CONCURSUL NAŢIONAL DE ŞTIINŢĂ ŞI INGINERIE „MOLD SEF” (Moldova Science and Engineering Fair)

Concursul îşi propune identificarea și dezvoltarea inteligenţelor multiple la elevi, sporirea interesului pentru studiul matematicii, fizicii, informaticii, chimiei, biologiei și științelor naturale, științelor tehnice și de inginerie, precum şi susținerea copiilor dotați din Republica Moldova.

Concursul este organizat pe mai multe categorii tematice:

 • Ştiinţe (Chimie, Biologie, Geografie, Fizică, Managementul mediului şi al ecosistemelor, Matematică aplicată sau pe domeniile interdisciplinare ale ştiinţelor enumerate).
 • Ştiinţe aplicate (Inginerie mecanică, Energetică şi termotehnică, Electrotehnică şi electronică, Echipamente şi tehnologii de măsurare sau monitorizare, Reciclare, Economie).
 • Tehnologia informaţiei (Știinţa calculatoarelor, Algoritmi, Programare, Inteligenţă artificială, Navigarea şi comunicarea, Aplicaţii software).

Participarea la Concurs

Sunt invitaţi să participe la concurs elevii claselor a IX-a – a XII-a, care au realizat în ultimul an un proiect (o invenţie sau o cercetare) în domeniul Ştiinţelor exacte, Tehnologie, Inginerie şi Matematică. Vârsta limită a participanţilor la concurs este de 20 ani împliniţi nu mai târziu de 01 mai a anului respectiv. Concursul se desfășoară în limbile română şi engleză.

Doritorii de a participa la concurs trebuie să completeze următorul formular de înscriere și să transmită organizatorilor scurt rezumat a proiectului la adresa marketing@ict.md !

 

Rezumatul ataşat va fi elaborat în corespundere cu cerinţele:

Rezumatul trebuie să conțină:

 • Categoria tematică.
 • Denumirea temei proiectului.
 • Numele, prenumele autorului/autorilor.
 • Clasa

Textul rezumatului; lista bibliografică se indică în textul rezumatului, la bibliografie.

Textul rezumatului prezintă o descriere scurtă a lucrului realizat și va întruni următoarele aspecte:

 • Scopul cercetării
 • Actualitatea cercetării și posibilitatea utilizării ei (explicați valoarea ei științifică și practică)
 • Descrierea metodelor utilizate (metode de cercetare, echipamente de cercetare și prelucrare a datelor utilizate în proiect)
 • Analiza datelor obținute (rezultatele de bază obținute, valoarea practico-științifică)
 •  Literatura utilizată

Rezumatul va fi trimis prin poșta electronică marketing@ict.md cu tema emailului Mold ISEF 

Conţinutul proiectelor şi cerinţele faţă de participanţii la concurs

Fiecare elev poate trimite doar un singur proiect bazat pe un studiu, realizat în ultimul an.

Deşi prin concurs sunt încurajate iniţiativele individuale, în competiţie sunt acceptate şi proiecte elaborate în echipă. Echipele pot avea cel mult 2 membri. Proiectele în echipa sunt evaluate separat, raportat la numărul de autori şi aportul fiecăruia la construirea/elaborarea produsului.

Coordonatorul proiectului trebuie să deţină competenţe în domeniul de studiu sau în domenii conexe, coordonând, în special, etapele realizării proiectului. El poate fi un cadru didactic, un părinte sau un cercetător din laboratorul în care s-a efectuat cercetarea. Coordonatorul proiectului trebuie să se asigure că cercetarea respectă legislaţia naţională şi internaţională cu privire la proprietatea intelectuală, precum şi condiţiile prezentului Regulament.

Prezentarea proiectului la concurs

Lucrarea poate fi prezentată ca exponat şi/sau poster

În timpul prezentării, trebuie să fie prezente următoarele materiale:

1. Rezumatul lucrării.

2.Textul integral al lucrării.

3. Planul de cercetare.

4. Jurnalul de evidență a lucrului din laborator (la necesitate).

5. Alte materiale ce ilustrează conținutul lucrării.

ATENŢIONĂRI ! La prezentarea proiectelor, se interzic a fi folosite:

1. Organisme vii;

2. Elemente de ţesut viu, sânge, etc.;

3. Materiale chimice periculoase sau puternic mirositoare;

4. Substanţe sau dispozitivele periculoase (otravă, droguri, arme, muniţii, dispozitive ascuţite, cu risc de spargere, substanţe inflamabile, lasere neprotejate, generatoare şi surse de radiaţie ionizantă, de ultraviolete sau infrasunete, flacără deschisă);

5. Aparate cu risc în exploatare, de exemplu baterii deteriorate, surse de tensiune sau condensatori cu tensiune periculoasă şi cu bornele neizolate etc.

6. Premiile, medaliile obţinute anterior de către concurent, carduri bancare, steaguri, logo-uri de firma sau instituţii (cu excepţia instituţiei reprezentate), contracte şi/sau aprobări (grafice sau scrise) cu excepţia cazului în care acestea sunt incluse integral în proiect;

7. Fotografii sau reprezentări vizuale descriind animale în tehnici chirurgicale, disecţii, necropsii sau alte proceduri de laborator;

Este interzisă demonstrarea oricăror experimente cu utilizarea substanțelor chimice, a focului deschis.

Exponatul poate conţine tehnică de calcul sau prezentarea unor elemente grafice referitoare la proiect (fotografii, filme, grafice, simulări, modelări, etc.) Modelului se atașează notiţele cu privire la testările realizate şi la constatările făcute în cadrul experimentelor. Posterele vor fi vizibile şi se vor referi strict la proiect.

Participarea la concurs presupune acceptarea deplină a regulilor prezentului regulament, precum şi:

Este interzisă introducerea agenţilor patogeni, substanţelor toxice sau a altor substanţe periculoase în spaţiul expoziţional. Exponatele trebuie să respecte cerinţele de expunere şi siguranţă prezentate în capitolul Prezentarea proiectului la concurs. Este responsabilitatea fiecărui coordonator să verifice respectarea cerinţelor şi a restricţiilor concursului.

Desfăşurarea concursului

Cheltuielile de participare sunt suportate de organizatori. Organizatorii asigură condiţii de participare pentru fiecare participant şi coordonator de proiect. Organizatorii nu asigură fonduri pentru deplasarea echipelor sau pentru transportul exponatelor. Direcțiile Generale de învăţământ, tineret şi sport din raion/municipiu vor asigura cheltuielile legate de deplasarea elevilor participanți şi a coordonatorilor de proiecte la concurs.

Concursul se va desfăşura în 3 zile:

 • Prima zi: – a doua jumătate a zilei – festivitatea de deschidere, amenajarea standurilor de către participanţi și vizitarea lor de către public/participanţi;
 • A doua zi: – toată ziua – jurizarea (în sală au acces doar elevii şi juriul);
 • A treia zi: – prima jumătate a zilei – festivitatea de premiere; plecarea participanților.

 Premierea şi stimularea participanţilor

Juriul stabileşte clasamentul general a rezultatelor obţinute. Jurizarea se va face prin discuţii individuale cu autorul/autorii proiectului timp de cel mult 10 minute.

Punctajul maxim oferit de fiecare membru al juriului va fi de 100 de puncte, împărţite astfel:

 • Aplicabilitate şi beneficiul economic – max. 30p.
 • Abordarea creativă (a ipotezei, a procesului de cercetare/studiu, etc.) – max. 20p.
 • Abordarea ştiinţifică a tematicii proiectului – max. 20p.
 • Complexitatea studiului realizat, rigurozitatea – max. 10p.
 • Actualitatea/noutatea temei – max. 10p.
 • Claritatea prezentării (vizuală şi orală) – max. 10p.

Premiile vor fi decernate pe categorii tematice, în temeiul punctajului maxim acumulat de către participanți, precum urmează:

 • Premiul I – 1;
 • Premiul II – 2;
 • Premiul III – 3;
 • Mențiuni – 4;

Cele mai bune invenţii pot fi propuse de juriu pentru participare la alte competiţii naţionale şi internaţionale.

Comisia de jurizare, în urma unei selecţii a finaliştilor, va desemna până la 3 proiecte pentru participarea la Concursul Internațional Intel ISEF, conform următoarelor criterii:

 • aplicabilitate în viața economică/socială
 • abilități de prezentare, inclusiv în limba engleză.

Concursul Internațional Intel ISEF se desfășoară în luna mai, în SUA. Pentru detalii referitor la etapa internațională a Concrursului Intel ISEF puteți accesa student.societyforscience.org/intel-isef

Informaţii despre concurs, precum şi rezultatele concursului vor fi publicate în diferite surse mass-media, cât şi pe site-ul Ministerului Educaţiei şi www.cariera.ict.md.

 

ORGANIZATORII CONCURSULUI:

Intel Corp (UK) Ltd.

Business Center ”Mikom Palace” 27T, Dehtyarivska Str., 04119, Kiev, Ukraine

Krzysztof Jonak,Intel Regional Manager in Moldova, Belarus and Ukraine

: +380(44)4906411 e-mail: krzysztof.jonac@intel.com

 

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

str. Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Igor Grosu, viceministru

tel. (022)-233418 e-mail: igor.grosu@edu.md

 

Asociaţia Companiilor din domeniul TIC, Moldova

Maria Cibotari 28, of 1B, MD-2012, Ana Chiriţa,Executiv Director

tel:+373 22 887 000,fax:+373 22 887 001,

Descarca Regulamentul Concursului Naţional de Ştiinţă şi Inginerie „MOLD SEF” (Moldova Science and Engineering Fair)

Discover more articles

May 16, 2024

Centrul Inotek marchează un an de inovații și inițiative transformatoare în sudul Moldovei

Inotek – EU Innovation Centre Cahul, un hub susținut de Uniunea Europeană și Suedia, dedicat promovării inovației și digitalizării în...

May 15, 2024

IT Career Expo Bălți – un eveniment pentru tinerii interesați de oportunitățile și tendințele industriei IT din Moldova

Peste 330 de tineri din regiunea de nord au participat în cadrul evenimentului IT Career Expo Bălți, desfășurat la data...

May 3, 2024

Join the forefront of technological innovation and leadership as the Executive Director of the Moldovan Association of ICT Companies!

Background: THE MOLDOVAN ASSOCIATION OF ICT COMPANIES (“ATIC”) is the business Organization uniting 90 companies and representing anUmbrella Organization gathering...

April 23, 2024

Un pas înainte în era digitală. Peste 700 de persoane au participat la conferința internațională „Inteligența Artificială & Big Data”

Peste 700 de persoane au participat la conferința „Inteligența Artificială & Big Data”, care a avut loc la Chișinău în...

April 16, 2024

Transformând aspirațiile în realitate: Campania de promovare a Carierei IT în Nordul țării

Începând cu anul 2011, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC implementează Campania de promovare a Carierei IT, scopul căreia...

April 13, 2024

IT Career Expo Cahul: conexiuni, cunoștințe și oportunități pentru o carieră reușită

Peste 450 de tineri din sudul țării au participat cu entuziasm la IT Career Expo Cahul, eveniment dedicat explorării oportunităților...

Subscribe to be always updated

By clicking Subscribe you’re confirming that you agree with our Terms and Conditions.