Apel de achiziții pentru contractarea unui sau mai mulți consultanți individuali

Numărul apelului de achiziții pentru contractarea unui consultant individual ICP ICTEC-2021-008
Data emiterii: 1 martie 2021
Termen limită de aplicare: 12 martie 2021, 17:00 ora Chișinăului
Descriere: Consultanți individuali, pentru traducerea a 2 cursuri: Programarea Algoritmilor în C/C++ și Proiectarea și Dezvoltarea Web din limba română în limba rusă pentru ATIC/Tekwill
Solicitat de: Centrul de Excelență în domeniul TIC (ICTEC)
Finanțat de: Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernul Suediei, Contract Nr. AID-117-A-15-00002
Emis de: Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC)
Tipul contractului: Prestări servicii
Persoana de contact din cadrul ATIC: talexeev@ict.md, Tatiana Alexeev, Project Manager
llivadari@ict.md, Liuba Livadari, Procurement Manager
Data de începere a misiunii: 25 martie 2021
Perioada misiunii: Martie – Septembrie 2021 (Număr estimat de zile lucrătoare – până la 74 zile lucrătoare )

 

Despre ATIC:

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A COMPANIILOR DIN DOMENIUL TIC (ATIC) este organizația de afaceri care reunește 45 de companii. Organizația Umbrelă cuprinde peste 5000 de angajați în domeniul TIC.
Fiind înființată în 2006, ATIC este asociația care reprezintă vocea industriei TIC din Moldova care promovează dezvoltarea sectorului TIC în Republica Moldova prin parteneriate viabile între companii, organizații similare, guvern, instituții de stat și organizații internaționale. Asociația a fost înființată pentru a reprezenta industria în diferite aspecte politice și legislative și pentru a facilita schimbul de bune practici între membri. Misiunea ATIC este de a proteja și promova interesele membrilor asociației, precum și de a facilita un climat de afaceri TIC mai favorabil.

 

Despre Tekwill:

Proiectul ICTEC a început ca un program USAID implementat de Asociația Națională a Companiilor TIC (ATIC). În 2016, Guvernul Suediei s-a alăturat programului, ceea ce a permis extinderea operațiunilor și programelor organizate de Tekwill. Proiectul este implementat ca un parteneriat public-privat (prin intermediul instrumentului Global Development Alliances (GDA)), între Guvernul Republicii Moldova, industria privată, mediul academic și donatorii externi. Partenerii privați includ companii multinaționale, IBM și Microsoft, precum și membri ai Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) care sunt companii TIC locale (operate). Partenerii privați aduc resurse noi semnificative, idei, software, tehnologii și activități de dezvoltare, cum ar fi instruiri, sarcini practice și mentorat. Partenerii din sectorul privat vor avea șansa să folosească centrul pentru a colabora cu universitatea, IMM-urile, startup-urile, profesioniștii și să contribuie la îmbunătățirea planurilor de învățământ, răspunzând nevoilor pieței, precum și la îmbunătățirea ecosistemului IT și antreprenoriat care va duce la creșterea economică a țării.

 

Scop și Obiective:

„Tekwill în fiecare școală” își propune transformarea educației din Republica Moldova, atât prin dezvoltarea de conținut digital interactiv, cât și prin introducerea, în procesul de învățare din cadrul instituțiilor de învățământ, a noilor metodologii de predare: învățarea mixtă („blended learning”) și clasa inversată („flipped classroom”).
Misiunea „Tekwill în fiecare școală” este să pună în valoare capitalul uman al Republicii Moldova și să crească, pe termen lung, o generație de oameni care să creeze acasă, în Moldova, produse și servicii care să răspundă provocărilor social-economice naționale și globale.
„Tekwill în fiecare școală” conține patru module de studiu: inteligență artificială, dezvoltare software, industria creativă, leadership antreprenorial. Cursurile sunt opționale, au un conținut interactiv și pot fi studiate sub ghidarea unui profesor ce a trecut programul de formare continuă din cadrul proiectului.
Cursurile „Proiectarea și Dezvoltarea Web” și „Programarea Algoritmilor în C/C++” sunt primele cursuri care au fost lansate pe platforma tekwill.online începând cu luna septemrbie 2020 și care sunt studiate de aproximativ 3,000 elevi din 77 de instituții de învățământ general secundar din Republica Moldova. Curriculumurile acestor cursuri au fost aprobate în cadrul ședinței Consiliului Național pentru Curriculum din 25 iunie 2020. Dezvoltarea acestori cursuri a fost posibilă datorită parteneriatului cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și susținerii donatorilor externi de dezvoltare: USAID, Suedia și PNUD Moldova. Ambele cursuri sunt prevăzute pentru a fi studiate pe parcursul a 1-2 ani academici, ca și discipline opționale de către elevii claselor VII – XII. Pentru anul viitor, ne propunem să traducem cursurile în limba rusă pentru a putea fi studiate de elevii școlilor cu predare în limba rusă.

 

Scope of Work:

1. Traducerea din limba română în limba rusă a Curriculumului cursului:
a. Proiectarea și Dezvoltarea Web – 52 pagini
b. Programarea Algoritmilor în C/C++ – 27 pagini
2. Traducerea din limba română în limba rusă a suportului de curs, în medie de 452 pagini pentru fiecare din cele două cursuri:
a. Lectiile text – în medie 340 pagini (10 pagini per lecție)
b. Sarcinile practice – 17 pagini
c. Descrierele exercițiilor de simulare – 20 pagini
d. Testele de evaluare – în medie 70 de pagini (aproximativ 2 pagini per test de evaluare)
e. Descrierea proiectului final și criteriilor de evaluare, descrierea insignelor digitale, glosarului – în medie 5 pagini
3. Important, adițional:
a. Lecțiile video vor fi oferite separat (textul lecțiilor video coincide în mare parte cu textul lecțiilor text, diferența sunt cuvintele de legătură gen: salut, ne reauzim în curând etc.)
b. Pentru imaginile/ilustrațiile/screenshoturile ce conțin texte/cuvinte în limba română – vor fi oferite doar traducerile textelor/cuvintelor din imagini, iar designerul echipei Tekwill le va actualiza.
c. Termenii specifici cursului care sunt în limba engleză – nu vor fi traduși în limba rusă.
d. Revizuirea lecțiilor video în limba rusă, dezvoltate de echipa de animatori și dezvoltatori.

 

Livrabile & Grafic de execuție:

Toate livrabilele vor fi oferite echipei Tekwill în format Word, și/sau salvate pe un disk Cloud.

 

Livrabile: Grafic de execuție
CURS I „Proiectarea și Dezvoltarea Web”
Semnarea contractului de prestări servicii. Martie 2021
Prezentarea Curriculumului tradus în limba rusă (52 pagini) Aprilie 2021
Prezentarea textelor pentru lecțiile video traduse în limba rusă (170 pagini traduse în limba rusă) Aprilie – Mai 2021
Prezentarea suportului de curs (lecții text, sarcini practice, exercițiile de simulare și testele de evaluare) tradus în limba rusă pentru lecțiile 1 -17 din curs (200 pagini traduse în limba rusă) Aprilie – Mai 2021
Prezentarea suportului de curs (lecții text, sarcini practice, exercițiile de simulare și testele de evaluare) tradus în limba rusă pentru lecțiile 18 – 34 din curs (200 pagini traduse în limba rusă) Iunie 2021
Revizuirea lecțiilor video și verificarea corectitudinii vociferării și textelor traduse în limba rusă Mai – Septembrie 2021
CURS II „Programarea Algoritmilor în C/C++”
Semnarea contractului de prestări servicii. Martie 2021
Prezentarea Curriculumului tradus în limba rusă (27 pagini) Aprilie 2021
Prezentarea textelor pentru lecțiile video traduse în limba rusă (200 pagini traduse în limba rusă) Aprilie – Mai 2021
Prezentarea suportului de curs (lecții text, sarcini practice, exercițiile de simulare și testele de evaluare) tradus în limba rusă pentru lecțiile 1 -17 din curs (200 pagini traduse în limba rusă) Aprilie – Mai 2021
Prezentarea suportului de curs (lecții text, sarcini practice, exercițiile de simulare și testele de evaluare) tradus în limba rusă pentru lecțiile 18 – 34 din curs (200 pagini traduse în limba rusă) Iunie 2021
Revizuirea lecțiilor video și verificarea corectitudinii vociferării și textelor traduse în limba rusă Mai – Septembrie 2021

 

Experiență și Calificări necesare:

Studii:

·       Studii superioare in domeniul IT, pedagogie sau alt domeniu relevant.

Experiență de muncă:

·       Minimum 3 ani experiență pedagogică și/sau profesională în domeniul IT.

·       Minimum 2 traduceri scrise RO-RU similare, de conținut didactic din domeniul IT din ultimii 5 ani.

Competențe și abilități:

·       Pasionat/ă de domeniul educației, tehnologiilor.

·       Posedarea limbii române și ruse nivel avansat este obligatorie. Limba engleză constitue un avantaj.

·       Punctualitate, responsabilitate, bună organizare.

·       Orientat/ă pe rezultate și excelență.

·       Capacitate de a elabora/redacta texte complexe asemeni suporturilor de curs.

ATIC sprijină diversitatea forței de muncă. Femeile, bărbații, persoanele cu dizabilități, minoritățile etnice sau religioase, precum și alte grupuri de persoane care au dreptul legal de a munci în Republica Moldova, sunt încurajați, în mod egal, să aplice.

Procesul de Aplicare:

Candidații interesați sunt încurajați să expedieze ofertele înainte de expirarea datei limită de aplicare: 12 martie 2021, la adresele de e-mail: talexeev@ict.md și llivadari@ict.md cu subiectul “ICP ICTEC-2021-008 – Consultant pentru traducerea în limba rusă – denumirea cursului – Tekwill/ATIC”.

Pentru întrebări suplimentare referitor la acest SOW sau detalii despre materialelor existente ale cursului puteți trimite un email la adresa talexeev@ict.md până pe data de 10 martie 2021.

Ofertele depuse după data limită indicată nu vor fi examinate de către ATIC.

 

Structura Ofertei:

Oferta trebuie să conțină următoarele acte obligatorii:

1.     CV;

2.     Oferta tehnica cu explicarea volumului de lucru și a metodologiei aplicate;

3.     Oferta financiara (formular tip Anexa 1) de tip “lump sum”;

4.     Exemple de lucrări/traduceri precedente (traduceri de manuale, alte materiale didactice traduse sau realizate anterior în limba rusă, exemple atașate: text sursă RO + traducerea în RU)  și alte acte relevante care demonstrează experiența candidatului.

 

Procesul de Evaluare a ofertelor primite:

Criteriile minime de calificare ale candidaților sunt:

·       Studii superioare in domeniul IT, pedagogie sau alt domeniu relevant.

·       Minimum 2 traduceri scrise RO-RU similare, de conținut didactic din domeniul IT din ultimii 5 ani

Fiecare ofertă primită de la candidații calificați, va fi analizată de către o comisie de evaluare, în conformitate cu punctajul pentru criteriile de evaluare enunțate în tabelul de mai jos.

În cazul în care propunerile tehnice vor fi aproape identice ca și punctaj acumulat, atunci factorul decisiv îl va avea oferta de preț solicitată de consultanți. ATIC/Tekwill poate selecta propunerea cu o ofertă de preț mai mare doar în cazul în care oferta tehnică are o valoare adăugată și este justificată. Consultantul cu cea mai echilibrată ofertă (preț-valoare) va fi selectat și contractat pentru a livra serviciile solicitate conform acestui SOW.

Criterii de Evaluare Sub-Criterii de Evaluare Punctaj Maxim
Oferta Tehnică Conceptul cu explicarea volumului de lucru și a metodologiei aplicate. Maxim 20 puncte
Graficul de execuție propus Maxim 10 puncte
Studii si Experiența anterioară :

 • Licenta in domeniul solicitat
 • Master in domeniul solicitat
 • Minimum 3 ani experiență pedagogică și/sau profesională în domeniul IT.

 

 

 

 

 • Minimum 2 contracte pentru servicii similare de traducere în limba rusă de conținut didactic din domeniul IT din ultimii 5 ani
Maxim 20 puncte:

 • 2 puncte
 • 2 puncte
 • Maxim 10 puncte

3 ani experiență – 5 puncte; pentru fiecare an adițional – 1 punct, până la 10 puncte în total: 5 + (1+1+1+1+1)

 • Maxim 6 puncte
 • Traducere cu pastrarea exacta a mesajului din limba sursă si utilizarea terminologiei corecte – 6 puncte
 • Traducere generalizata cu pastrarea mesajului general din limba sursă – 4 puncte;
 • Traducere partiala si transpunerea partiala si limbaj simplificat a  mesajului din limba sursă – 2 puncte
Abilităti lingvistice:

 • Limba Română
 • Limba Rusă
 • Limba Engleză
Maxim 10 puncte

RO – 4 pts
RU – 4 pts
EN – 2 pts

Oferta de Preț Oferta de preț

Oferta minimă recepționată – 40 puncte
Oferta evaluată = (oferta  x 40 puncte)/oferta evaluată 

Maxim 40 puncte
Total Punctaj – Oferta Tehnică și Oferta de Preț                                                                                              100 puncte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cazul depunerii de către candidați/candidate a ofertelor financiare în altă valuta decât MDL, acestea vor fi convertită în MDL la rata BNM din data limită de aplicare 12.03.2021.

Oferta Financiară

Candidații interesați sunt rugați să prezinte oferte financiare de tip sumă brută totală (‘’lump sum”), cu toate cheltuielile incluse (impozite, contribuții). Ofertantul va indica în oferta și rata per zi lucrătoare în MDL.
La stabilirea ratei zilnice, candidatul va include toate cheltuielile potențiale (transport, utilizarea mijloacelor proprii TIC, comunicare, etc.)
Pentru întocmirea ofertei financiare – a se vedea formularul tip Anexa 1.
Candidatul poate aplica pentru traducerea unui singur curs sau ambelor cursuri.

Contract

Contractul semnat va fi de tipul contract pentru prestare servicii de către persoane fizice. Valuta contractului: MDL.

Achitarea Serviciilor

Achitarea pentru serviciile de consultanță, se va efectua conform livrabilelor efectuate, în baza rapoartelor prezentate de consultant și acceptate de ATIC. Achitarea va fi efectuată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în MDL, în baza semnării unui Act de predare-primire pentru fiecare livrabil.

Locul Prestării Serviciilor

Locul prestării serviciilor este Republica Moldova. Serviciile pot fi prestate de către consultant de la distanță, de la domiciliu. Atât ședințele cât și transmiterea livrabilelor vor avea loc pe online. Livrabilele vor fi prezentate către ATIC în formatul solicitat prin acest SOW.

Deplasări

Pentru livrarea serviciilor de consultanță deplasări nu sunt prevăzute.

ANEXA 1

Discover more articles

May 16, 2024

Centrul Inotek marchează un an de inovații și inițiative transformatoare în sudul Moldovei

Inotek – EU Innovation Centre Cahul, un hub susținut de Uniunea Europeană și Suedia, dedicat promovării inovației și digitalizării în...

May 15, 2024

IT Career Expo Bălți – un eveniment pentru tinerii interesați de oportunitățile și tendințele industriei IT din Moldova

Peste 330 de tineri din regiunea de nord au participat în cadrul evenimentului IT Career Expo Bălți, desfășurat la data...

May 3, 2024

Join the forefront of technological innovation and leadership as the Executive Director of the Moldovan Association of ICT Companies!

Background: THE MOLDOVAN ASSOCIATION OF ICT COMPANIES (“ATIC”) is the business Organization uniting 90 companies and representing anUmbrella Organization gathering...

April 23, 2024

Un pas înainte în era digitală. Peste 700 de persoane au participat la conferința internațională „Inteligența Artificială & Big Data”

Peste 700 de persoane au participat la conferința „Inteligența Artificială & Big Data”, care a avut loc la Chișinău în...

April 16, 2024

Transformând aspirațiile în realitate: Campania de promovare a Carierei IT în Nordul țării

Începând cu anul 2011, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC implementează Campania de promovare a Carierei IT, scopul căreia...

April 13, 2024

IT Career Expo Cahul: conexiuni, cunoștințe și oportunități pentru o carieră reușită

Peste 450 de tineri din sudul țării au participat cu entuziasm la IT Career Expo Cahul, eveniment dedicat explorării oportunităților...

Subscribe to be always updated

By clicking Subscribe you’re confirming that you agree with our Terms and Conditions.