Making IT happen

TERMENI DE REFERINȚĂ: Consultant național pentru elaborarea politicilor în domeniul TIC