Parcurile IT pot aduce Moldovei poziția de lider regional în domeniu

În ultimii ani, ponderea sectorului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) în economiile majorității statelor din Europa Centrală și de Est este în continuă creștere, iar în Republica Moldova acesta tinde să devină în următorii ani un factor-cheie al dezvoltării sale. O demonstrează dinamica şi creşterea impresionantă a sectorului TI înregistrată pe parcursul ultimilor ani – un volum de peste 7 mlrd. lei în anul 2013 și o cotă de circa 8 % în PIB. Exporturile industriei TI au crescut mai mult de 15 ori în perioada anilor 2005-2013 (de la 3,64 mil. dolari SUA pînă la 62,5 mil. dolari SUA).

Creşterea ritmului de dezvoltare şi valorificarea la maxim a potențialului industriei este posibilă doar prin asigurarea atractivității sectorului TI din Republica Moldova pentru investitorii străini și locali, ceea ce ar dinamiza lansarea, administrarea şi dezvoltarea afacerilor în acest sector și ar contribui la ieșirea pe piețele occidentale a companiilor TI înregistrate în R. Moldova. Crearea parcurilor IT constituie o măsură eficientă a creșterii competitivității sectorului TI grație mediului favorabil oferit pentru dezvoltarea businessurilor IT şi atragerea investiţiilor străine.

În acest sens, proiectul de lege cu privire la parcurile din industria tehnologiei informaţiei, elaborat de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și aprobat de către Guvern la data de 29 aprilie curent şi care urmează să fie inclus în agenda Parlamentului în cel mai scurt timp, constituie o inițiativă novatoare care, pusă în practică, transformă Republica Moldova într-o arenă a competiției și dezvoltării tehnologice cu bătaie lungă pentru țara noastră.

Printre facilitățile și stimulentele fiscale acordate rezidenților parcurilor IT merită a fi menționat mai întâi impozitul unic în mărime de 7% din venitul din vânzări. De asemenea, scutirea de la plata taxelor vamale și TVA la importul monitoarelor, computerelor, echipamentului de rețea și echipamentelor necesare pentru realizarea genurilor de activitate ale rezidenților IT parcului reprezintă facilități care, negreșit, vor atrage interesul investitorilor interni și externi.

Un aspect deosebit de important este regimul „virtual” oferit de parcurile IT, rezidenţii având posibilitatea să-şi desfăşoare activitatea în oficiile în care operează deja pe teritoriul Republicii Moldova. Companiile IT vor deveni rezidenți virtuali în cadrul parcului IT după înregistrare în Registrul de evidență al rezidenților și asumarea tuturor obligațiilor prevăzute de lege.

Conform MTIC, facilitățile și stimulentele fiscale propuse vor contribui la asigurarea previzibilității mediului de afaceri pentru companiile TI, simplificarea administrării afacerilor în domeniul TI şi creșterea volumului impozitelor și taxelor colectate aferente industriei TI. Conform practicilor similare din alte state, atât statul, cât și companiile IT vor beneficia ca urmare a creării parcurilor IT.

Managerii companiilor IT din Republica Moldova salută inițiativa Guvernului cu privire la crearea parcurilor IT, considerând-o oportună și necesară pentru țară, având în vedere stimulentele pe care le oferă nu numai pentru atragerea de noi investiții și noi afaceri, ieșirea companiilor înregistrate în țară pe piețele occidentale, astfel asigurând creșterea sectorului și a economiei Republicii Moldova în general, dar și pentru a oferi tinerilor talentați din țara noastră locuri de muncă atractive în Patrie și nu în alte părți. 

„Proiectul de lege cu privire la parcurile IT reprezintă continuarea eforturilor pentru dezvoltarea sectorului IT din Moldova. Aspectul său cel mai important este faptul că ne poate asigura un avantaj competitiv regional din perspectiva eficienţei dezvoltării afacerilor IT în Moldova. De asemenea, trebuie să menţionăm particularitatea sa fundamentală asociată cu îmbunătăţirea cardinală a administrării impozitelor plătite de companiile IT – impozitul din vânzări este complet transparent şi anulează posibilele manipulări în ceea ce priveşte corectitudinea achitării impozitelor de către companie.”, Veaceslav Cunev, Preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Companiilor din Domeniul TIC, CEO Deeplace

“Profesia de specialist IT este una globală, independentă de careva specific local. În consecință, companiile IT consideră mai multe ţări pentru a-şi alege sau a-şi schimba sediul. Competiția regională pentru companiile din IT este foarte aspră, fiecare ţară propunând numeroase avantaje fiscale şi nu numai pentru un potențial investitor. Inițiativa legislativă pentru crearea unor parcuri IT virtuale ar trebui sa fie partea componentă a unui pachet de măsuri pentru ameliorarea atractivității Moldovei în această cursă. Alte direcții importante sunt: calitatea studiilor şi cantitatea absolvenților de IT, încurajarea antreprenoriatului, promovarea consumului de produse IT pe plan intern.” Serghei Goloborodico, Delivery Center Manager, Pentalog Chişinău

“StarNet si Starlab apreciază inițiativa MTIC de creare a parcurilor IT, care va dinamiza procesul de dezvoltare a sectorului TIC, cât şi va crea premisele pentru atragerea de noi investiții. Facilităţile oferite în cadrul acestui Proiect de lege vor ajuta la creşterea competitivității companiilor locale pe piața globala. Ca urmare, sperăm să oprim migrarea specialiștilor TIC în alte ţări, cât şi să creăm condițiile necesare pentru întoarcerea celor deja plecați. Totodată, crearea unui cadru legal şi fiscal preferențial va încuraja intrarea pe piața TIC a marilor corporații din domeniu.” Alexandru Machedon, Președinte Concern StarNet

„Aplicarea impozitului unic 7% ar putea duce la eficientizarea raporturilor dintre agentul economic (rezident al parcului) şi organele fiscale. Luând în considerare faptul că actualul cadru normativ stabilește venitul impozabil al persoanei juridice după deducerea cheltuielilor, iar caracterul întemeiat al acestora în cele mai multe cazuri rămâne la discreția autorităților fiscale, impozitarea agentului economic (rezident al parcului TI) aplicată doar în privința venitului ar simplifica simțitor calcularea și impozitarea, deci ar reduce timpul și resursele utilizate în raporturile cu autoritățile fiscale în cazurile de determinare a impozitului pe venit.

Aplicarea impozitului unic 7% ar exclude premisele apariției unor discuții contradictorii sau chiar a litigiilor între autoritățile fiscale și agenții economici, având drept subiect de bază temeinicia luării în calcul a anumitor cheltuieli ale întreprinderii, pentru a fi diminuate din venit, în cadrul determinării impozitului pe venit.” Maxim Masiutin, Director Ritlabs

Discover more articles

May 16, 2024

Centrul Inotek marchează un an de inovații și inițiative transformatoare în sudul Moldovei

Inotek – EU Innovation Centre Cahul, un hub susținut de Uniunea Europeană și Suedia, dedicat promovării inovației și digitalizării în...

May 15, 2024

IT Career Expo Bălți – un eveniment pentru tinerii interesați de oportunitățile și tendințele industriei IT din Moldova

Peste 330 de tineri din regiunea de nord au participat în cadrul evenimentului IT Career Expo Bălți, desfășurat la data...

May 3, 2024

Join the forefront of technological innovation and leadership as the Executive Director of the Moldovan Association of ICT Companies!

Background: THE MOLDOVAN ASSOCIATION OF ICT COMPANIES (“ATIC”) is the business Organization uniting 90 companies and representing anUmbrella Organization gathering...

April 23, 2024

Un pas înainte în era digitală. Peste 700 de persoane au participat la conferința internațională „Inteligența Artificială & Big Data”

Peste 700 de persoane au participat la conferința „Inteligența Artificială & Big Data”, care a avut loc la Chișinău în...

April 16, 2024

Transformând aspirațiile în realitate: Campania de promovare a Carierei IT în Nordul țării

Începând cu anul 2011, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC implementează Campania de promovare a Carierei IT, scopul căreia...

April 13, 2024

IT Career Expo Cahul: conexiuni, cunoștințe și oportunități pentru o carieră reușită

Peste 450 de tineri din sudul țării au participat cu entuziasm la IT Career Expo Cahul, eveniment dedicat explorării oportunităților...

Subscribe to be always updated

By clicking Subscribe you’re confirming that you agree with our Terms and Conditions.