SOLICITARE DE OFERTE: Servicii de executare a lucrărilor de montaj reţele electrice si utilaje

A. INTRODUCERE

Asociația Națională a Companiilor din Domeniu TIC (ATIC), în cadrul proiectului de dezvoltare a Centrului de Excelență în Domeniul TIC (ICTEC) finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), este în căuarea unei companii (denumită în continuare “Subcontractor”) pentru a executa lucrări de montaj reţele electrice şi utilaje intr-un spațiu de aprox. 3000 m2 destinat Centrului menționat anterior, care aparține cu titlu de proprietate Universității Tehnice a Moldovei (în continuare “Beneficiar”).

 

A. CONTEXT

Spațiul destinat ICTEC are o suprafață totală de 3778 m2, în 2 nivele, reprezintă o clădire nouă existentă, adiacentă unei clădiri rezidențiale situată pe adresa str. Studenților 9/19, construită în perioada 2012-2014 și care aparține Universității Tehnice din Moldova. Gradul actual de finalizare a clădirii este “varianta sură”. Clădirea propriu-zisă a fost reconstruită pe baza unei clădiri anterioare ridicate la finele anilor 80. Centrul va fi finalizat (prin lucrări finisare de interior) și dotat cu mobilierul și echipamentele corespunzătoare. Centru este amplasat în două nivele după cum urmează și este cuprinde 3 zone principale:

 • Zona din Stinga-930m2 (Parter)
 • Zona Centrală-1385m2 (Parter + 1-etaj)
 • Zona din Dreapta-1463m2 (Parter + 1-etaj)

Zonele curente pot fi extinse pînă la 5400 m2 pe parcursul a următorilor 3-5 ani.

Darea în exploatare a ICTEC se preconizează pentru Martie 2016 și va cuprinde zona din dreapta și cea centrală în mod primordial.

În spațiul dat se vor petrece activități educaționale și de creație (de tip seminare, instruiri, conferințe). Va fi organizat spațiu de lucru în comun (coworking), activități de antreprenoriat, laboratoare, zone de co-creare, training, etc.

Beneficiari direcți ai ICTEC vor fi în cea mai mare măsură studenți și tineri specialiști din industria TIC, care vor petrece ore îndelungate în acest spațiu; profesioniști din domeniu (antrenați în activități de recalificare, mentorat, instruire etc); copii de la 7 ani și în sus antrenați în activități extracurriculare.

 

B. CAIET DE SARCINI

Compania autorizată în lucrări de construcție, care va depune ofertă și va încheia contract de prestare servicii executare lucrări de montaj reţele electrice şi utilaje. Sarcinile principale ale companiei sunt:

 • să facă inspecția preliminară a condițiilor actuale din obiect;
 • să evalueze conceptul și proiectul de design; sa-şi expuna viziunea, bazată pe experienţă, pentru componenta montaj reţele electrice şi utilaje;
 • să propună soluții pentru optimizarea volumelor de electromontaj şi a materialelor utilizate;
 • să propună alte lucrări necesare conform analizei proprii și independente la fața locului;
 • să colaboreze în vederea coordonării proceselor de lucrări cu responsabilul tehnic delegat de către ATIC;
 • să descrie oferta pentru efectuarea lucrărilor necesare de montaj reţele electrice şi utilaje;
 • să descrie planul de implementare a lucrărilor de electromontaj;
 • să ofere suport și consultație, reieșind din experiența acumulată, în procesul de selectare a tipurilor și materialelor ce urmează a fi utilizate;
 • să execute lucrările și să respecte clauzele privind protecția muncii, protecția mediului ambiant, curățirea spațiului și eliminarea separată a deșeurilor de construcție, menajere și reciclabile, și alte clauze specifice.

Limitele de desfășurare a lucrărilor de construcții in spaţiul Centrului de Excelenţa se propun a fi 1 Decembrie 2015 – 31 martie 2016.

 

C. CONTRACTAREA ŞI PLATA

In urma ofertelor recepționate, ATIC își rezervă dreptul la evaluarea acestora și solicitarea informațiilor suplimentare pe fiecare ofertă recepționată. În cazul preselectării a unei sau mai multe oferte, ATIC își rezervă dreptul de a lansa o solicitare suplimentară a ofertelor pentru a putea încheia contractul final.

ATIC şi Subcontractorul vor semna un Subcontract la Preţ Fix pentru lucrările de montaj retele electrice si utilaje. Preţul fix se va achita la finalizarea serviciilor prestate şi acceptarea lor în conformitate cu prevederile subcontractului, conform graficului de prestare a serviciilor descris în contract, în baza Raportului privind prestarea serviciului și actului de primire-predare contrasemnate de către reprezentantul Beneficiarului.

 

D. INSTRUCŢIUNI PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR

Ofertele trebuie să conţină următoarele informaţii. (Ofertele ce nu vor conţine informaţiile necesare vor fi considerate incomplete şi nu vor fi incluse in listă pentru evaluare):

 • Capacitatea companiei şi experienţa relevantă. Prezentarea capacităţilor companiei de executare a lucrărilor, descriind în mod special experiența în domeniu, portofoliul lucrărilor executate, inclusiv copii certificări și autorizații relevante etc.;
 • Persoana delegată. Compania va delega o persoană –expert în montaj reţele electrice și va descrie experiența profesională relevantă;
 • Referințe. Compania va include minim 3 referințe pentru lucrări similare realizate anterior cu datele de contact ale persoanelor care ulterior ar putea fi contactate de către ATIC pentru verificarea calității lucrărilor prestate;
 • Prețul: prețul pentru prestarea serviciilor de construcții cu detalii clar divizate pe materiale utilizate și servicii utilizate cu indicarea volumului lucrărilor de fiecare tip, în decursul întregii perioade menționate în caietul de sarcini p.Bva fi estimat reieșind din cantitatea/calitatea lucrărilor prestate pentru unul sau mai multe servicii solicitate menționate anterior. Pretul va fi indicat în lei moldoveneşti, și NU va include TVA, deoarece proiectul este cu cota TVA ZERO.

Ofertele trebuie depuse în limba română, rusă sau engleză prin email la adresa executive@ict.md sau prezentate la oficiul proiectului: str. Maria Cibotari 28, of 1B.

Întrebările pot fi adresate prin e-mail la până la 07 Decembrie, 2015 la adresa indicată mai sus sau la nr. de telefon +373 22 887 000.

Se vor indica urmatoarele detalii, în cazul depunerii ofertelor prin:
e-mail: Denumire companie, Oferta executare lucrări de montaj reţele electrice şi utilaje;
fizic (pe plic): Denumire companie, executare lucrări de montaj reţele electrice şi utilaje.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 07 Decembrie, 2015, orele 17.00. Ofertele depuse după termenul limită nu vor fi luate în considerație.

Date de contact pentru depunerea dosarului:
Ana Chirița
Director Executiv
Asociația Naţională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC)
str. Maria Cibotari, 28, Chisinau MD 2012, Republica Moldova
Telefon / Fax: +373 22 887000
E-mail: office@ict.md
Website: www.ict.md

CRITERII DE EVALUARE:
1. Experiența companiei;
2. Oferta financiară;
3. Respectarea termenilor indicati.

Anexa nr 1: Proiectul, copie compartiment electromontaj.

Discover more articles

June 13, 2024

Moldova Digital Summit 2024 – 3000+ participanți, lansări și oportunități numeroase pentru fiecare

Moldova Digital Summit a înregistrat o revenit mai grandios în acest an. Cu peste 3000 de participanți din Moldova, România,...

May 16, 2024

Centrul Inotek marchează un an de inovații și inițiative transformatoare în sudul Moldovei

Inotek – EU Innovation Centre Cahul, un hub susținut de Uniunea Europeană și Suedia, dedicat promovării inovației și digitalizării în...

May 15, 2024

IT Career Expo Bălți – un eveniment pentru tinerii interesați de oportunitățile și tendințele industriei IT din Moldova

Peste 330 de tineri din regiunea de nord au participat în cadrul evenimentului IT Career Expo Bălți, desfășurat la data...

May 3, 2024

Join the forefront of technological innovation and leadership as the Executive Director of the Moldovan Association of ICT Companies!

Background: THE MOLDOVAN ASSOCIATION OF ICT COMPANIES (“ATIC”) is the business Organization uniting 90 companies and representing anUmbrella Organization gathering...

April 23, 2024

Un pas înainte în era digitală. Peste 700 de persoane au participat la conferința internațională „Inteligența Artificială & Big Data”

Peste 700 de persoane au participat la conferința „Inteligența Artificială & Big Data”, care a avut loc la Chișinău în...

April 16, 2024

Transformând aspirațiile în realitate: Campania de promovare a Carierei IT în Nordul țării

Începând cu anul 2011, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC implementează Campania de promovare a Carierei IT, scopul căreia...

Subscribe to be always updated

By clicking Subscribe you’re confirming that you agree with our Terms and Conditions.