SOLICITARE DE OFERTE: Servicii de expertiză a sistemului de încălzire existent, conectare la sursa cu gaz şi pornirea centralei termice şi a sistemului de încălzire provizoriu

A. INTRODUCERE

Asociația Națională a Companiilor din Domeniu TIC (ATIC), în cadrul proiectului de dezvoltare a Centrului de Excelență în Domeniul TIC (ITCEC) finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), este în căuarea unei companii (denumită în continuare “Subcontractor”) pentru a presta servicii de pornire a Centralei termice existente şi a sistemului de încălzire provizoriu precum şi predarea acesteia în expluatare în spațiu de aprox. 3000 m2 destinat Centrului menționat anterior, care aparține cu titlu de proprietate Universității Tehnice a Moldovei (în continuare Beneficiar”).

 

B.   CONTEXT

Spațiul destinat ICTEC are o suprafață totală de 3778 m2, în 2 nivele, reprezintă o clădire nouă existentă, adiacentă unei clădiri rezidențiale situată pe adresa str. Studenților 9/19, construită în perioada 2012-2014 și care aparține Universității Tehnice din Moldova. Gradul actual de finalizare a clădirii este “varianta sură”.  Clădirea propriu-zisă a fost reconstruită pe baza unei clădiri anterioare ridicate la finele anilor 80. Centrul va fi finalizat (prin lucrări finisare de interior) și dotat cu mobilierul și echipamentele corespunzătoare.  Centru este amplasat în două nivele după cum urmează și este cuprinde 3 zone principale:

 • Zona din Dreapta – 930m2 (Parter)
 • Zona Centrală -1385m2 (Parter + 1-etaj)
 • Zona din Stanga -1463m2 (Parter + 1-etaj)

Zonele curente pot fi extinse pînă la 5400 m2 pe parcursul a următorilor 3-5 ani.

Darea în exploatare a ITCE se preconizează pentru Martie 2016 și va cuprinde zona din Dreapta și cea Centrală în mod primordial.

În spațiul dat se vor petrece activități educaționale și de creație (de tip seminare, instruiri, conferințe). Va fi organizat spațiu de lucru în comun (coworking), activități de antreprenoriat, laboratoare, zone de co-creare, training, etc.

Beneficiari direcți ai ICTEC vor fi în cea mai mare măsură studenți și tineri specialiști din industria TIC, care vor petrece  ore îndelungate în acest spațiu; profesioniști din  domeniu (antrenați în activități de recalificare, mentorat, instruire etc); copii de la 7 ani și în sus antrenați în activități extracurriculare.

În acest context este vital ca ICTEC sa reprezinte un mediu sănătos, bine aerat și confortabil, care va permite de a obține beneficii maxime din activitățile mentale și creative care vor avea loc în acest centru.

C. CAIET DE SARCINI

Principala sarcină este de: a monta sistemul de automatizare la cazangeria existentă, pornirea provizorie pentru perioada de reconstrucţie pe timp de iarnă a reţelei de încălzire şi predarea Centralei termice in expluatare.

Sistemul de încălzire va fi pornit reieşind din gradul de executare existent si va asigura temperatura stabila in spatiile mentionate in care se preconizeaza lucrari de reconstrucţie in perioada de iarna –   +7+5 gr.C.

Ținând cont de informația prezentată mai sus este necesar:

I. De a estima tipul materialelor  necesare și costurile lor;

II. De a estima costurile de manoperă referitor la instalarea sistemelor respective;

III. De a estima termenii de execuție a lucrărilor de montare şi punere în funcţiune a sistemelor respective;

IV. De a executa lucrările de montare şi punere în funcţiune a sistemelor respective

V. De a porni Centrala termică.

ATIC, în calitate de Contractor, va considera pornirea cazangeriei autonome şi a sistemului de încălzire provizoriu drept rezultat esenţial ale prezentei lucrări, finalizarea şi acceptarea cărora va servi drept bază pentru achitarea serviciilor prestate de Subcontractor .

Termenul limita de executare a serviciilor solicitate – este 2 (doua) săptămiini din ziua semnării contractului de antrepriza.

D. CONTRACTAREA ŞI PLATA

În urma ofertelor recepționate, ATIC își rezervă dreptul la evaluarea acestora și solicitarea informațiilor suplimentare (inclusiv si pe suport magnetic, daca va considera necesar) pe fiecare ofertă recepționată. În cazul preselectării a unei sau mai multe oferte, ATIC își rezervă dreptul de a lansa o solicitare suplimentară a ofertelor pentru a putea încheia contractul final.

În urma acestor proceduri, ATIC şi Subcontractorul vor semna un Subcontract la Preţ Fix pentru realizarea lucrărilor de pornire a Centralei termice şi a sistemului de încălzire. Preţul fix se va achita la finalizarea şi acceptarea lucrărilor realizate în conformitate cu prevederile subcontractului, conform termenilor de execuție a lucrărilor indicati în contract, în baza Actului de primire-predare contrasemnat de către reprezentantul ATIC.

E. INSTRUCŢIUNI PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR ȘI CRITERII DE EVALUARE

Ofertele trebuie să conţină următoarele informaţii: (Ofertele ce nu vor conţine informaţiile necesare vor fi considerate incomplete şi nu vor fi incluse in listă pentru evaluare):

 • Capacitatea companiei şi experienţa relevantă. Prezentarea capacităţilor companiei de executare a lucrărilor, descriind în mod special experiența în domeniu, portofoliul lucrărilor executate, furnizorii, etc.;
 • Echipamentul și materialele utilizate. Urmează de prezentat următoarea informație, dar nu limitată la:
  • producătorii de echipamente;
  • caracteristicele tehnice ale echipamentelor și materialelor;
  • garanția oferită pe echipament separat, și pentru întreg sistemul;
  • certificările relevante;
  • eficacitatea sistemului;
  • impactul sistemului asupra mediului înconjurător.
 • Buget: Un buget detaliat în lei moldoveneşti, prezentat pe fiecare echipament, tip de materiale și punct de lucrări, încât ATIC să poată concluziona despre rezonabilitatea bugetului propus pe fiecare companie în parte. Bugetul NU va include TVA, deoarece proiectul este cu cota TVA ZERO.
 • Referințe. Compania va include minim 3 referințe pentru lucrări similare realizate anterior cu datele de contact ale persoanelor care ulterior ar putea fi contactate de către ATIC pentru verificarea calității lucrărilor prestate.

Ofertele trebuie depuse în limba română, rusă  sau engleză prin e-mail la adresa executive@ict.md  sau prezentate la oficiul proiectului: str. Maria Cibotari 28, of 1B.

Întrebările pot fi adresate prin e-mail până la 07 Decembrie, 2015 la adresa indicată mai sus sau la nr. de telefon +373 22 887 000.

Se vor indica urmatoarele detalii, în cazul depunerii ofertelor prin:

e-mail: Denumire companie, Ofertă pornire Centrala termica.

fizic (pe plic): Denumire companie, Ofertă pornire Centrala termica.

 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 07 Decembrie, 2015, orele 15.00. Ofertele depuse după termenul limită nu vor fi luate în considerație.

Date de contact pentru depunerea dosarului:
Ana Chirița
Director Executiv
Asociația Naţională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC)
str. Maria Cibotari, 28, Chisinau MD 2012, Republica Moldova
Telefon / Fax: +373 22 887000
E-mail:
 
office@ict.md
Website: www.ict.md

 

CRITERII DE EVALUARE:

 1. Experiența companiei;
 2. Soluția propusă;
 3. Oferta financiară;
 4. Respectarea termenilor indicati.

Discover more articles

May 16, 2024

Centrul Inotek marchează un an de inovații și inițiative transformatoare în sudul Moldovei

Inotek – EU Innovation Centre Cahul, un hub susținut de Uniunea Europeană și Suedia, dedicat promovării inovației și digitalizării în...

May 15, 2024

IT Career Expo Bălți – un eveniment pentru tinerii interesați de oportunitățile și tendințele industriei IT din Moldova

Peste 330 de tineri din regiunea de nord au participat în cadrul evenimentului IT Career Expo Bălți, desfășurat la data...

May 3, 2024

Join the forefront of technological innovation and leadership as the Executive Director of the Moldovan Association of ICT Companies!

Background: THE MOLDOVAN ASSOCIATION OF ICT COMPANIES (“ATIC”) is the business Organization uniting 90 companies and representing anUmbrella Organization gathering...

April 23, 2024

Un pas înainte în era digitală. Peste 700 de persoane au participat la conferința internațională „Inteligența Artificială & Big Data”

Peste 700 de persoane au participat la conferința „Inteligența Artificială & Big Data”, care a avut loc la Chișinău în...

April 16, 2024

Transformând aspirațiile în realitate: Campania de promovare a Carierei IT în Nordul țării

Începând cu anul 2011, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC implementează Campania de promovare a Carierei IT, scopul căreia...

April 13, 2024

IT Career Expo Cahul: conexiuni, cunoștințe și oportunități pentru o carieră reușită

Peste 450 de tineri din sudul țării au participat cu entuziasm la IT Career Expo Cahul, eveniment dedicat explorării oportunităților...

Subscribe to be always updated

By clicking Subscribe you’re confirming that you agree with our Terms and Conditions.