SOW: Expert educațional, pentru revizuirea și redactarea cursului de Proiectare și Dezvoltare a Aplicațiilor Mobile pentru ATIC/Tekwill

 

Tipul Contractului Prestări servicii
Termen limită de aplicare 15 februarie, 2021, 17:00 (Chișinău)
Termen limită de aplicare extins: 24 februarie, 2021, 17:00 (Chișinău)
Data de înepere a misiunii: 24 februarie, 2021
Perioada misiunii Februarie – Decembrie 2021
Solicitat de: ICTEC
Finanțat de: Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională (USAID) și Guvernul Suediei, Contract Nr. AID-117-A-15-00002
Emis de către: Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC)

 

Despre Tekwill:

Tekwill a fost conceput ca un parteneriat public-privat național între Guvernul Moldovei, USAID, Microsoft și IBM pentru a răspunde nevoilor industriei TIC pentru a reduce decalajul deficitului de capital uman, precum și pentru a sprijini dezvoltarea ecosistemului în antreprenoriat.

Prima fază a proiectului a reprezentat o subvenție USAID pentru dezvoltare, asociată atât cu contribuții în numerar, cât și consultanță, ale partenerilor privați și guvernamentali, care au adus resurse noi semnificative, idei, software, tehnologii și activități de dezvoltare, cum ar fi instruiri, misiuni practice și mentorat. Partenerii privați au inclus companii multinaționale, IBM și Microsoft, dar și membri ai Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) care sunt companii locale de tehnologii informaționale și comunicații (TIC), în timp ce printre partenerii guvernamentali Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Centrul de e-guvernare și Universitatea Tehnică și-au oferit sprijinul. Universitatea Tehnică a Moldovei găzduiește primul centru la sediul său și a investit împreună resurse pentru investiții inițiale și costuri de întreținere în timpul fazei de pornire.

La 19 septembrie 2017, USAID / Moldova a încheiat un parteneriat cu Guvernul Suediei pentru a-și uni forțele la înființarea și crearea Centrului de Excelență TIC (Tekwill). Acesta a inclus un aranjament care guvernează relația dintre părți cu privire la finanțarea, implementarea și raportarea activității.

Tekwill a fost inaugurat pe 15 martie 2017. Pe parcursul celor 3 ani de implementare (deoarece proiectul era pe deplin operațional chiar înainte de lansarea oficială a centrului Tekwill), proiectul Tekwill a finalizat sau a sprijinit 188 de inițiative educaționale și 301 inițiative de antreprenoriat, transformând Tekwill în una dintre cele mai de succes inițiative în domeniul tehnologiei din Moldova și din regiune. A ajutat peste 350 de echipe să ajungă la afaceri mai bune, să creeze oportunități și să caute investiții. În total, a instruit și a orientat peste 35.000 de oameni.

 

Scop și Obiective:

„Tekwill în fiecare școală” își propune transformarea educației din Republica Moldova, atât prin dezvoltarea de conținut digital interactiv, cât și prin introducerea, în procesul de învățare din cadrul instituțiilor de învățământ, a noilor metodologii de predare: învățarea mixtă („blended learning”) și clasa inversată („flipped classroom”).

Misiunea „Tekwill în fiecare școală” este să pună în valoare capitalul uman al Republicii Moldova și să crească, pe termen lung, o generație de oameni care să creeze acasă, în Moldova, produse și servicii care să răspundă provocărilor social-economice naționale și globale.

„Tekwill în fiecare școală” conține patru module de studiu: inteligență artificială, dezvoltare software, industria creativă, leadership antreprenorial. Cursurile sunt opționale, au un conținut interactiv și pot fi studiate sub ghidarea unui profesor ce a trecut programul de formare continuă din cadrul proiectului.

Proiectarea și Dezvoltarea Aplicațiilor Mobile este unul din cursurile programului care va fi lansat pe platforma tekwill.online începând cu luna septembrie 2021. Suportul de curs pentru această disciplina a fost deja elaborat de o echipa de tineri specialiști în domeniu, însă necesită o redactare pedagogică, o actualizare și o adaptare a întregului curs specific vârstei elevilor de 15 – 19 ani.

 

Scope of Work:

1.     Revizuirea, analiza curriculumului și a suportului de curs existent.

2.     Editarea, redactarea și actualizarea curriculumului existent al cursului aprobat de către Consiliul Național pentru Curriculum la data de 25 iunie 2020.

3.     Editarea și redactarea suportului de curs (lecțiile text, lecțiile video, exercițiile de simulare, sarcini practice și testele de evaluare):

a.     Lecțiile text:

i.     Cursul va cuprinde 34 de lecții.

ii.     Fiecare lecție va conține obiective de învățare.

iii.     Lecțiile vor fi scrise într-o formă prietenoasă, adaptată vârstei  (15 – 19 ani), ușor de citit.

iv.     Conținutul lecțiilor va include o varietate de exemple din viața reală sau relaționate cu alte discipline, procese etc.

v.     Primele lecții vor avea ca scop trezirea interesului față de disciplină, respectiv trebuie să răspundă la întrebarea de ce acest subiect, ce voi putea însuși la finalul acestor lecții.

vi.     Lecțiile vor include elemente multimedia precum screenshots de calitate înaltă, ilustrații (sau o descriere a ilustrațiilor pentru ca Designerul Tekwill să le poată elabora) și/sau infografice după necesitate.

vii.     Pentru termenologia specifică cursului se vor folosi termeni în limba engleză.

viii.     Fiecare lecție text va cuprinde în mediu 6-10 pagini (orientativ, minim 3 și maxim 20 de pagini).

ix.     Este încurajabilă folosirea personajelor: Ștefan și Ana.

b.     Lecțiile video:

i.     Textul pentru vociferarea lecțiilor video fie va fi evidențiat direct în lecțiile text, fie va fi prezentat într-un document Word aparte.

ii.     Textul propus pentru lecțiile video nu va depăși durata de 10 minute (maxim 5-6 pagini).

iii.     Se va elabora un glosar cu termenii specifici cursului și pronunțarea lor corectă în scopul vociferării lor corecte în video-uri.

iv.     În textele pentru lecțiile video, vor fi adăugate cuvinte de introducere, de legătură, după necesitate (exemplu: salut, ne reauzim în curând, astăzi vom învăța…, exemplul care urmează acum la ecran, și altele).

v.     Pentru fiecare lecție video vor fi oferite comentarii, sugestii pentru echipa de designeri/animatori, pentru a dezvolta scenariul potrivit.

vi.     Oferire de feedback la etapele de pre-producție & post-producție a lecțiilor video.

c.      Exercițiile de simulare:

i.     Exerciții de simulare vor fi create pentru fiecare lecție din curs care să reflecte tematica lecției, în număr de 1 – 6 per lecție în dependență de necesitățile lecțiilor.

ii.     Se va colabora împreună cu echipa de dezvoltare a platformei pentru a găsi compilatorul potrivit pentru aceste exerciții.

iii.     Exercițiile vor avea: (1) sarcina descrisă, (2) ce date inițiale vor fi în compilator, (3) ce date trebuie să introducă elevul în compilator – răspunsul corect, (4) codul corect în totalitate.

d.     Sarcini practice:

i.     Oferirea de 1-5 idei de sarcini care pot fi utilizate atât ca și tema pentru acasă cât și pentru exersarea în clasă pentru fiecare lecție.

e.     Testele de evaluare:

i.     Fiecare lecție va avea un test de evaluare, iar fiecare test va conține până la 10-15 întrebări.

ii.     Întrebările din test trebuie să fie în concordanță cu elementele H5P.

iii.     Să fie oferit punctajul pentru fiecare test.

4.     Revizuirea și redactarea descrierii existente a insignelor digitale (Badge-uri) pe care elevii le pot câștiga parcurgând și studiind cursul de pe platforma tekwill.online. Fiecare badge, va avea o denumire și o descriere a competențelor acumulate. De asemenea, se va indica mecanismul în urma căruia un elev poate câștiga fiecare badge.

5.     Revizuirea și redactarea descrierii existente a proiectului final pe care fiecare elev-participant va trebui să-l dezvolte pentru a finaliza cursul de Proiectare și Dezvoltare a Aplicațiilor Mobile. De asemenea se vor oferi criteriile de evaluare a acestor proiecte pentru profesori.

6.     Conlucrarea cu echipele de designeri, animatori, dezvoltatori platformă și autorii inițiali ai cursului.

7.     Primele patru lecții vor fi oferite unui grup de elevi, profesori, experți pentru feedback și validare. Respectiv, va fi nevoie de recepționat feedback-ului de la elevi, profesori, experți și de ținut cont de sugestiile primite în cadrul dezvoltării și redactării întregului suport de curs.

Livrabile & Grafic de execuție:

Toate livrabilele vor fi oferite echipei Tekwill în format Word, și/sau salvate pe un disk Cloud.

Livrabile: Grafic de execuție
Semnarea contractului de prestări servicii. Februarie 2021
Prezentarea variantei actualizate a Curriculumului pentru disciplina Proiectarea și Dezvoltarea Aplicațiilor Mobile aprobat de Consiliul Național pentru Curriculum pe 25.06.2020. Martie 2021
Prezentarea suportului de curs pentru primele 4 lecții în format Word (lecțiile text, conținutul pentru lecțiile video, exercițiile de simulare, sarcinile practice, testele de evaluare). Martie 2021
Prezentarea suportului de curs pentru lecțiile 5-14 în format Word (lecțiile text, conținutul pentru lecțiile video, exercițiile de simulare, sarcinile practice, testele de evaluare). Aprilie 2021
Prezentarea suportului de curs pentru lecțiile 15-24 în format Word (lecțiile text, conținutul pentru lecțiile video, exercițiile de simulare, sarcinile practice, testele de evaluare). Mai 2021
Prezentarea suportului de curs pentru lecțiile 25-34 în format Word (lecțiile text, conținutul pentru lecțiile video, exercițiile de simulare, sarcinile practice, testele de evaluare). Iunie 2021
Prezentarea descrierii proiectului final și a criteriilor de evaluare a acestora. Plus descrierea insignelor digitale, inclusiv mecanismul de oferire a acestor insigne elevilor de platformă. Iunie 2021
Revizuirea și oferirea de feedback echipei de dezvoltare a lecțiilor video (pre-producție și post-producție). Iunie – Decembrie 2021
Colaborarea cu echipa de dezvoltatori a platformei tekwill.online pentru asigurarea funcționalității exercițiilor de simulare (compilatoare) și a celorlalte activități din lecțiile digitale de pe platformă. Aprilie – Decembrie 2021

 

Experiență și Calificări necesare:

Studii:

·       Studii superioare in domeniul IT, pedagogie sau alt domeniu relevant.

Experiență de muncă:

·       Minimum 3 ani experiență pedagogică și/sau profesională în domeniul de Proiectare și Dezvoltare a Aplicațiilor Mobile.

·       Minimum 2 contracte pentru servicii similare de dezvoltare de conținut (manuale, suport de curs, curriculum, etc.) din ultimii 5 ani

Competențe și abilități:

·       Pasionat/ă de domeniul educației, tehnologiilor.

·       Posedarea limbii române este obligatorie. Limba engleză va fi considerată drept avantaj.

·       Punctualitate, responsabilitate, bună organizare.

·       Orientat/ă pe rezultate și excelență.

ATIC sprijină diversitatea forței de muncă. Femeile, bărbații, persoanele cu dizabilități, minoritățile etnice sau religioase, precum și alte grupuri de persoane care au dreptul legal de a munci în Republica Moldova, sunt încurajați, în mod egal, să aplice.

Procesul de Aplicare:

Candidații interesați sunt încurajați să expedieze ofertele înainte de expirarea datei limită de aplicare: 24 februarie 2021, la adresele de e-mail: talexeev@ict.md și llivadari@ict.md cu subiectul “ICP ICTEC-2021-002 – SME eLearning – Mobile Apps course for Tekwill”.

Pentru întrebări suplimentare referitor la acest SOW sau pentru a obținute copia materialelor existente ale cursului puteți trimite un email la adresa talexeev@ict.md până pe data de 29 ianuarie 2021.

Ofertele depuse după data limită indicată nu vor fi examinate de către ATIC.

 

Structura Ofertei:

Oferta trebuie să conțină următoarele acte obligatorii:

1.     CV

2.     Oferta tehnica cu explicarea volumului de lucru și a metodologiei aplicate.

3.     Oferta financiara (formular tip Anexa 1) de tip “lump sum”

4.     Exemple de lucrări precedente (manuale, lecții scrise anterior)  și alte acte relevante care demonstrează experiența candidatului.

 

Procesul de Evaluare a ofertelor primite:

Criteriile minime de calificare ale candidaților sunt:

·       Studii superioare in domeniul IT, pedagogie sau alt domeniu relevant.

·       Minimum 3 ani experiență pedagogică și/sau profesională în domeniul de Proiectare și Dezvoltare a Aplicațiilor Mobile.

Fiecare ofertă primită de la candidații calificați, va fi analizată de către o comisie de evaluare, în conformitate cu punctajul pentru criteriile de evaluare enunțate în tabelul de mai jos.

În cazul în care propunerile tehnice vor fi aproape identice ca și punctaj acumulat, atunci factorul decisiv îl va avea oferta de preț solicitată de consultanți. ATIC/Tekwill poate selecta propunerea cu o ofertă de preț mai mare doar în cazul în care oferta tehnică are o valoare adăugată și este justificată. Consultantul cu cea mai echilibrată ofertă (preț-valoare) va fi selectat și contractat pentru a livra serviciile solicitate conform acestui SOW.

Criterii de Evaluare Sub-Criterii de Evaluare Punctaj Maxim
Oferta Tehnică Conceptul cu explicarea volumului de lucru și a metodologiei aplicate.
 • 20 puncte
Graficul de execuție propus.
 • 20 puncte
Studii si Experiența anterioară :

 • Licenta in domeniul solicitat
 • Master in domeniul solicitat
 • Minimum 3 ani experiență pedagogică și/sau profesională în domeniul de Proiectare și Dezvoltare a Aplicațiilor Mobile.
 • Minimum 2 contracte pentru servicii similare de dezvoltare de conținut (manuale, suport de curs, curriculum, etc.) din ultimii 5 ani.

 

20 puncte:

 • 2 puncte
 • 2 puncte
 • 3 ani experiență – 5 puncte; pentru fiecare an adițional – 1 punct, până la 10 puncte în total: 5 + (1+1+1+1+1)
 • 6 puncte (lipsa contractelor similare – 0 puncte)
Abilităti lingvistice:

 • Limba Română
 • Limba Engleză
10 puncte:

 • 6 puncte
 • 4 puncte
Oferta de Preț Oferta de preț
 • 30 puncte
Total Punctaj – Oferta Tehnică și Oferta de Preț                                                 100 puncte

 

Oferta Financiară

Candidații interesați sunt rugați să prezinte oferte financiare de tip sumă brută totală (‘’lump sum”), cu toate cheltuielile incluse (impozite, contribuții). Ofertantul va indica în ofertă și rata per zi lucrătoare în USD.

La stabilirea ratei zilnice, candidatul va include toate cheltuielile potențiale (transport, utilizarea mijloacelor proprii TIC, comunicare, etc.)

Pentru întocmirea ofertei financiare – a se vedea formularul tip Anexa 1.

 

Contract

Contractul semnat va fi de tipul contract pentru prestare servicii de către persoane fizice. Valuta contractului: USD.

 

Achitarea Serviciilor

Achitarea pentru serviciile de consultanță, se va efectua conform livrabilelor efectuate, în baza rapoartelor prezentate de consultant și acceptate de ATIC. Achitarea va fi efectuată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în MDL, prin convertire USD/MDL la cursul comercial B.C. Moldindconbank S.A din ziua plății, în baza semnării unui Act de predare-primire pentru fiecare livrabil.

 

Locul Prestării Serviciilor

Locul prestării serviciilor este Republica Moldova. Serviciile pot fi prestate de către consultant de la distanță, de la domiciliu. Atât ședințele cât și transmiterea livrabilelor vor avea loc pe online. Livrabilele vor fi prezentate către ATIC în formatul solicitat prin acest SOW.

 

Deplasări

Pentru livrarea serviciilor de consultanță deplasări nu sunt prevăzute.

ANEXA

Discover more articles

May 16, 2024

Centrul Inotek marchează un an de inovații și inițiative transformatoare în sudul Moldovei

Inotek – EU Innovation Centre Cahul, un hub susținut de Uniunea Europeană și Suedia, dedicat promovării inovației și digitalizării în...

May 15, 2024

IT Career Expo Bălți – un eveniment pentru tinerii interesați de oportunitățile și tendințele industriei IT din Moldova

Peste 330 de tineri din regiunea de nord au participat în cadrul evenimentului IT Career Expo Bălți, desfășurat la data...

May 3, 2024

Join the forefront of technological innovation and leadership as the Executive Director of the Moldovan Association of ICT Companies!

Background: THE MOLDOVAN ASSOCIATION OF ICT COMPANIES (“ATIC”) is the business Organization uniting 90 companies and representing anUmbrella Organization gathering...

April 23, 2024

Un pas înainte în era digitală. Peste 700 de persoane au participat la conferința internațională „Inteligența Artificială & Big Data”

Peste 700 de persoane au participat la conferința „Inteligența Artificială & Big Data”, care a avut loc la Chișinău în...

April 16, 2024

Transformând aspirațiile în realitate: Campania de promovare a Carierei IT în Nordul țării

Începând cu anul 2011, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC implementează Campania de promovare a Carierei IT, scopul căreia...

April 13, 2024

IT Career Expo Cahul: conexiuni, cunoștințe și oportunități pentru o carieră reușită

Peste 450 de tineri din sudul țării au participat cu entuziasm la IT Career Expo Cahul, eveniment dedicat explorării oportunităților...

Subscribe to be always updated

By clicking Subscribe you’re confirming that you agree with our Terms and Conditions.