Making IT happen

TERMENI DE REFERINȚĂ: Consultant pentru elaborarea caietului de sarcini al Depozitului Digital Național de Materiale Educaționale