TERMENI DE REFERINŢĂ pentru contractare de servicii producere spot video

I. Informației generală:

 

Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor (ATIC) este o organizaţie neguvernamentală a cărei misiune este de a consolida competitivitatea sectorului moldovenesc de tehnologii informaţionale şi comunicaţii (TIC) şi de a-l promova în calitate de factor cheie al dezvoltării economice naţionale. Una dintre direcțiile prioritare de acțiune pentru ATIC o constituie sporirea semnificativă a calităţii și numărului specialiștilor TIC din Moldova, inclusiv îmbunătățirea calității ofertei educaționale în domeniul TIC și promovarea domeniului TIC în calitate de opțiune atractivă pentru tinerele generații. 

 

Sectorul TIC asigură condiții de muncă și remunerare foarte atractive (conform datelor Biroului Naţional de Statistică, cel mai înalt câștig salarial mediu este în sectorul TIC, acesta devansând chiar şi sectorul financiar-bancar), precum și perspective reale de creștere profesională continuă. Cererea de specialiști în domeniu depășeşte cu mult oferta disponibilă în acest sens, sectorul confruntându-se cu un deficit acut de resurse umane.

 

Începând cu anul 2011, ATIC implementează Campania de promovare a Carierei IT, scopul căreia este orientarea profesională a tinerilor şi comunicarea informaţiei despre avantajele, beneficiile, rigorile unei cariere în IT, posibilităţile şi opţiunile de angajare, pașii pe care trebuie tinerii trebuie să-i întreprindă pentru a deveni specialiști înalt calificați. Pe de altă parte, Campania îşi propune să ghideze tinerii care deja își fac studiile la specialități TIC spre întreprinderea unor acţiuni care să crească considerabil şansele lor de angajare după absolvire. 

 

 

II.  Scop:

În cadrul proiectului “Creșterea numărului specialiștilor TIC din Republica Moldova prin motivarea tinerilor să acceseze studii în domeniul IT și furnizarea de oportunități de instruire menite să sporească interesul pentru domeniul Tehnologiei și Ingineriei și dezvoltarea abilităților pentru o viitoare carieră IT”, este preconizată elaborare unui spot video de promovare a carierei în domeniul Tehnologiei Informației (IT).

 

Spotul video va furniza repere esențiale asupra oportunităților și beneficiilor pe care le poate asigura activitatea in domeniul IT, încurajând tinerii să opteze pentru studii de profil și să aleagă specialitatea care se potrivește în cea mai mare măsură așteptărilor și planurilor lor de viitor.

 

Spotul video va fi difuzat la posturile de televiziune din Republica Moldova și promovat online in perioada pre-admitere (iunie – iulie), încurajând tinerii să aplice pentru studii în domeniul TIC. De asemenea, spotul va fi utilizat în cadrul campaniei de promovare a Carierei IT, desfășurate pe tot parcursul anului.

 


III. Sarcină de bază

Concept și realizare video de promovare a carierei IT, dedicat următoarelor grupuri țintă: Auditoriul Țintă primar (TA1) și Auditoriul Secundar (TA2).

TA1:
Elevi ai claselor a IX – XII-a;
Tineri care studiază specialități în domeniul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor;
Părinții și rudele acestora;

TA2: Companii TIC, publicul general

 

Compania selectată se va ocupa de:

 • Elaborarea scenariului spotului şi coordonarea cu comanditarul;
 • Testarea prealabilă a storyboard (e.g. 1 focus-grup) și, în cazul în care rezultatele focus-grupul-ui vor sugera  necesitatea unor modificări, efectuarea acestor modificări.
 • Producerea spotului, conform cerințelor comanditarului;
 • În ceea ce privește specificația tehnică, compania va oferi imagini de înaltă calitate, high definition, necesare pentru difuzarea TV, format web.
 • Dezvoltarea de coloană sonoră (narator, muzică de fundal, efecte speciale)
 • Editare video (video integrare, grafică, sunet, efecte speciale)
 • Mastering pentru duplicarea filmului în diferite formate video.

 

IV. Livrabil

Video de promovare a Carierei în domeniul IT

 • CE – Evidențierea avantajelor, oportunităților și perspectivelor de carieră în domeniul IT
 • CALL TO ACTION – Apel către tineri de a studia specialități IT în instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic din Republica Moldova
 • Auxiliary info: suport USAID, Guvernul Suediei, ATIC

V. Detalii tehnice realizare spot

A. Efectul dorit/estimat în urma vizionării spotului

Emoțional: Tinerii se simt motivați să aleagă o carieră în IT.

 

Rațional: Grupurile țintă înțeleg că o carieră în domeniul IT oferă posibilități reale de angajare și remunerare atractivă, condiții foarte bune de lucru și o experiență unică într-un domeniu inovativ și dinamic.

B. Cerințe tehnice

Cerințe tehnice

Explicații

Durata

30 secunde 

 

Tipul spotului

Filmări video

Text, video, grafică dinamică, titre, muzică

Format video

HD uncompressed MOV

Web

 

Limbă

Română cu subtitre în rusă

Publicul țintă de bază este vorbitor de română si rusă

Referințe

 

https://www.youtube.com/watch?v=LQmkQKaFr7Y 

Alte specificații tehnice:

 • Plasarea logo-ului organizaţiilor care finanţează spotul.
 • Producerea spotului în formatul corespunzător pentru televiziune.
 • Drepturile de autor asupra spoturilor vor aparţine Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC.

VI. Condiții de participare:

Pot participa la concursul de oferte persoanele juridice (realizatori/producători), care vor prezenta ofertele tehnice și financiare în conformitate cu Termenii de Referinţă și care corespund următoarelor criterii:

 

 • Experienţă de producere a materialelor video informative/de prezentare/de popularizare/promoţionale cu tematică socială;
 • Capacităţi suficiente pentru asigurarea unei producţii video de calitate corespunzătoare (personal calificat, echipamente tehnice etc.);

 

 

VII. Cerințe prezentare ofertă

Oferta va conține:

 • Oferta financiară prezentată în lei moldovenești (TVA 0%)
 • Conceptul general de realizare a spotului;
 • Timeline execuție;
 • CV-ul companiei participante la concurs (certificatul de înregistrare; rechizitele bancare);
 • CV-urile membrilor-cheie ai echipei care va realiza sarcinile descrise în Termenii de Referinţă;
 • Portofoliul companiei, care include lucrările realizate anterior;

Termen de realizare: În decurs de 20 de zile efective de la data semnării contractului.

Companiile interesate sunt invitate să depună oferta prin email la adresa office@ict.md, cu mențiunea „Concurs spot video”, pînă la data de 24 mai 2017, ora 18:00. Ofertele pot fi depuse în limbile română, rusă  sau engleză.

VIII. Evaluarea ofertelor:

 

Ofertele vor fi evaluate în conformitate cu următoarele criterii:

 1. Relevanţa experienţei şi gradul de profesionalism al participantului la concurs,
 2. Calitatea conceptului general de realizare a spotului;
 3. Termenul de realizare a spotului;
 4. Costul realizării serviciilor.

IX. Contractarea și plata

În urma ofertelor recepționate, ATIC își rezervă dreptul la evaluarea acestora și solicitarea informațiilor suplimentare pe fiecare ofertă recepționată. În cazul preselectării a unei sau mai multe oferte, ATIC își rezervă dreptul de a lansa o solicitare suplimentară a ofertelor pentru a putea încheia contractul final.

Discover more articles

May 16, 2024

Centrul Inotek marchează un an de inovații și inițiative transformatoare în sudul Moldovei

Inotek – EU Innovation Centre Cahul, un hub susținut de Uniunea Europeană și Suedia, dedicat promovării inovației și digitalizării în...

May 15, 2024

IT Career Expo Bălți – un eveniment pentru tinerii interesați de oportunitățile și tendințele industriei IT din Moldova

Peste 330 de tineri din regiunea de nord au participat în cadrul evenimentului IT Career Expo Bălți, desfășurat la data...

May 3, 2024

Join the forefront of technological innovation and leadership as the Executive Director of the Moldovan Association of ICT Companies!

Background: THE MOLDOVAN ASSOCIATION OF ICT COMPANIES (“ATIC”) is the business Organization uniting 90 companies and representing anUmbrella Organization gathering...

April 23, 2024

Un pas înainte în era digitală. Peste 700 de persoane au participat la conferința internațională „Inteligența Artificială & Big Data”

Peste 700 de persoane au participat la conferința „Inteligența Artificială & Big Data”, care a avut loc la Chișinău în...

April 16, 2024

Transformând aspirațiile în realitate: Campania de promovare a Carierei IT în Nordul țării

Începând cu anul 2011, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC implementează Campania de promovare a Carierei IT, scopul căreia...

April 13, 2024

IT Career Expo Cahul: conexiuni, cunoștințe și oportunități pentru o carieră reușită

Peste 450 de tineri din sudul țării au participat cu entuziasm la IT Career Expo Cahul, eveniment dedicat explorării oportunităților...

Subscribe to be always updated

By clicking Subscribe you’re confirming that you agree with our Terms and Conditions.