SOLICITARE DE OFERTE: Procurare seturi și softuri suport laboratoare fizică

A.   CONTEXT

În contextul implementării obiectivelor Strategiei Educația 2020, Ministerul Educației, în cadrul proiectului Smart Classroom, finanțat din sursele Ambasadei Coreei la Kiev,  își propune dotarea a 10 instituții de învățămînt cu seturi și softuri de suport pentru laboratoare de fizică.

 

Obiectivele generale:

 1. Sporirea interactivității lecțiilor
 2. Familiarizarea elevilor cu concepte TIC în educație
 3. Dezvoltarea abilităților TIC la elevi
 4. Îmbunătățirea conținutului lecțiilor
 5. Fortificarea abilităților practice de conectare TIC cu alte discipline

În acest context, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC este în căutarea unei companii care va livra seturi hard și soft pentru suport laboratoare de fizică.

 

B. CAIET DE SARCINI

Cerințe generale:

 1. Dispozitivele și softurile urmează să fie recunoscute internațional.
 2. Softurile propuse urmează să fie ușor accesibile și înțelese de viitorii elevi.
 3. Dispozitivele și softurile vor oferi posibilitatea de sporire a interactivității lecțiilor practice.
 4. Soluții care oferă posibilitatea aplicării conceptului de open education (descărcarea gratuită ulterioară a softurilor) va fi considerată un avantaj.
 5. Garanție minim 3 ani.
 6. Instruirea în baza soluției propuse a minim 10-15 profesori.
 7. Asigurarea mentenanței dispozitivelor și softurilor timp de 3 ani.

Livrabile:

 1. Oferta soluției de seturi și softuri educaționale, care va include descrierea, paramentrilor tehnici, rigori de integrare dacă există, garanția, rigorile suplimentare față de conținut și reînnoirea acestora, termeni de livrare, oferta financiară.
 2. Plan de instruire a 10-15 profesori.

 

C. CONTRACTAREA ŞI PLATA  

Contacte și proceduri

Companiile specializate în prestarea serviciilor sus mențioate sunt invitate să depună oferte care vor conține următoarele:

 1. Copia Certificatului de Înregistrare;
 2. Lista itemilor propuși pentru seturi;
 3. Descrierea experienței de dotări similare;
 4. Termenii de livrare;
 5. Oferta financiară.
 6. Plan și conținutul de instruire propus
 7. Garanție bancară de 10% valabilă pentru perioada contractului +2 luni după expirarea acestuia.

Date de contact pentru depunerea dosarului:

Ana Chirița

Director Executiv

Asociația Naţională a Companiilor din Domeniul  TIC (ATIC)

str. Maria Cibotari, 28, Chisinau MD 2012, Republica Moldova

Telefon / Fax: +373 22 887000

E-mail: office@ict.md

Website: www.ict.md

 

Propunerile se depun în formă electronică cu indicarea în subiect:

Denumire Companie, Set hard&soft laboratoare fizică

                                                                                                                 

Termenul-limită de depunere a dosarelor: 5 Noiembrie, 2015.

Propunerile înaintate prin orice altă metodă și / sau în orice alt mod sau după termenul specificat vor fi respinse.

Organizatorii își rezervă dreptul să modifice, completeze, micșoreze termenii de referință.

Oricare întrebări referitor la termeni de referință vor fi prezentate doar pînă la termenul-limită și la adresele sau contactele indicate mai sus.

Organizatorii își rezervă dreptul de a obține clarificări cu privire la orice punct într-o propunere sau de a obține informații suplimentare necesare pentru a evalua în mod corespunzător ofertele recepționate. Refuzul sau întîrzierea răspunsului din partea unui ofertant poate cauza respingerea propunerii înaintate.

 

Evaluarea propunerilor

Evaluarea propunerilor va fi efectuată de către Organizatori pe baza criteriilor:

 1. Experiența companiei
 2. Referințe
 3. Termeni de livrare
 4. Oferta financiară 

Decizia comisiei de evaluare constituită de către Organizator este definitivă.

 

Pentru ofertele neselectate se va oferi un răspuns în scris.

De asemenea, Organizatorii își rezervă dreptul de a negocia termenii și termenele propunerii realizate de către unul sau mai mulți Furnizori la alegerea sa, inclusiv, dar fără a se limita la negocierea prețului cotat (în sensul diminuării) pentru o astfel  de Propunere.

 

Condiții de plată

Plata se va face prin prezentarea unei facturi în valută convertibilă (preferabil dolari SUA) pentru fiecare livrabil și în funcție de acceptarea din partea Organizatorilor a fiecărui livrabil în parte.

Organizatorii au dreptul de a rezilia contractul încheiat, în cazul în care:

 1. Livrabilele nu sînt prezentate în termenele stabilite; 
 2. Cu preaviz de 30 de zile indiferent de cauză;
 3. În cazul în care condițiile contractului nu sînt respectate;
 4. În cazul în care livrabilele diferă de ceea ce s-a propus în ofertă, nu corespund așteptărilor și nu se realizează modificările de rigoare în timp restrâns pentru a se încadra în termene.

Anexe

Anexa 1 – Lista lucrărilor de laborator prevăzute de curriculumul la Fizică

Discover more articles

May 16, 2024

Centrul Inotek marchează un an de inovații și inițiative transformatoare în sudul Moldovei

Inotek – EU Innovation Centre Cahul, un hub susținut de Uniunea Europeană și Suedia, dedicat promovării inovației și digitalizării în...

May 15, 2024

IT Career Expo Bălți – un eveniment pentru tinerii interesați de oportunitățile și tendințele industriei IT din Moldova

Peste 330 de tineri din regiunea de nord au participat în cadrul evenimentului IT Career Expo Bălți, desfășurat la data...

May 3, 2024

Join the forefront of technological innovation and leadership as the Executive Director of the Moldovan Association of ICT Companies!

Background: THE MOLDOVAN ASSOCIATION OF ICT COMPANIES (“ATIC”) is the business Organization uniting 90 companies and representing anUmbrella Organization gathering...

April 23, 2024

Un pas înainte în era digitală. Peste 700 de persoane au participat la conferința internațională „Inteligența Artificială & Big Data”

Peste 700 de persoane au participat la conferința „Inteligența Artificială & Big Data”, care a avut loc la Chișinău în...

April 16, 2024

Transformând aspirațiile în realitate: Campania de promovare a Carierei IT în Nordul țării

Începând cu anul 2011, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC implementează Campania de promovare a Carierei IT, scopul căreia...

April 13, 2024

IT Career Expo Cahul: conexiuni, cunoștințe și oportunități pentru o carieră reușită

Peste 450 de tineri din sudul țării au participat cu entuziasm la IT Career Expo Cahul, eveniment dedicat explorării oportunităților...

Subscribe to be always updated

By clicking Subscribe you’re confirming that you agree with our Terms and Conditions.