceptului portalului educațional;
 4. Realizarea unui caiet de sarcini care va include cerințe referitor la funcționalități, instrumente de promovare, tipuri de acces, conținut, integrarea cu instrumentele de social media;
 5. Evaluarea ofertelor înaintate la concurs.

 

 

Livrabile în cadrul termenilor de referință:

 1. Concept al portalului educațional cu includerea itemilor descriși mai sus;
 2. Termeni de referință pentru contractarea unei părți terțe pentru dezvoltarea/implementarea soluției;
 3. Criteriile de evaluare a ofertelor ulterioare în cadrul licitației publice;
 4. Evaluările ofertelor înaintate la licitație.

Toate livrabilele vor fi realizate în strînsă colaborare cu reprezentanții Ministerului Educației și vor fi acceptate ulterior de către minister.

C. CRITERII DE SELECȚIE
Consultantul va fi selectat în baza următoarelor criterii:

 • Studii de licență;
 • Experiență în domeniul dezvoltării şi gestionării unui portal informațional/website;
 • Experienţă în domeniul comunicării şi relaţiilor cu publicul;
 • Cunoașterea la nivel avansat a limbii române și a limbii engleze;
 • Abordare inovatoare și de ansamblu în implementarea sarcinii propuse;
 • Experiența relevantă în dezvoltarea şi gestionarea unui portal educațional va constitui un avantaj;
 • Experienţa în marketing/digital media va constitui un avantaj;
 • Experiența în utilizarea instrumentelor de consultare participativă va constitui un avantaj;

În cazul unui consorțiu, se va preciza delimitarea clară a rolurilor și a responsabilităților membrilor consorțiului, experiența profesională și calificările personalului-cheie.

D. PROPUNERI
Contacte și proceduri

Consultanții, companiile de consultanță sau grupurile de consultanți interesate sînt invitate să își exprime interesul la datele de contact menționate, alături de confirmarea, prin intermediul poștei electronice, a intenției de participare la selecția Consultantului Național.

Consultanții individuali/ grupurile de consultanți urmează să depună:

 1. CV-urile (în limba engleză);
 2. Scrisoare de intenție;
 3. Plan de realizare a activităților propuse;
 4. Oferta financiară cu indicarea numărului de zile necesar realizării fiecărui livrabil;
 5. Alte documente pe care le consideră necesare.

Companiile de consultanță urmează să depună:

 1. Copia Certificatului de Înregistrare;
 2. CV-urile persoanelor responsabile de realizarea livrabilelor;
 3. Descrierea experienței relevante, demonstrată cu acte doveditoare;
 4. Planul de realizare (propunerea de proiect) pentru fiecare livrabil;
 5. Oferta financiară.

Date de contact pentru depunerea dosarului:
Ana Chirița
Director Executiv
Asociația Naţională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC)
str. Maria Cibotari, 28, Chisinau MD 2012, Republica Moldova
Telefon / Fax: +373 22 887000
E-mail: office@ict.md
Website: www.ict.md

Propunerile se depun în formă electronică cu indicarea în subiect:
Pentru consultanți individuali: Nume/Prenume, Consultant Concept Portalul Educațional al Ministerului Educației
Pentru companii de consultanță: Denumire Companie, Consultant Concept Portalul Educațional al Ministerului Educației

 

 

Termenul-limită de depunere a dosarelor: 29 iunie, 2015

Propunerile înaintate prin orice altă metodă și / sau în orice alt mod sau după termenul specificat vor fi respinse.

Organizatorii își rezervă dreptul să modifice, completeze, micșoreze termenii de referință sau să creeze echipe mixte pe diferite aspecte ale sarcinii propuse pentru maximizarea rezultatelor obținute.

Oricare întrebări referitor la termeni de referință vor fi prezentate doar pînă la termenul-limită și la adresele sau contactele indicate mai sus.

Organizatorii își rezervă dreptul de a obține clarificări cu privire la orice punct într-o propunere sau de a obține informații suplimentare necesare pentru a evalua în mod corespunzător ofertele recepționate. Refuzul sau întîrzierea răspunsului din partea unui ofertant poate cauza respingerea propunerii înaintate.

Oferta financiară
Ofertele financiare vor include cheltuielile pentru Consultant Național/fiecare membru al grupului de lucru/ companie de consultanță cu referință la zilele efectiv planificate a fi utilizate. Alte costuri aferente îndeplinirii caietului de sarcini se vor prezenta separat.

Evaluarea propunerilor
Evaluarea propunerilor va fi efectuată de către Organizatori pe baza criteriilor specificate anterior.
Decizia comisiei de evaluare constituită de către Organizator este definitivă.
Pentru ofertele neselectate se va oferi un răspuns în scris.

De asemenea, Organizatorii își rezervă dreptul de a negocia termenii și termenele propunerii realizate de către unul sau mai mulți Furnizori la alegerea sa, inclusiv, dar fără a se limita la negocierea prețului cotat (în sensul diminuării) pentru o astfel de Propunere.

Condiții de plată
Plata se va face prin prezentarea unei facturi în valută convertibilă (preferabil dolari SUA) pentru fiecare livrabil și în funcție de acceptarea din partea Organizatorilor a fiecărui livrabil în parte.

Organizatorii au dreptul de a rezilia contractul încheiat, în cazul în care:

 1. Livrabilele nu sînt prezentate în termenele stabilite;
 2. Cu preaviz de 30 de zile indiferent de cauză;
 3. În cazul în care condițiile contractului nu sînt respectate;
 4. În cazul în care livrabilele diferă de ceea ce s-a propus în ofertă, nu corespund așteptărilor și nu se realizează modificările de rigoare în timp restrâns pentru a se încadra în termene.

Discover more articles

May 16, 2024

Centrul Inotek marchează un an de inovații și inițiative transformatoare în sudul Moldovei

Inotek – EU Innovation Centre Cahul, un hub susținut de Uniunea Europeană și Suedia, dedicat promovării inovației și digitalizării în...

May 15, 2024

IT Career Expo Bălți – un eveniment pentru tinerii interesați de oportunitățile și tendințele industriei IT din Moldova

Peste 330 de tineri din regiunea de nord au participat în cadrul evenimentului IT Career Expo Bălți, desfășurat la data...

May 3, 2024

Join the forefront of technological innovation and leadership as the Executive Director of the Moldovan Association of ICT Companies!

Background: THE MOLDOVAN ASSOCIATION OF ICT COMPANIES (“ATIC”) is the business Organization uniting 90 companies and representing anUmbrella Organization gathering...

April 23, 2024

Un pas înainte în era digitală. Peste 700 de persoane au participat la conferința internațională „Inteligența Artificială & Big Data”

Peste 700 de persoane au participat la conferința „Inteligența Artificială & Big Data”, care a avut loc la Chișinău în...

April 16, 2024

Transformând aspirațiile în realitate: Campania de promovare a Carierei IT în Nordul țării

Începând cu anul 2011, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC implementează Campania de promovare a Carierei IT, scopul căreia...

April 13, 2024

IT Career Expo Cahul: conexiuni, cunoștințe și oportunități pentru o carieră reușită

Peste 450 de tineri din sudul țării au participat cu entuziasm la IT Career Expo Cahul, eveniment dedicat explorării oportunităților...

Subscribe to be always updated

By clicking Subscribe you’re confirming that you agree with our Terms and Conditions.