SOLICITARE DE OFERTE: Consultanță servicii juridice

 

A. INTRODUCERE

Asociația Națională a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaționale și al Comunicațiilor (ATIC), în cadrul proiectului de dezvoltare a Centrului de Excelență în Domeniul TIC (ITCEC) finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), este în căuarea unei companii (denumită în continuare “Contractor”) sau Consultant pentru a presta servicii juridice  pentru revizuirea acordului semnat între Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (în continuare Beneficiar”) și Agenția Internațională de Dezvoltare a Statelor Unite (în continuare Donator) și realizarea unui set de documente în concordanță cu prevederile acordului.

CONTEXT

 

În cadrul acestui Proiect, ATIC, avînd la bază un acord cu USAID, va lansa și dezvolta împreună cu un număr de parteneri strategici un Centru de Excelență în domeniul TIC (Tehnologii Informaționale și Comunicații) din Moldova. Activitatea acestuia va contribui la realizarea obiectivului USAID de dezvoltare economică și programului de competitivitate a  sectorului privat al Cadrului de Asistență Externă al Statelor Unite.

Centrul de Excelență în domeniul TIC va fi organizat fizic în cadrul unei clădiri alocate de către Universitatea Tehnică a Moldove. În spațiul dat se vor petrece activități educaționale și de creație (de tip seminare, instruiri, conferințe). Va fi organizat spațiu de lucru în comun (coworking), activități de antreprenoriat, laboratoare, zone de co-creare, training, etc.

 

Beneficiari direcți ai ICTEC vor fi în cea mai mare măsură studenți și tineri specialiști din industria TIC, care vor petrece  ore îndelungate în acest spațiu; profesioniști din  domeniu (antrenați în activități de recalificare, mentorat, instruire etc); copii de la 7 ani și în sus, antrenați în activități extracurriculare.

 

Proiectul presupune atragerea unui număr de angajați, consultanți, contractori care vor asigura implementarea proiectului și atingerea obiectivelor propuse.

 

B. CAIET DE SARCINI

În baza contractului semnat de către ATIC și USAID, există o serie de prevederi și clauze care sunt obligatorii de a fi incluse în contractele încheiate de către ATIC cu părți terțe.

În acest context, ATIC este în căutarea unei companii/ consultant pentru a oferi servicii de consultanță juridică în domeniul corelării documentației ce ține de contractele dintre ATIC și părți terțe în conformitate cu prevederile contractului AID-117-A-15-00002, DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY EXCELLENCE CENTER (ICTEC) IN MOLDOVA PROJECT semnat la data de 24 August, 2015.

Se propune următorul caiet de sarcini:

 • Revizuirea contractului AID-117-A-15-00002;
 • Determinarea tipurilor de contracte necesare (contract individual de muncă, , contract de consultanță încheiat cu o persoană fizică locală, contract de consultanță încheiat cu o persoană fizică străină, contract de construcții, contract de servicii la preț fix, alte tipuri de contracte);
 • Determinarea și divizarea pe tipuri de contracte a clauzelor suplimentare necesare a fi incluse în fiecare dintre tipurile de contracte identificate;
 • Completarea contractelor existente cu clauzele necesare menționate în acordul dintre ATIC și USAID;
 • Dezvoltarea contractelor tip în limba română și engleză lipsă în portofoliul de contracte al ATIC.

 

 

LIVRABILE SPECIFICE:

 1. Lista tipurilor de contracte necesare conform rigorilor din acordul semnat dintre ATIC și USAID.
 2. Lista clauzelor divizate pe contracte tip necesare de a fi incluse.
 3. Setul  de contracte cu completări și sau elaborate în limba română și engleză.

 

VOLUMUL ESTIMAT de LUCRU: Pînă la 20 zile.

 

C. CONTRACTAREA ŞI PLATA

În urma ofertelor recepționate, ATIC își rezervă dreptul la evaluarea acestora și solicitarea informațiilor suplimentare pe fiecare ofertă recepționată. În urma acestor proceduri, ATIC şi Contractorul vor semna un contract la Preţ Fix în cazul aplicării companiei/ Contract de Consultanță în cazul aplicării a persoanei fizice pentru realizarea sarcinilor propuse. Preţul fix se va achita la finalizarea şi acceptarea lucrărilor realizate în conformitate cu prevederile contractului, conform graficului de execuție a lucrărilor descris în contract, în baza actului de primire predare contrasemnat de către reprezentantul Beneficiarului.

 

D. INSTRUCŢIUNI PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR

Ofertele trebuie să conţină următoarele informaţii:

 

În cazul ofertanților persoane juridice (companii):

 • Capacitatea companiei şi experienţa relevantă. Prezentarea capacităţilor companiei de executare a serviciilor propuse, descriind în mod special experiența în domeniu, portofoliul serviciilor oferite etc. Experiența similară cu contractori USAID se va considera un avantaj
 • Referințe. Compania va include minim 3 referințe
 • Echipa: Compania va include CV-urile persoanelor implicate
 • Prețul: prețul pentru prestarea serviciilor juridice cu indicarea volumului total estimat. Pretul va fi indicat în lei moldoveneşti sau USD, și nu va include TVA, deoarece proiectul este cu cota TVA zero.

În cazul ofertanților persoane fizice:

 • Experienţa relevantă. Prezentarea capacităţilor consultantului de executare a serviciilor propuse, descriind în mod special experiența în domeniu, portofoliul serviciilor oferite etc. Experiența similară cu contractori USAID se va considera un avantaj
 • CV și Referințe. Consultantul va include minim 3 referințe
 • Prețul: prețul pentru prestarea serviciilor juridice cu indicarea volumului total estimat. Pretul va fi indicat în lei moldoveneşti sau USD, rata pe zi.

Ofertele trebuie depuse în limba română, sau engleză prin email la adresa executive@ict.md  sau prezentate la oficiul proiectului: str. Maria Cibotari 28, of 1B.

Se vor indica următoarele detalii, în cazul depunerii ofertelor:

Persoane juridice

e-mail: Denumire companie, Oferta Servicii Juridice ICTEC

fizic (pe plic): Denumire companie, Oferta Servicii Juridice ICTEC

 

Persoane fizice

e-mail: Nume/Prenume Consultant,Oferta Servicii Juridice ICTEC

fizic (pe plic): Nume/Prenume Consultant,Oferta Servicii Juridice ICTEC

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 20 Septembrie, 2015, orele 17.00. Ofertele depuse după termenul limită nu vor fi luate în considerație.

Date de contact pentru depunerea dosarului:
Ana Chirița
Director Executiv
Asociația Naţională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC)
str. Maria Cibotari, 28, Chisinau MD 2012, Republica Moldova
Telefon / Fax: +373 22 887000
E-mail:
 
executive@ict.md
Website: www.ict.md

 

CRITERII DE EVALUARE:

 1. Experiența
 2. Oferta financiară

 

Discover more articles

May 16, 2024

Centrul Inotek marchează un an de inovații și inițiative transformatoare în sudul Moldovei

Inotek – EU Innovation Centre Cahul, un hub susținut de Uniunea Europeană și Suedia, dedicat promovării inovației și digitalizării în...

May 15, 2024

IT Career Expo Bălți – un eveniment pentru tinerii interesați de oportunitățile și tendințele industriei IT din Moldova

Peste 330 de tineri din regiunea de nord au participat în cadrul evenimentului IT Career Expo Bălți, desfășurat la data...

May 3, 2024

Join the forefront of technological innovation and leadership as the Executive Director of the Moldovan Association of ICT Companies!

Background: THE MOLDOVAN ASSOCIATION OF ICT COMPANIES (“ATIC”) is the business Organization uniting 90 companies and representing anUmbrella Organization gathering...

April 23, 2024

Un pas înainte în era digitală. Peste 700 de persoane au participat la conferința internațională „Inteligența Artificială & Big Data”

Peste 700 de persoane au participat la conferința „Inteligența Artificială & Big Data”, care a avut loc la Chișinău în...

April 16, 2024

Transformând aspirațiile în realitate: Campania de promovare a Carierei IT în Nordul țării

Începând cu anul 2011, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC implementează Campania de promovare a Carierei IT, scopul căreia...

April 13, 2024

IT Career Expo Cahul: conexiuni, cunoștințe și oportunități pentru o carieră reușită

Peste 450 de tineri din sudul țării au participat cu entuziasm la IT Career Expo Cahul, eveniment dedicat explorării oportunităților...

Subscribe to be always updated

By clicking Subscribe you’re confirming that you agree with our Terms and Conditions.