Making IT happen

Selectare Consultant pentru elaborarea caietului de sarcini al Depozitului Digital Național de Materiale Educaționale