Apel de achiziții pentru contractarea unui consultant sau a doi consultanți individuali

 

Numărul apelului de achiziții pentru contractarea unui consultant individual ICP ICTEC-2021-018
Data emiterii: 16 aprilie 2021
Termen limită de aplicare 28 aprilie 2021, 17:00 ora Chișinăului
Termen de aplicare extins 10 mai 2021, 17.00 ora Chișinăului
Descriere: Expert educațional pentru crearea conținutului lecțiilor digitale (video) pentru cursul de Inteligență Artificială pentru ATIC/Tekwill
Solicitat de: Centrul de Excelență în domeniul TIC (ICTEC)
Finanțat de: Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernul Suediei, Contract Nr. AID-117-A-15-00002
Emis de: Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC)
Tipul contractului: Prestări servicii
Persoana de contact din cadrul ATIC: talexeev@ict.md, Tatiana Alexeev, Project Manager

llivadari@ict.md, Liuba Livadari, Procurement Manager

Data de începere a misiunii: 5 mai 2021
Perioada misiunii: Mai – Decembrie 2021 (Număr estimat de zile lucrătoare – până la 69 zile lucrătoare )

 

Despre ATIC:

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A COMPANIILOR DIN DOMENIUL TIC (ATIC) este organizația de afaceri care reunește 45 de companii. Organizația Umbrelă cuprinde peste 5000 de angajați în domeniul TIC.

Fiind înființată în 2006, ATIC este asociația care reprezintă vocea industriei TIC din Moldova care promovează dezvoltarea sectorului TIC în Republica Moldova prin parteneriate viabile între companii, organizații similare, guvern, instituții de stat și organizații internaționale. Asociația a fost înființată pentru a reprezenta industria în diferite aspecte politice și legislative și pentru a facilita schimbul de bune practici între membri. Misiunea ATIC este de a proteja și promova interesele membrilor asociației, precum și de a facilita un climat de afaceri TIC mai favorabil.

 

Despre Tekwill:

Proiectul ICTEC a început ca un program USAID implementat de Asociația Națională a Companiilor TIC (ATIC). În 2016, Guvernul Suediei s-a alăturat programului, ceea ce a permis extinderea operațiunilor și programelor organizate de Tekwill. Proiectul este implementat ca un parteneriat public-privat (prin intermediul instrumentului Global Development Alliances (GDA)), între Guvernul Republicii Moldova, industria privată, mediul academic și donatorii externi. Partenerii privați includ companii multinaționale, IBM și Microsoft, precum și membri ai Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) care sunt companii TIC locale (operate). Partenerii privați aduc resurse noi semnificative, idei, software, tehnologii și activități de dezvoltare, cum ar fi instruiri, sarcini practice și mentorat. Partenerii din sectorul privat vor avea șansa să folosească centrul pentru a colabora cu universitatea, IMM-urile, startup-urile, profesioniștii și să contribuie la îmbunătățirea planurilor de învățământ, răspunzând nevoilor pieței, precum și la îmbunătățirea ecosistemului IT și antreprenoriat care va duce la creșterea economică a țării.

 

Scop și Obiective:

„Tekwill în fiecare școală” își propune transformarea educației din Republica Moldova, atât prin dezvoltarea de conținut digital interactiv, cât și prin introducerea, în procesul de învățare din cadrul instituțiilor de învățământ, a noilor metodologii de predare: învățarea mixtă („blended learning”) și clasa inversată („flipped classroom”).

Misiunea „Tekwill în fiecare școală” este să pună în valoare capitalul uman al Republicii Moldova și să crească, pe termen lung, o generație de oameni care să creeze acasă, în Moldova, produse și servicii care să răspundă provocărilor social-economice naționale și globale.

„Tekwill în fiecare școală” conține patru module de studiu: inteligență artificială, dezvoltare software, industria creativă, leadership antreprenorial. Cursurile sunt opționale, au un conținut interactiv și pot fi studiate sub ghidarea unui profesor ce a trecut programul de formare continuă din cadrul proiectului.

 

Scope of Work:

1.     Analizarea suportului de curs existent (AI4Youth elaborat de compania Intel).

2.     Redactarea și actualizarea curriculumului existent a disciplinei opționale „Inteligența Artificială” aprobat de către Consiliul Național pentru Curriculum la data de 25 iunie 2020, conform cuprinsului din cadrul cursului AI4Youth by Intel.

3.     Propunerea unei liste de până la 34 de lecții video și un scurt scenariu, concept, obiective al acestora în corespundere cu tematicile incluse în currciulum și cuprinsul cursului AI4Youth.

4.     Crearea și adaptarea de conținut (textul lecțiilor video/audio, conceptul exercițiilor de simulare, selectare sarcini practice, fișe cu sarcini pentru fiecare lecție în baza secvenței video și elaborarea testelor de evaluare):

a.     Lecțiile video:

i.     Scrierea textelor, scenariului pentru fiecare lecție video. Textul propus pentru lecțiile video nu va depăși durata de 10 minute (maxim 5 pagini). Textele vor fi în concordanță cu suportul de curs deja existent (AI4Youth). Textele lecțiilor vor fi oferite în format Word.

ii.     Textele pentru lecțiile video vor fi elaborate și prezentate în varianta finală pentru vociferare. Textele vor conține cuvinte de introducere, de legătură, după necesitate (exemplu: salut, ne reauzim în curând, astăzi vom învăța…, exemplul care urmează acum la ecran, și altele).

iii.     Scenariile lecțiilor video se vor axa pe explicarea unor procese, oferirea de exemple în baza lecțiilor text.

iv.     Prima lecție video va fi orientată mai mult spre trezirea interesului elevilor față de disciplină/sumarizarea celor ce urmează să învețe/să se familiarizeze, într-o formă cât mai interactivă, de joc.

v.     Limbajul folosit în scrierea textelor va fi unul prietenos, coerent, direct, și simplu. Adresarea către elevi va avea loc de la persoana a II, singular (exemplu: ce zici dacă…? hai să urmărim următorul exemplu…, privește la ecran și altele).

vi.     Pentru fiecare lecție video vor fi oferite comentarii, sugestii pentru echipa de designeri/animatori, pentru a dezvolta scenariul potrivit.

vii.     Oferire de feedback la etapele de pre-producție & post-producție a lecțiilor video.

b.     Exercițiile de simulare:

i.     Selectarea 1-2 exerciții din suportul de curs AI4Youth by Intel care sunt mai interactive și care se potrivesc cu elementele H5P pentru a fi plasate pe platformă. Exercițiile vor avea sarcina descrisă, și după necesitate oferirea răspunsurilor corecte.

ii.     Colaborarea cu echipa de dezvoltare a platformei pentru a găsi elementele H5P potrivite pentru aceste exerciții.

c.      Sarcini practice:

i.     Selectarea a 1-5 idei de sarcini suportul de curs AI4Youth care vor fi utilizate ca și tema pentru acasă, pentru fiecare din cele 34 de lecții.

d.     Testele de evaluare:

i.     Crearea testelor de evaluare pentru fiecare lecție, iar fiecare test va conține până la 10-15 întrebări.

ii.     Întrebările din test trebuie să fie în concordanță cu elementele H5P.

iii.     Să fie oferit punctajul pentru fiecare test.

5.     Dezvoltarea și descrierea insignelor digitale (Badge-uri) pe care elevii le pot câștiga parcurgând și studiind cursul de pe platforma tekwill.online. Fiecare badge, va avea o denumire și o descriere a competențelor acumulate. De asemenea, se va indica mecanismul în urma căruia un elev poate câștiga fiecare badge.

6.     Revizuirea și redactarea descrierii existente a proiectului final pe care fiecare elev-participant va trebui să-l dezvolte pentru a finaliza cursul/programa deInteligență Artificială. De asemenea se vor oferi criteriile de evaluare a acestor proiecte pentru profesori.

7.     Conlucrarea cu echipele de designeri, animatori, dezvoltatori platformă și autorii inițiali ai cursului.

 

Livrabile & Grafic de execuție:

Toate livrabilele vor fi oferite echipei Tekwill în limba română în format Word, și salvate pe un disk Cloud.

 

Livrabile: Grafic de execuție
Prezentarea variantei actualizate a Curriculumului pentru disciplina Inteligența Artificială aprobat de Consiliul Național pentru Curriculum pe 25.06.2020. Mai 2021
Prezentarea conținutului pentru primele 5 lecții în format Word (conținutul pentru lecțiile video, exercițiile de simulare și sarcinile practice selectate, testele de evaluare). Mai 2021
Prezentarea conținutului pentru lecțiile 6-15 în format Word (conținutul pentru lecțiile video, exercițiile de simulare și sarcinile practice selectate, testele de evaluare). Iunie 2021
Prezentarea conținutului pentru lecțiile 16-25 în format Word (conținutul pentru lecțiile video, exercițiile de simulare și sarcinile practice selectate, testele de evaluare). Iulie 2021
Prezentarea conținutului pentru lecțiile 26-34 în format Word (conținutul pentru lecțiile video, exercițiile de simulare și sarcinile practice selectate, testele de evaluare). Iulie 2021
Prezentarea descrierii proiectului final și a criteriilor de evaluare a acestora. Plus descrierea insignelor digitale, inclusiv mecanismul de oferire a acestor insigne elevilor de platformă. August 2021
Revizuirea și oferirea de feedback echipei de dezvoltare a lecțiilor video (pre-producție și post-producție). Iunie – Decembrie 2021

 

Experiență și Calificări necesare:

Studii:

·       Studii superioare in domeniul IT, pedagogie sau alt domeniu relevant.

Experiență de muncă:

·       Minimum 3 ani experiență pedagogică și/sau profesională în domeniul de Inteligență Artificială.

·       Minimum 1 contract pentru servicii similare/activitate similară privind dezvoltarea de conținut (manuale, suport de curs, curriculum, etc.) din ultimii 10 ani

Competențe și abilități:

·       Pasionat/ă de domeniul educației, inteligenței artificiale, tehnologiilor.

·       Posedarea limbii române este obligatorie. Limba engleză constitue un avantaj.

·       Punctualitate, responsabilitate, bună organizare.

·       Orientat/ă pe rezultate și excelență.

ATIC sprijină diversitatea forței de muncă. Femeile, bărbații, persoanele cu dizabilități, minoritățile etnice sau religioase, precum și alte grupuri de persoane care au dreptul legal de a munci în Republica Moldova, sunt încurajați, în mod egal, să aplice.


Procesul de Aplicare:

Candidații interesați sunt încurajați să expedieze ofertele înainte de expirarea datei limită de aplicare: 28 aprilie 2021, la adresele de e-mail: talexeev@ict.md și llivadari@ict.md cu subiectul “ICP ICTEC-2021-018 – Expert educațional Inteligenta Artificiala Tekwill/ATIC”.

Pentru întrebări suplimentare referitor la acest SOW sau pentru a obținute copia materialelor existente ale cursului puteți trimite un email la adresa talexeev@ict.md până pe data de 22 aprilie 2021.

Ofertele depuse după data limită indicată nu vor fi examinate de către ATIC.

 

Structura Ofertei:

Oferta trebuie să conțină următoarele acte obligatorii:

1.     CV

2.     Oferta tehnica cu explicarea volumului de lucru și a metodologiei aplicate.

3.     Oferta financiara (formular tip Anexa 1)

4.     Exemple de lucrări precedente (manuale, lecții scrise anterior)  și alte acte relevante care demonstrează experiența candidatului.

 

Procesul de Evaluare a ofertelor primite:

Criteriile minime de calificare ale candidaților sunt:

·       Studii superioare in domeniul IT, inteligenței artificiale, pedagogie sau alt domeniu relevant.

·       Minimum 3 ani experiență pedagogică și/sau profesională în domeniul de IT/Inteligență Artificială.

Fiecare ofertă primită de la candidații calificați, va fi analizată de către o comisie de evaluare, în conformitate cu punctajul pentru criteriile de evaluare enunțate în tabelul de mai jos.

În cazul în care propunerile tehnice vor fi aproape identice ca și punctaj acumulat, atunci factorul decisiv îl va avea oferta de preț solicitată de consultanți. ATIC/Tekwill poate selecta propunerea cu o ofertă de preț mai mare doar în cazul în care oferta tehnică are o valoare adăugată și este justificată. Consultantul cu cea mai echilibrată ofertă (preț-valoare) va fi selectat și contractat pentru a livra serviciile solicitate conform acestui SOW.

Criterii de Evaluare Sub-Criterii de Evaluare Punctaj Maxim
Oferta Tehnică Conceptul cu explicarea volumului de lucru și a metodologiei aplicate. 20 puncte
Graficul de execuție propus 20 puncte
Studii si Experiența anterioară :

 • Licenta in domeniul solicitat
 • Master in domeniul solicitat
 • Minimum 3 ani experiență pedagogică și/sau profesională în domeniul IT/Inteligenței Artificiale.

Minimum 1 contract pentru servicii similare/activitate similară privind dezvoltarea de conținut (manuale, suport de curs, curriculum, etc.) din ultimii 10 ani

20 puncte:

 • 2 puncte
 • 2 puncte
 • 3 ani experiență – 5 puncte; pentru fiecare an adițional – 1 punct, până la 10 puncte în total: 5 + (1+1+1+1+1)
 • 6 puncte (lipsa contractelor/activitățilorsimilare – 0 puncte)
Abilităti lingvistice:

 • Limba Română
 • Limba Engleză
10 puncte

 • RO – 5pts
 • EN – 5pts
Oferta de Preț Oferta de preț:

Oferta minimă recepționată – 30 puncte 

Oferta evaluată = (oferta  x 30 puncte)/oferta evaluată 

30 puncte
Total Punctaj – Oferta Tehnică și Oferta de Preț                                                                                                                         100 puncte

 

În cazul depunerii de către candidați/candidate a ofertelor financiare în altă valuta decât MDL, acestea vor fi convertită în MDL la rata BNM din data limită de aplicare 28.04.2021.

Oferta Financiară

Candidații interesați sunt rugați să prezinte oferte financiare de tip sumă netă La stabilirea ratei zilnice, candidatul va include toate cheltuielile potențiale (transport, utilizarea mijloacelor proprii TIC, comunicare, etc.). Ofertantul va indica în oferta și rata per zi lucrătoare în MDL.
Pentru întocmirea ofertei financiare – a se vedea formularul tip Anexa 1.

 

Contract

Contractul semnat va fi un contract pentru prestare servicii de către persoane fizice. Valuta contractului: MDL În contract va fi specificată sumă brută, inclusiv valoarea impozitului pe venit și a altor contribuții obligatorii de stat (dacă este cazul) stabilite de legislația în vigoare a Repubicii Moldova.
În cazul contractării a 2 consultanți individuali, valoarea fiecărui contract va fi stabilită în dependență de livrabilele atribuite și zilele de implicare aferente, care, cumulativ, nu vor depăși 69 om-zile per total, pentru elaborarea întregului curs de către ambii consultanți individuali.

 

Achitarea Serviciilor

Achitarea pentru serviciile de consultanță, se va efectua conform livrabilelor efectuate, în baza rapoartelor prezentate de consultant și acceptate de ATIC. Achitarea va fi efectuată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în MDL, în baza semnării unui Act de predare-primire pentru fiecare livrabil.

 

Locul Prestării Serviciilor

Locul prestării serviciilor este Republica Moldova. Serviciile pot fi prestate de către consultant de la distanță, de la domiciliu. Atât ședințele cât și transmiterea livrabilelor vor avea loc pe online. Livrabilele vor fi prezentate către ATIC în formatul solicitat prin acest SOW.

 

Deplasări

Pentru livrarea serviciilor de consultanță deplasări nu sunt prevăzute.

 

Anexa1

Discover more articles

May 16, 2024

Centrul Inotek marchează un an de inovații și inițiative transformatoare în sudul Moldovei

Inotek – EU Innovation Centre Cahul, un hub susținut de Uniunea Europeană și Suedia, dedicat promovării inovației și digitalizării în...

May 15, 2024

IT Career Expo Bălți – un eveniment pentru tinerii interesați de oportunitățile și tendințele industriei IT din Moldova

Peste 330 de tineri din regiunea de nord au participat în cadrul evenimentului IT Career Expo Bălți, desfășurat la data...

May 3, 2024

Join the forefront of technological innovation and leadership as the Executive Director of the Moldovan Association of ICT Companies!

Background: THE MOLDOVAN ASSOCIATION OF ICT COMPANIES (“ATIC”) is the business Organization uniting 90 companies and representing anUmbrella Organization gathering...

April 23, 2024

Un pas înainte în era digitală. Peste 700 de persoane au participat la conferința internațională „Inteligența Artificială & Big Data”

Peste 700 de persoane au participat la conferința „Inteligența Artificială & Big Data”, care a avut loc la Chișinău în...

April 16, 2024

Transformând aspirațiile în realitate: Campania de promovare a Carierei IT în Nordul țării

Începând cu anul 2011, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC implementează Campania de promovare a Carierei IT, scopul căreia...

April 13, 2024

IT Career Expo Cahul: conexiuni, cunoștințe și oportunități pentru o carieră reușită

Peste 450 de tineri din sudul țării au participat cu entuziasm la IT Career Expo Cahul, eveniment dedicat explorării oportunităților...

Subscribe to be always updated

By clicking Subscribe you’re confirming that you agree with our Terms and Conditions.