SOLICITARE DE OFERTE: Servicii lucrări de construcții

A.  INTRODUCERE

 

Asociația Națională a Companiilor din Domeniu TIC (ATIC), în cadrul proiectului de dezvoltare a Centrului de Excelență în Domeniul TIC (ITCEC) finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), este în căuarea unei companii (denumită în continuare “Subcontractor” ) pentru a presta servicii lucrări de construcții în spațiul de aprox. 3000 m2 destinat Centrului menționat anterior, care aparține cu titlu de proprietate Universității Tehnice a Moldovei (în continuare Beneficiar”).

 

A.  CONTEXT

 

Spațiul destinat ITCEC are o suprafață totală de 3778 m2, în 2 nivele, și reprezintă o clădire nouă existentă, adiacentă unei clădiri rezidențiale situată pe adresa str. Studenților 9/11, construită în perioada 2012-2014 și care aparține Universității Tehnice din Moldova. Gradul actual de finalizare a clădirii este “varianta sură”.

Clădirea propriu-zisă a fost reconstruită pe baza unei clădiri anterioare ridicate la finele anilor 80. Centrul va fi finalizat (prin lucrări finisare de interior) și dotat cu mobilierul și echipamentele corespunzătoare.  Centru este amplasat în două nivele după cum urmează și cuprinde 3 zone principale:

 • Zona din Dreapta – 930m2 (Parter)
 • Zona Centrală -1385m2 (Parter + 1-etaj)
 • Zona din Stanga -1463m2 (Parter + 1-etaj)

Zonele curente pot fi extinse pînă la 5400 m2 pe parcursul a următorilor 3-5 ani.

Darea în exploatare a ITCEC se preconizează pentru luna Martie, 2016 și va cuprinde zona din dreapta și cea centrală în mod primordial.

În spațiul dat se vor petrece activități educaționale și de creație (de tip seminare, instruiri, conferințe). Va fi organizat spațiu de lucru în comun (coworking), activități de antreprenoriat, laboratoare, zone de co-creare, training, etc.

Beneficiari direcți ai ITCEC vor fi în cea mai mare măsură studenți și tineri specialiști din industria TIC, care vor petrece ore îndelungate în acest spațiu; profesioniști din  domeniu (antrenați în activități de recalificare, mentorat, instruire etc); copii de la 7 ani și în sus antrenați în activități extracurriculare.

 

 

B.  CAIET DE SARCINI

Compania autorizată în lucrări de construcție, care va depune ofertă și va încheia contract de prestare servicii lucrari de construcții. Sarcinile principale ale companiei sunt de a:

 • să facă inspecția preliminară a spațiului  / condițiile actuale din obiect;
 •  să evalueze cerințele viitoarei amenajări a spațiului prin analiza și corelarea următoarelor proiecte:
  • conceptului și proiectului de design;
  • expertiza tehnică realizată de către Universitatea Tehnică a Moldovei;
 • să analizeze în ansamblu lucrările preconizate de arhitectură interioară și exterioară conform proiectului de design, să planifice şi să execute lucrările de construcţie enumerate mai jos in Lista lucrarilor (capitolul „C”) în așa mod, încât să fie asigurată finisarea lor in termeni rezonabili din ziua semnării Contractului de Antrepriză;
 • să colaboreze în vederea coordonării proceselor de lucrări cu dirigintele de șantier delegat de către ATIC;
 • să vină cu ofertă pentru lucrările din lista propusă in capitolul “C” la această solicitare de ofertă;
 • să vină cu propuneri şi suport, reieșind din experiența acumulată, în procesul de executare a lucrărilor şi de selectare a tipurilor și materialelor ce urmează a fi utilizate;
 • să execute lucrările și să respecte clauzele  privind protecția muncii, protecția mediului ambiant, curățirea spațiului și eliminarea separată a deșeurilor de construcție, menajere și reciclabile, și alte clauze specifice. 

În cazul selectării să coordoneze lucrările și activitățile cu persoana delegată de ATIC pentru managementul și supravegherea lucrărilor de construcții.

 

 

C.  LISTA LUCRĂRILOR

ATIC urmează să contracteze o companie pentru lucrările efectuate în ansamblu, în funcție de ofertele depuse și selectate.Lista lucrărilor presupuse la etapa inițială de executare este următoarea:

     

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

 1. Denumerea beneficiarului   ATIC
 2. Organizatorul procedurii ATIC
 3. Obiectul:  Centrul de Excelenţa in Domeniul TICServicii lucrari de construcţii

 crt.

Simbol norme şi Cod  resurse 

Denumire lucrărilor   

Unitatea de masura

Volum

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

1. Lucrari de extindere a consolei

 

 

 

 

0

RpCB18C

 

 

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc

m3

65,00

1

TsA02G

 

 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare

 

m3

45,00

2

CA03G

 

 

Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa…

 

m3

52,00

3

CC01D

 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate

 

kg

1 350,00

4

CL08A

 

 

Elemente metalice (stilpi) teava 219 gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare

 

t

1,85

5

CL08A

 

 

Elemente metalice (Elemente de imbinare) gata confectionate, montate pe santier in structura constructiei(piese ingloibate

 

t

0,35

6

CL08A

 

 

Elemente metalice (grinzi) gata confectionate, montate pe santier, in structura constructiei

t

3,60

7

CB02C

 

 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv

m2

420,00

8

CC02N1

 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

 

kg

3 350,00

9

CA04B

 

 

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv

 

m3

72,00

10

CN20D

 

 

Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea

m2

3 150,00

11

TsC53B

 

 

Compactarea pamintului cu piatra sparta

100m2

120,00

12

CA02C

 

 

Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice

 

m3

12,00

 

 

 

 

2. Lucrari de constructie

 

 

 

 

13

CN53A

 

 

Grunduirea suprafetelor interioare pardoseli cu betono-grunt

m2

360,00

14

CK18C

 

 

Montarea reperelor  din profil zincat

 

m

177,00

15

CG01A

 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

m2

360,00

16

CG01A1

 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga  5 cm k=10

m2

360,00

17

CG01A

 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din adeziv de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

m2

360,00

18

CG01A1

 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 2cm k=4

 

m2

0,00

19

CG17C2

 

 

Pardoseli din piscoturi  de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate in diferite forme si culori in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

m2

0,00

20

CG18A

 

 

Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

m

150,00

21

CG05C

 

 

Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin batere in cuie

 

m2

460,00

22

CG33A

 

 

Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite

m2

175,00

23

CD72E

 

 

Pereti despartitori din PGC cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m

m2

140,00

24

CK35D

 

 

Dibluri din material plastic fixate in ziduri din  beton armat

buc

1 400,00

25

CK29F

 

 

Tavane suspendate din panouri prefabricate “Armstrong”, inclusiv sistemul-grila

 

m2

550,00

26

CK50C

 

 

Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat

m2

1 150,00

27

CK35D

 

 

Dibluri din material plastic fixate in ziduri din  beton armat

 

buc

11 500,00

28

CF50B

 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(rusturi)

m2

258,00

29

CF17C

 

 

Diverse lucrari – strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

m2

258,00

30

CN53A

 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

m2

1 290,00

31

RpCJ35A

 

 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

m2

145,00

32

CF52B

 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

m2

1 290,00

33

CF51B

 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5)

 

m2

1 290,00

34

CF57A

 

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos “Acril Putz” grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

m2

1 290,00

35

CN06A

 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

m2

290,00

36

CN09B

 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual

m2

1 500,00

37

CI08A

 

 

Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de acceasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)

m2

285,00

Lista poate fi modificată și/sau completată în funcție de evaluarea realizată de către companie la fața locului și verificarea proiectelor de design și a altor documente aferente.

D. CONTRACTAREA ŞI PLATA

În urma ofertelor recepționate, ATIC își rezervă dreptul la evaluarea acestora și solicitarea informațiilor suplimentare (inclusiv și pe suport magnetic, daca va considera necesar) pe fiecare ofertă recepționată. În cazul preselectării a unei sau mai multe oferte, ATIC își rezervă dreptul de a lansa o solicitare suplimentară a ofertelor pentru a putea încheia contractul final.

ATIC şi Compania selectată Subcontractorul vor semna un Subcontract  (Contract de antrepriză) la Preţ Fix pentru lucrările de construcţie enumerate mai sus (capitolul „C”). Preţul fix se va achita la finalizarea şi acceptarea serviciilor prestate în conformitate cu prevederile (contractului de antrepriză) subcontractului, în termenii stabiliți  în contract, în baza Raportului privind prestarea serviciului și Actului de primire-predare  contrasemnate de către reprezentantul ATIC (Beneficiarului).

E. INSTRUCŢIUNI PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR

Ofertele trebuie să conţină următoarele informaţii. (Ofertele ce nu vor conţine informaţiile necesare vor fi considerate incomplete şi nu vor fi incluse in listă pentru evaluare):

 • Capacitatea companiei şi experienţa relevantă. Prezentarea capacităţilor companiei de executare a lucrărilor, descriind în mod special experiența în domeniu, portofoliul lucrărilor executate, inclusiv copii certificări și autorizații relevante etc.;
 • Persoana delegată. Compania va delega o persoană – expert în construcții și inginerie, și va descrie experiența profesională relevantă;
 • Referințe. Compania va include minim 3 referințe pentru lucrări similare realizate anterior cu datele de contact ale persoanelor care ulterior ar putea fi contactate de către ATIC pentru verificarea calității lucrărilor prestate;
 • Prețul: prețul pentru prestarea serviciilor de construcții cu detalii clar divizate pe materiale utilizate și servicii utilizate cu indicarea volumului lucrărilor de fiecare tip, în decursul întregii perioade menționate în caietul de sarcini p. B si C, va fi estimat reieșind din cantitatea/calitatea lucrărilor prestate pentru unul sau mai multe servicii solicitate menționate anterior.  Preţul va fi indicat în lei moldoveneşti, și NU va include TVA, deoarece proiectul este cu cota TVA ZERO.

Ofertele trebuie depuse în limba română, rusă  sau engleză prin e-mail la adresa executive@ict.md  sau prezentate la oficiul proiectului: str. Maria Cibotari 28, of 1B.

Întrebările pot fi adresate prin e-mail la până la 10 Decembrie, 2015 la adresa indicată mai sus sau la nr. de telefon +373 22 887 000.

Se vor indica urmatoarele detalii, în cazul depunerii ofertelor prin:

e-mail: Denumire companie, Ofertă lucrări de construcţii;

fizic (pe plic): Denumire companie, Ofertă lucrări de construcţii;

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 10 Decembrie, 2015, orele 15.00. Ofertele depuse după termenul limită nu vor fi luate în considerație.

 

Date de contact pentru depunerea dosarului:
Ana Chirița
Director Executiv
Asociația Naţională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC)
str. Maria Cibotari, 28, Chisinau MD 2012, Republica Moldova
Telefon / Fax: +373 22 887000
E-mail:
 

 

office@ict.md
Website: www.ict.md

CRITERII DE EVALUARE:

 1. Experiența companiei;
 2. Termeni de executare cit mai restrinsi;
 3. Oferta financiară.

Anexa nr 1: Proiectul de Design

Anexa nr 2: Nota informativa Arcodec

Anexa nr 3: Raport de expertiză privind starea tehnică a construcțiilor 

Discover more articles

May 16, 2024

Centrul Inotek marchează un an de inovații și inițiative transformatoare în sudul Moldovei

Inotek – EU Innovation Centre Cahul, un hub susținut de Uniunea Europeană și Suedia, dedicat promovării inovației și digitalizării în...

May 15, 2024

IT Career Expo Bălți – un eveniment pentru tinerii interesați de oportunitățile și tendințele industriei IT din Moldova

Peste 330 de tineri din regiunea de nord au participat în cadrul evenimentului IT Career Expo Bălți, desfășurat la data...

May 3, 2024

Join the forefront of technological innovation and leadership as the Executive Director of the Moldovan Association of ICT Companies!

Background: THE MOLDOVAN ASSOCIATION OF ICT COMPANIES (“ATIC”) is the business Organization uniting 90 companies and representing anUmbrella Organization gathering...

April 23, 2024

Un pas înainte în era digitală. Peste 700 de persoane au participat la conferința internațională „Inteligența Artificială & Big Data”

Peste 700 de persoane au participat la conferința „Inteligența Artificială & Big Data”, care a avut loc la Chișinău în...

April 16, 2024

Transformând aspirațiile în realitate: Campania de promovare a Carierei IT în Nordul țării

Începând cu anul 2011, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC implementează Campania de promovare a Carierei IT, scopul căreia...

April 13, 2024

IT Career Expo Cahul: conexiuni, cunoștințe și oportunități pentru o carieră reușită

Peste 450 de tineri din sudul țării au participat cu entuziasm la IT Career Expo Cahul, eveniment dedicat explorării oportunităților...

Subscribe to be always updated

By clicking Subscribe you’re confirming that you agree with our Terms and Conditions.