Making IT happen

Apel de contractare a unei echipe de consultanți în educație și tehnologii informaționale