SOLICITARE DE OFERTE: Dezvoltare ofertă servicii lucrari de terasament si demolări la etapa inițiala a lucrărilor de construcții

A. INTRODUCERE

Asociația Națională a Companiilor din Domeniu TIC (ATIC), în cadrul proiectului de dezvoltare a Centrului de Excelență în Domeniul TIC (ITCEC) finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), este în căuarea unei companii (denumită în continuare “Subcontractor” ) pentru a presta servicii lucrari de terasament si demolari la etapa initiala a lucrărilor de construcții în spațiul de aprox. 3700 m2 destinat Centrului menționat anterior, care aparține cu titlu de proprietate Universității Tehnice a Moldovei (în continuare Beneficiar”).

 

A.   CONTEXT

Spațiul destinat ICTEC are o suprafață totală de 3778 m2, în 2 nivele, și reprezintă o clădire nouă existentă, adiacentă unei clădiri rezidențiale situată pe adresa str. Studenților 9/11, construită în perioada 2012-2014 și care aparține Universității Tehnice din Moldova. Gradul actual de finalizare a clădirii este “varianta sură”.  Clădirea propriu-zisă a fost reconstruită pe baza unei clădiri anterioare ridicate la finele anilor 80. Centrul va fi finalizat (prin lucrări finisare de interior) și dotat cu mobilierul și echipamentele corespunzătoare.  Centru este amplasat în două nivele după cum urmează și cuprinde 3 zone principale:

 • Zona din Dreapta – 930 m2 (Parter)
 • Zona Centrală -1385 m2 (Parter + 1-etaj)
 • Zona din Stanga -1463 m2 (Parter + 1-etaj)

Zonele curente pot fi extinse pînă la 5400 m2 pe parcursul a următorilor 3-5 ani.

Darea în exploatare a ITCEC se preconizează pentru luna Martie, 2016 și va cuprinde zona din dreapta și cea centrală în mod primordial.

În spațiul dat se vor petrece activități educaționale și de creație (de tip seminare, instruiri, conferințe). Va fi organizat spațiu de lucru în comun (coworking), activități de antreprenoriat, laboratoare, zone de co-creare, training, etc.

Beneficiari direcți ai ICTEC vor fi în cea mai mare măsură studenți și tineri specialiști din industria TIC, care vor petrece  ore îndelungate în acest spațiu; profesioniști din  domeniu (antrenați în activități de recalificare, mentorat, instruire etc); copii de la 7 ani și în sus antrenați în activități extracurriculare.

B. CAIET DE SARCINI

Compania autorizată în lucrări de construcție, care va depune ofertă și va încheia contract de prestare servicii lucrari de terasament si demolari la etapa initiala a lucrărilor de construcții. Sarcinile principale ale companiei sunt:

 • să facă inspecția preliminară a spațiului  / condițiile actuale din obiect;
 • să evalueze cerințele viitoarei amenajări a spațiului prin analiza și corelarea următoarelor proiecte:
  • conceptului și proiectul de design;
  • expertiza tehnică realizată de către Universitatea Tehnică a Moldovei
 • să analizeze în ansamblu lucrările preconizate de arhitectură interioară și exterioară conform proiectului de design, să planifice si sa execute lucrările de terasament și demolările enumerate mai jos in Lista lucrarilor (capitolul „C”) în așa mod, încât să fie asigurată finisarea lor timp de 2 saptamini din ziua semnarii Contractului de Antrepriza;
 • să colaboreze în vederea coordonării proceselor de lucrări cu dirigintele de șantier delegat de către Universitatea Tehnică a Moldovei
 • să vină cu oferta pentru lucrările din lista propusă in capitolul “C” la această solicitare de oferta;
 • să ofere suport și consultație, reieșind din experiența acumulată, în procesul de executare a lucrarilor si de selectare a tipurilor și materialelor ce urmează a fi utilizate;
 • să execute lucrările și să respecte clauzelor  privind protecția muncii, protecția mediului ambiant, curățirea spațiului și eliminarea separată a deșeurilor de construcție, menajere și reciclabile, și alte clauze specifice.  

În cazul selectării să coordoneze lucrările și activitățile cu persoana delegată de ATIC pentru managementul și supravegherea lucrărilor de construcții.

 

C. LISTA LUCRĂRILOR

ATIC urmează să contracteze o companie pentru lucrările efectuate în ansamblu, în funcție de ofertele depuse și selectate.

Lista lucrărilor presupuse la etapa inițiala de executare este următoarea:

     

 • Lucrari de terasament (conectare provizorie la sursele existente de apa, canalizare, electricitate, pregatirea incaperilor auxiliare, etc.);
 • Demolare pereti din caramida interiori, – 65 m3;
 • Demolare tavane gipscarton, – 130 m2;
 • Executare goluri în pereți existenți de cărămidă 0,16 (2,2 x 1,0), – 2 unitățti;
 • Reparatia pavajului trotuar (in complex), – 14m2;
 • Montarea rețelei de scurgere a apelor pluviale de pe acoperis prin interior cu scoaterea lor prin perete in exterior, pe pavaj, – 25 m.l.;
 • Montare uluc de scurgere cu bordure pentru îndrepartarea apelor pluviale de la pereti spre carosabil, – 16 m.l.;
 • Demontarea tubulaturii de absorbție (ghenei) a sistemului de ventilare existent de pe acoperiș, – 15,0 x 2,4 x 2,4 m.;
 • Demolarea pereșilor de suport a sistemului de absorbșie (a ghenei), din cărămidă, pe acoperiș, – 2,0 m3;
 • Demontarea deflectoarelor de ventilare de pe acoperiș cu diametrul mediu 800, – 18 buc.;
 • Incarcarea și evacuarea tuturor deșeurilor de pe acoperiș și din interior.

Lista poate fi modificată și/sau completată în funcție de evaluarea realizată de către companie la fața locului și verificarea proiectelor de design și a altor documente aferente.

 

 

D.  CONTRACTAREA ŞI PLATA

În urma ofertelor recepționate, ATIC își rezervă dreptul la evaluarea acestora și solicitarea informațiilor suplimentare (inclusiv și pe suport magnetic, daca va considera necesar) pe fiecare ofertă recepționată. În cazul preselectării a unei sau mai multe oferte, ATIC își rezervă dreptul de a lansa o solicitare suplimentară a ofertelor pentru a putea încheia contractul final.

ATIC şi Compania selectată Subcontractorul   vor semna un Subcontract  (Contract de antrepriză) la Preţ Fix pentru lucrările de terasament și demolările enumerate mai sus (capitolul „C”). Preţul fix se va achita la finalizarea şi acceptarea serviciilor prestate în conformitate cu prevederile (contractului de antrepriză) subcontractului, în termenii stabiliți  în contract, în baza Raportului privind prestarea serviciului și actului de primire-predare  contrasemnate de către reprezentantul ATIC (Beneficiarului) .

E.  INSTRUCŢIUNI PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR

Ofertele trebuie să conţină următoarele informaţii. (Ofertele ce nu vor conţine informaţiile necesare vor fi considerate incomplete şi nu vor fi incluse in listă pentru evaluare):

Capacitatea companiei şi experienţa relevantă. Prezentarea capacităţilor companiei de executare a lucrărilor, descriind în mod special experiența în domeniu, portofoliul lucrărilor executate, inclusiv copii certificări și autorizații relevante etc;

Persoana delegată. Compania va delega o persoană – expert în construcții și inginerie, și va descrie experiența profesională relevantă;

Referințe. Compania va include minim 3 referințe pentru lucrări similare realizate anterior cu datele de contact ale persoanelor care ulterior ar putea fi contactate de către ATIC pentru verificarea calității lucrărilor prestate;

Prețul: prețul pentru prestarea serviciilor de construcții cu detalii clar divizate pe materiale utilizate și servicii utilizate cu indicarea volumului lucrărilor de fiecare tip, în decursul întregii perioade menționate în caietul de sarcini p. B si C, va fi estimat reieșind din cantitatea/calitatea lucrărilor prestate pentru unul sau mai multe servicii solicitate menționate anterior.  Pretul va fi indicat în lei moldoveneşti, și nu va include TVA, deoarece proiectul este cu cota TVA zero.

Ofertele trebuie depuse în limba română, rusă  sau engleză prin e-mail la adresa executive@ict.md  sau prezentate la oficiul proiectului: str. Maria Cibotari 28, of 1B.

Întrebările pot fi adresate prin e-mail la până la 27 Octombrie, 2015 la adresa indicată mai sus sau la nr. de telefon +373 22 887 000.

Se vor indica urmatoarele detalii, în cazul depunerii ofertelor prin:

e-mail: Denumire companie, Oferta lucrări de terasament si demolări;

fizic (pe plic): Denumire companie, Oferta lucrări de terasament si demolări.

 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 27 Octombrie, 2015, orele 15.00. Ofertele depuse după termenul limită nu vor fi luate în considerație 

 

Date de contact pentru depunerea dosarului:
Ana Chirița
Director Executiv
Asociația Naţională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC)
str. Maria Cibotari, 28, Chisinau MD 2012, Republica Moldova
Telefon / Fax: +373 22 887000
E-mail:
 
office@ict.md
Website: www.ict.md

 

CRITERII DE EVALUARE:

 1. Experiența companiei;
 2. Acceptarea termenilor de executare;
 3. Oferta financiară.

Anexa nr 1: Proiectul de Design

Anexa nr 2: Nota informativa Arcodec

Anexa nr 3: Raport de expertiză privind starea tehnică a construcțiilor

Discover more articles

May 16, 2024

Centrul Inotek marchează un an de inovații și inițiative transformatoare în sudul Moldovei

Inotek – EU Innovation Centre Cahul, un hub susținut de Uniunea Europeană și Suedia, dedicat promovării inovației și digitalizării în...

May 15, 2024

IT Career Expo Bălți – un eveniment pentru tinerii interesați de oportunitățile și tendințele industriei IT din Moldova

Peste 330 de tineri din regiunea de nord au participat în cadrul evenimentului IT Career Expo Bălți, desfășurat la data...

May 3, 2024

Join the forefront of technological innovation and leadership as the Executive Director of the Moldovan Association of ICT Companies!

Background: THE MOLDOVAN ASSOCIATION OF ICT COMPANIES (“ATIC”) is the business Organization uniting 90 companies and representing anUmbrella Organization gathering...

April 23, 2024

Un pas înainte în era digitală. Peste 700 de persoane au participat la conferința internațională „Inteligența Artificială & Big Data”

Peste 700 de persoane au participat la conferința „Inteligența Artificială & Big Data”, care a avut loc la Chișinău în...

April 16, 2024

Transformând aspirațiile în realitate: Campania de promovare a Carierei IT în Nordul țării

Începând cu anul 2011, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC implementează Campania de promovare a Carierei IT, scopul căreia...

April 13, 2024

IT Career Expo Cahul: conexiuni, cunoștințe și oportunități pentru o carieră reușită

Peste 450 de tineri din sudul țării au participat cu entuziasm la IT Career Expo Cahul, eveniment dedicat explorării oportunităților...

Subscribe to be always updated

By clicking Subscribe you’re confirming that you agree with our Terms and Conditions.