SOLICITARE DE OFERTE

Numărul SDO: ICTEC-2016-004

Data emiterii: 10.03.2016

Termenul limită pentru oferte: 18.03.2016

Descrierea: Servicii lucrări de construcții

Pentru: Proiectul de dezvoltare a Centrului de Excelență în domeniul TIC (CETIC)

Finanțat de: Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Contract Nr. AID-117-A-15-00002

Emis de: Asociația Națională a Companiilor din Domeniu TIC (ATIC)

Point of Contact: executive@ict.md, contact person Ana Chirița

INTRODUCERE
Asociația Națională a Companiilor din Domeniu TIC (ATIC), în cadrul proiectului de dezvoltare a Centrului de Excelență în Domeniul TIC (CETIC) finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), este în căuarea unei companii (denumită în continuare “Subcontractor” ) pentru a presta servicii lucrări de construcții în spațiul de aprox. 3000 m2 destinat Centrului menționat anterior, care aparține cu titlu de proprietate Universității Tehnice a Moldovei (în continuare “Beneficiar”).

 

A. CONTEXT
Spațiul destinat CETIC are o suprafață totală de 3778 m2, în 2 nivele, și reprezintă o clădire nouă existentă, adiacentă unei clădiri rezidențiale situată pe adresa str. Studenților 9/11, construită în perioada 2012-2014 și care aparține Universității Tehnice din Moldova. Gradul actual de finalizare a clădirii este “varianta sură”. Clădirea propriu-zisă a fost reconstruită pe baza unei clădiri anterioare ridicate la finele anilor 80. Centrul va fi finalizat (prin lucrări finisare de interior) și dotat cu mobilierul și echipamentele corespunzătoare. Centru este amplasat în două nivele după cum urmează și cuprinde 3 zone principale:

 • Zona din Dreapta – 930m2 (Parter)
 • Zona Centrală -1385m2 (Parter + 1-etaj)
 • Zona din Stanga -1463m2 (Parter + 1-etaj)

Zonele curente pot fi extinse pînă la 5400 m2 pe parcursul a următorilor 3-5 ani.

Darea în exploatare a CETIC se preconizează pentru luna Iunie, 2016 și va cuprinde zona din Dreapta și cea Centrală în mod primordial.

În spațiul dat se vor petrece activități educaționale și de creație (de tip seminare, instruiri, conferințe). Va fi organizat spațiu de lucru în comun (coworking), activități de antreprenoriat, laboratoare, zone de co-creare, training, etc.

Beneficiari direcți ai CETIC vor fi în cea mai mare măsură studenți și tineri specialiști din industria TIC, care vor petrece ore îndelungate în acest spațiu; profesioniști din domeniu (antrenați în activități de recalificare, mentorat, instruire etc); copii de la 7 ani și în sus antrenați în activități extracurriculare.

 

B. CAIET DE SARCINI
Compania autorizată în lucrări de construcție, care va depune ofertă și va încheia contract de prestare servicii lucrari de construcții. Sarcinile principale ale companiei sunt de a:

 • să analizeze în ansamblu lucrările preconizate de arhitectură interioară și exterioară conform proiectului, să planifice şi să execute lucrările de construcţie enumerate mai jos in Lista lucrarilor (capitolul „C”) în așa mod, încât să fie asigurată finisarea lor in termeni rezonabili din ziua semnării Contractului de Antrepriză;
 • să vină cu ofertă pentru lucrările din lista propusă in capitolul “C” la această solicitare de ofertă;
 • să vină cu propuneri şi suport, reieșind din experiența acumulată, în procesul de executare a lucrărilor şi de selectare a tipurilor și materialelor ce urmează a fi utilizate;
 • să execute lucrările și să respecte clauzele privind protecția muncii, protecția mediului ambiant, curățirea spațiului și eliminarea separată a deșeurilor de construcție, menajere și reciclabile, și alte clauze specifice.

În cazul selectării să coordoneze lucrările și activitățile cu persoana delegată de ATIC pentru managementul și supravegherea lucrărilor de construcții.

 

C. LISTA LUCRĂRILOR
ATIC urmează să contracteze o companie pentru lucrările efectuate în ansamblu, în funcție de ofertele depuse și selectate. Lista poate fi modificată și/sau completată în funcție de evaluarea realizată de către companie la fața locului și familiarizarea cu Proiectul de execuție și alte documente aferente.

Lista lucrărilor presupuse la etapa inițială de executare este următoarea:

CAIET DE SARCINI

pentru cererea ofertei de preț

               

 crt.

Simbol norme, cod  resurse 

 

Denumire lucrări      

 

U.M.

Cantitate

Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)

Total, lei (col.5 x col.6)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Capitolul 1. Bloc Centru, Parter + Etaj;

 

 

 

 

 

 

Capitolul 1.1. Finisarea peretilor despartitori din caramida.

 

 

 

 

1

CF05A

 

Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (по арматурной сетки 4Вр (200*100)

m2

350,00

 

 

 2

CF02A5

 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton,  diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime

m2

350,00

 

 

 3

CF50B

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

m2

350,00

 

 

 4

CF51B      

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2.

m2

-350,00

 

 

 5

CK18C

 

Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (установка штукатурного оцинкованого уголка)

m

70,00

 

 

 6

CF57A

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos “Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor (перегородок)

m2

350,00

 

 

 7

CN53A

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

m2

350,00

 

 

 8

CN06A

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

m2

350,00

 

 

  

 

Capitolul 1.2. Finisarea peretilor din beton armat.

 

 

 

 

9

CF50B

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

m2

400,00

 

 

 10

CK18C

 

Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (установка штукатурного оцинкованого уголка)

m

85,00

 

 

 11

CF57A

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos “Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor (перегородок)

m2

400,00

 

 

 12

CN53A

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

m2

400,00

 

 

 13

CN06A

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

m2

400,00

 

 

  

 

Capitolul 1.3. Glafuri la ferestre si usi.

 

 

 

 

14

CF50B

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

m2

40,00

 

 

 15

CF57A

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos “Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor (перегородок)

m2

40,00

 

 

 16

CN53A

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

m2

40,00

 

 

 17

CN06A

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

m2

40,00

 

 

    

 

Capitolul 2. Bloc Dreapta

 

 

 

 

 

 

Capitolul 2.1. Parter.

 

 

 

 

18

CG01A

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

m2

926,00

 

 

 19

CG01A1

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga, k=6.

m2

926,00

 

 

 20

CG47D

 

Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

 

m2

926,000

 

 

 21

CG18A

 

Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

m

110

 

 

 22

CI22B

 

Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm

m2

12,00

 

 

 23

CK18B

 

Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (установка пластмасового уголка)

m

110,00

 

 

 24

CI09A

 

Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei  proiectul si valoarea  arhitecturala – Treptele scarilor.

m2

40,00

 

 

  

 

Capitolul 2.2. Etaj Mezanin.

 

 

 

 

25

CG01A

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

m2

651,00

 

 

 26

CG01A1

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga k=6.

m2

651,00

 

 

 27

CG47C

 

Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm

m2

213,00

 

 

 29

CG33A

 

Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite

m2

438,00

 

 

    

 

Capitolul 3. Bloc Centru.

 

 

 

 

 

 

Capitolul 3.1. Parter + etaj

 

 

 

 

29

CG01A

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

m2

1 264,00

 

 

 30

CG01A1

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga k=4.

m2

1 264,00

 

 

 31

CG47D

 

Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

 

m2

588,000

 

 

 32

CG18A

 

Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

m

265

 

 

 33

CI22B

 

Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm

m2

400,00

 

 

 34

CI09A

 

Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei  proiectul si valoarea  arhitecturala – Treptele scarilor.

m2

60,00

 

 

 35

CG33A

 

Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite

m2

676,00

 

 

    

 

Capitolul 4. Bloc Dreapta și Centru; Parter + Etaj

 

 

 

 

 

 

Capitolul 4.1. Tavane suspendate.

 

 

 

 

36

CK29F

 

Tavane suspendate din panouri prefabricate “Armstrong”, inclusiv sistemul-grila

m2

676,00

 

 

 37

СF59I

 

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane: tavane.

m2

338,00

 

 

 38

CF57A

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos “Eurofin” grosime 2,0 mm pe suprafetele  tavanului k=2

m2

338,00

 

 

 39

CN53A

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

m2

338,00

 

 

 40

CN06A

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

m2

338,00

 

 

  

 

Capitolul 4.2. Finisarea tavanului.

 

 

 

 

41

RpCR29A

 

Curatarea vopselei .

m2

250,00

 

 

 42

CF52B

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

m2

900,00

 

 

 43

CF57A

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos “Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanului.

m2

900,00

 

 

 44

CN53A

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

m2

900,00

 

 

 45

CN06A

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

m2

900,00

 

 

    

 

Capitolul 5. Amenajarea

 

 

 

 

46

RpCK42C

 

Desfacerea pavajelor la trotuare si pereu din placi de beton.

m2

156,00

 

 

 47

RpCA01B

 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare

m3

40,00

 

 

 48

 

TsD01B

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

m3

17,60

 

 

 49

 

TsD05B

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

100 m3

0,176

 

 

50

CA04F

 

Beton ВМ200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice

m3

23,40

 

 

 51

IzF04G

 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (poz 53)

 

m2

240,00

 

 

 52

RpDB02D

 

Pavaje noi cu materiale de pavaj cal.I, executat cu pavele normale asezate pe nisip

m2

156,00

 

 

 53

AcE04A

 

Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A1 .

 

buc

40.00

 

 

54

AcE06A

 

Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere

 

buc

40,00

 

 


În ofertă prețul materialelor se includ cu zero (0) MDL.

În Procesele Verbale de recepție a lucrărilor executate, materialele vor fi incluse la prețul coordonat preventiv prin semnătură cu Beneficiarul.

CRITERII DE EVALUARE:

1. Experiența companiei;

2. Termeni de executare cit mai restrinsi;

3. Oferta financiară.

 

 

D. CONTRACTAREA ŞI PLATA
În urma ofertelor recepționate, ATIC își rezervă dreptul la evaluarea acestora și solicitarea informațiilor suplimentare (inclusiv și pe suport magnetic, daca va considera necesar) pe fiecare ofertă recepționată. În cazul preselectării a unei sau mai multe oferte, ATIC își rezervă dreptul de a lansa o solicitare suplimentară a ofertelor pentru a putea încheia contractul final.

ATIC şi Compania selectată Subcontractorul vor semna un Subcontract (Contract de antrepriză) la Preţ Fix pentru lucrările de construcţie enumerate mai sus (capitolul „C”). Preţul fix se va achita la finalizarea şi acceptarea serviciilor prestate în conformitate cu prevederile (contractului de antrepriză) subcontractului, în termenii stabiliți în contract, în baza Raportului privind prestarea serviciului și Actului de primire-predare contrasemnate de către reprezentantul ATIC (Beneficiarului).

 

E. INSTRUCŢIUNI PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR
Ofertele trebuie să conţină următoarele informaţii. (Ofertele ce nu vor conţine informaţiile necesare vor fi considerate incomplete şi nu vor fi incluse in listă pentru evaluare):

 • Capacitatea companiei şi experienţa relevantă. Prezentarea capacităţilor companiei de executare a lucrărilor, descriind în mod special experiența în domeniu, portofoliul lucrărilor executate, inclusiv copii certificări și autorizații relevante etc.;
 • Persoana delegată. Compania va delega o persoană – expert în construcții și inginerie, și va descrie experiența profesională relevantă;
 • Referințe. Compania va include minim 3 referințe pentru lucrări similare realizate anterior cu datele de contact ale persoanelor care ulterior ar putea fi contactate de către ATIC pentru verificarea calității lucrărilor prestate;
 • Prețul: prețul pentru prestarea serviciilor de construcții cu detalii clar divizate pe materiale utilizate și servicii utilizate cu indicarea volumului lucrărilor de fiecare tip, în decursul întregii perioade menționate în caietul de sarcini p. B si C, va fi estimat reieșind din cantitatea/calitatea lucrărilor prestate pentru unul sau mai multe servicii solicitate menționate anterior. Preţul total va fi indicat în lei moldoveneşti, și NU va include TVA, deoarece Proiectul este cu cota TVA ZERO.

Ofertele trebuie depuse în limba română, rusă sau engleză prin e-mail la adresa executive@ict.md sau prezentate la oficiul Proiectului: str. Maria Cibotari 28, of 1B.

Întrebările pot fi adresate prin e-mail până la 17 Martie, 2016 la adresa indicată mai sus sau la nr. de telefon +373 22 887 000.

Se vor indica urmatoarele detalii, în cazul depunerii ofertelor prin:

e-mail: Denumire companie, Ofertă lucrări de construcţii;

fizic (pe plic): Denumire companie, Ofertă lucrări de construcţii;

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18 Martie, 2016, orele 15.00. Ofertele depuse după termenul limită nu vor fi luate în considerație.

 

Date de contact pentru depunerea dosarului:
Ana Chirița
Director Executiv
Asociația Naţională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC)
str. Maria Cibotari, 28, Chisinau MD 2012, Republica Moldova
Telefon / Fax: +373 22 887000
E-mail: office@ict.md
Website: www.ict.md

Discover more articles

May 16, 2024

Centrul Inotek marchează un an de inovații și inițiative transformatoare în sudul Moldovei

Inotek – EU Innovation Centre Cahul, un hub susținut de Uniunea Europeană și Suedia, dedicat promovării inovației și digitalizării în...

May 15, 2024

IT Career Expo Bălți – un eveniment pentru tinerii interesați de oportunitățile și tendințele industriei IT din Moldova

Peste 330 de tineri din regiunea de nord au participat în cadrul evenimentului IT Career Expo Bălți, desfășurat la data...

May 3, 2024

Join the forefront of technological innovation and leadership as the Executive Director of the Moldovan Association of ICT Companies!

Background: THE MOLDOVAN ASSOCIATION OF ICT COMPANIES (“ATIC”) is the business Organization uniting 90 companies and representing anUmbrella Organization gathering...

April 23, 2024

Un pas înainte în era digitală. Peste 700 de persoane au participat la conferința internațională „Inteligența Artificială & Big Data”

Peste 700 de persoane au participat la conferința „Inteligența Artificială & Big Data”, care a avut loc la Chișinău în...

April 16, 2024

Transformând aspirațiile în realitate: Campania de promovare a Carierei IT în Nordul țării

Începând cu anul 2011, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC implementează Campania de promovare a Carierei IT, scopul căreia...

April 13, 2024

IT Career Expo Cahul: conexiuni, cunoștințe și oportunități pentru o carieră reușită

Peste 450 de tineri din sudul țării au participat cu entuziasm la IT Career Expo Cahul, eveniment dedicat explorării oportunităților...

Subscribe to be always updated

By clicking Subscribe you’re confirming that you agree with our Terms and Conditions.