Expert educațional pentru crearea de conținut pentru cursul de Antreprenoriat (Compania Școlară) pentru ATIC/Tekwill

Numărul apelului de achiziții pentru contractarea unui consultant individual ICP ICTEC-2021-006
Data emiterii: 10 februarie 2021
Termen limită de aplicare: 25 februarie, 17:00 ora Chișinăului
Termen limită de aplicare extins: 10 martie 2021, 17:00 ora Chișinăului
Descriere: Expert educațional pentru crearea conținutului lecțiilor digitale (video) pentru cursul de Antreprenoriat (Compania Școlară) pentru ATIC/Tekwill
Solicitat de: Centrul de Excelență în domeniul TIC (ICTEC)
Finanțat de: Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernul Suediei, Contract Nr. AID-117-A-15-00002
Emis de: Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC)
Tipul contractului: Prestări servicii
Data de începere a misiunii: 15 martie 2021
Perioada misiunii: Martie – Decembrie 2021 (Numă estimat de zile lucrătoare – până la 45 zile lucrătoare )

 

Despre ATIC:

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A COMPANIILOR DIN DOMENIUL TIC (ATIC) este organizația de afaceri care reunește 45 de companii. Organizația Umbrelă cuprinde peste 5000 de angajați în domeniul TIC.

Fiind înființată în 2006, ATIC este asociația care reprezintă vocea industriei TIC din Moldova care promovează dezvoltarea sectorului TIC în Republica Moldova prin parteneriate viabile între companii, organizații similare, guvern, instituții de stat și organizații internaționale. Asociația a fost înființată pentru a reprezenta industria în diferite aspecte politice și legislative și pentru a facilita schimbul de bune practici între membri. Misiunea ATIC este de a proteja și promova interesele membrilor asociației, precum și de a facilita un climat de afaceri TIC mai favorabil.

 

Despre Tekwill:

Proiectul ICTEC a început ca un program USAID implementat de Asociația Națională a Companiilor TIC (ATIC). În 2016, Guvernul Suediei s-a alăturat programului, ceea ce a permis extinderea operațiunilor și programelor organizate de Tekwill. Proiectul este implementat ca un parteneriat public-privat (prin intermediul instrumentului Global Development Alliances (GDA)), între Guvernul Republicii Moldova, industria privată, mediul academic și donatorii externi. Partenerii privați includ companii multinaționale, IBM și Microsoft, precum și membri ai Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) care sunt companii TIC locale (operate). Partenerii privați aduc resurse noi semnificative, idei, software, tehnologii și activități de dezvoltare, cum ar fi instruiri, sarcini practice și mentorat. Partenerii din sectorul privat vor avea șansa să folosească centrul pentru a colabora cu universitatea, IMM-urile, startup-urile, profesioniștii și să contribuie la îmbunătățirea planurilor de învățământ, răspunzând nevoilor pieței, precum și la îmbunătățirea ecosistemului IT și antreprenoriat care va duce la creșterea economică a țării.

 

Scop și Obiective:

„Tekwill în fiecare școală” își propune transformarea educației din Republica Moldova, atât prin dezvoltarea de conținut digital interactiv, cât și prin introducerea, în procesul de învățare din cadrul instituțiilor de învățământ, a noilor metodologii de predare: învățarea mixtă („blended learning”) și clasa inversată („flipped classroom”).

Misiunea „Tekwill în fiecare școală” este să pună în valoare capitalul uman al Republicii Moldova și să crească, pe termen lung, o generație de oameni care să creeze acasă, în Moldova, produse și servicii care să răspundă provocărilor social-economice naționale și globale.

„Tekwill în fiecare școală” conține patru module de studiu: inteligență artificială, dezvoltare software, industria creativă, leadership antreprenorial. Cursurile sunt opționale, au un conținut interactiv și pot fi studiate sub ghidarea unui profesor ce a trecut programul de formare continuă din cadrul proiectului.

Antreprenoriatul (Compania Școlară) este unul din programele din cadrul curriculumului de educație economică și antreprenorială care va fi lansat pe platforma tekwill.online începând cu luna septembrie 2021, pentru treapta liceală. Ne propunem să colaborăm cu Junior Achievement Moldova care are deja dezvoltat și aprobat atât curricula, cât și suportul de curs (caiet pentru elevi și ghidul profesorului) de către Consiliul Național pentru Curriculum și MECC.

Junior Achievement (JA) este o organizație obștească ce activează în Moldova din anul 1995 şi este membră a reţelei JA Worldwide şi a Centrului Regional de la Bruxelles, JA-YE Europa și este cea mai mare, cea mai dinamică organizație orientată spre educația economică și antreprenorială în rîndul copiilor și tinerilor, în mod special a celor din mediul rural, fiind prezentă în peste 117 de țări. Misiunea asociaţiei constă în motivarea şi pregătirea tinerei generaţii pentru a se afirma cu succes în economia de piaţă. Organizația este condusă de Consiliul Directori, Președinte și Director Executiv, și este fondată de 10 membri majoritatea din domeniul antreprenoriat.

Programul COMPANIA ŞCOLARĂ, propus pentru clasele a X-a-XII-a, oferă participanţilor oportunitatea de a-şi conduce propria afacere pentru a înţelege ce presupune înfiinţarea, funcţionarea și succesul unei societăţi comerciale. Tinerii/tinerele cercetează piaţa, obţin capital prin vânzare de acţiuni și administrează înregistrările contabile ale companiei. Compania Şcolară este o oportunitate de a aplica principii economice și de afaceri, contribuie la dezvoltarea spiritului organizatoric, a aptitudinii de conducere, a responsabilităţii și competenţelor lucru în echipă.

Compania Școlară este un „experiment”, un proiect care oferă oportunitatea de a conduce propria afacere și este, totuşi, mai mult decât un exerciţiu de a conduce o firmă; ea este o oportunitate de a învăța concepte economice prin experienţă. Asigură o oportunitate de a aplica principii economice şi de afaceri şi ajută la dezvoltarea spiritului de organizare, conducere, responsabilitate, lucru în echipă, delegare de responsabilităţi. Compania Școlară este un „laborator” economic şi de afaceri care dă sens, semnificaţie concretă multor principii teoretice.

 

Scope of Work:

1.     Analizarea atât a curriculumului, cât și a suportului de curs existent (ghidul profesorului și caietul elevului)  pentru programa – Compania Școlară din cadrul disciplinii opționale educația economică și antreprenorială din perspectiva transformării într-un material online.

2.     Propunerea unei liste de 32 de lecții video și un scurt concept, obiective al acestora în corespundere cu tematicile incluse în currciulum.

3.     Crearea și adaptarea de conținut (textul lecțiilor video/audio, conceptul exercițiilor de simulare, selectare sarcini practice, fișe cu sarcini pentru fiecare lecție în baza secvenței video și elaborarea testelor de evaluare: inițială (pentru început de an școlar), curentă(mijloc) și sumativă (sfîrșit de an școlar)):

a.     Lecțiile video:

i.     Scrierea textelor pentru fiecare lecție video. Textul propus pentru lecțiile video nu va depăși durata de 10 minute (maxim 5 pagini). Textele vor fi în concordanță cu suportul de curs deja existent (currciulum și caietul elevului / ghidul profesorului va servi pentru raspunsuri la sarcinile selectate). Textele lecțiilor vor fi oferite în format Word.

ii.     Textele pentru lecțiile video vor fi elaborate și prezentate în varianta finală pentru vociferare. Textele vor conține cuvinte de introducere, de legătură, după necesitate (exemplu: salut, ne reauzim în curând, astăzi vom învăța…, exemplul care urmează acum la ecran, și altele).

iii.     Prima lecție video va fi orientată mai mult spre trezirea interesului elevilor față de disciplină/sumarizarea celor ce urmează să învețe/să se familiarizeze, într-o formă cât mai interactivă, de joc.

iv.     Limbajul folosit în scrierea textelor va fi unul prietenos, coerent, direct, și simplu. Adresarea către elevi va avea loc de la persoana a II, singular (exemplu: ce zici dacă…? hai să urmărim următorul exemplu…, privește la ecran și altele).

v.     Pentru fiecare lecție video vor fi oferite comentarii, sugestii pentru echipa de designeri/animatori, pentru a dezvolta scenariul potrivit.

vi.     Oferire de feedback la etapele de pre-producție & post-producție a lecțiilor video.

b.     Exercițiile de simulare:

i.     Selectarea 1-2 exerciții din caietul elevului care sunt mai interactive și care se potrivesc cu elementele H5P pentru a fi plasate pe platformă. Exercițiile vor avea sarcina descrisă, și după necesitate oferirea răspunsurilor corecte.

ii.     Colaborarea cu echipa de dezvoltare a platformei pentru a găsi elementele H5P potrivite pentru aceste exerciții.

c.      Sarcini practice:

i.     Selectarea a 1-5 idei de sarcini din ghidul profesorului și/sau din caietul elevului care vor fi utilizate ca și tema pentru acasă, pentru fiecare din cele 32 de lecții.

d.     Testele de evaluare:

i.     Crearea testelor de evaluare pentru fiecare lecție, iar fiecare test va conține până la 10-15 întrebări.

ii.     Întrebările din test trebuie să fie în concordanță cu elementele H5P.

iii.     Să fie oferit punctajul pentru fiecare test.

4.     Dezvoltarea și descrierea insignelor digitale (Badge-uri) pe care elevii le pot câștiga parcurgând și studiind cursul de pe platforma tekwill.online. Fiecare badge, va avea o denumire și o descriere a competențelor acumulate. De asemenea, se va indica mecanismul în urma căruia un elev poate câștiga fiecare badge.

5.     Revizuirea și redactarea descrierii existente a proiectului final pe care fiecare elev-participant va trebui să-l dezvolte pentru a finaliza cursul/programa de Antreprenoriat (Compania Școlară). De asemenea se vor oferi criteriile de evaluare a acestor proiecte pentru profesori.

6.     Conlucrarea cu echipele de designeri, animatori, dezvoltatori platformă și autorii inițiali ai cursului.

 

Livrabile & Grafic de execuție:

Toate livrabilele vor fi oferite echipei Tekwill în limba română în format Word, și/sau salvate pe un disk Cloud.

Livrabile: Grafic de execuție
Semnarea contractului de prestări servicii. Martie 2021
Prezentarea listei de 32 de lecții video și un scurt concept, obiective al acestora în corespundere cu tematicile incluse în currciulum spre analiză și aprobare. Martie 2021
Prezentarea conținutului pentru primele 5 lecții în format Word (conținutul pentru lecțiile video, exercițiile de simulare și sarcinile practice selectate, testele de evaluare). Martie 2021
Prezentarea conținutului pentru lecțiile 6-15 în format Word (conținutul pentru lecțiile video, exercițiile de simulare și sarcinile practice selectate, testele de evaluare). Aprilie 2021
Prezentarea conținutului pentru lecțiile 16-25 în format Word (conținutul pentru lecțiile video, exercițiile de simulare și sarcinile practice selectate, testele de evaluare). Aprilie 2021
Prezentarea conținutului pentru lecțiile 26-32 în format Word (conținutul pentru lecțiile video, exercițiile de simulare și sarcinile practice selectate, testele de evaluare). Mai 2021
Prezentarea descrierii proiectului final și a criteriilor de evaluare a acestora. Plus descrierea insignelor digitale, inclusiv mecanismul de oferire a acestor insigne elevilor de platformă. Mai 2021
Revizuirea și oferirea de feedback echipei de dezvoltare a lecțiilor video (pre-producție și post-producție). Aprilie – Decembrie 2021

 

Experiență și Calificări necesare:

Studii:

·       Studii superioare in domeniul economiei, administrarea afacerilor, pedagogie sau alt domeniu relevant.

Experiență de muncă:

·       Minimum 3 ani experiență pedagogică și/sau profesională în domeniul de Antreprenoriat.

·       Minimum 2 contracte pentru servicii similare de dezvoltare de conținut (manuale, suport de curs, curriculum, etc.) din ultimii 5 ani

Competențe și abilități:

·       Pasionat/ă de domeniul educației, antreprenoriatului, tehnologiilor.

·       Posedarea limbii române este obligatorie. Limba rusă constitue un avantaj.

·       Punctualitate, responsabilitate, bună organizare.

·       Orientat/ă pe rezultate și excelență.

ATIC sprijină diversitatea forței de muncă. Femeile, bărbații, persoanele cu dizabilități, minoritățile etnice sau religioase, precum și alte grupuri de persoane care au dreptul legal de a munci în Republica Moldova, sunt încurajați, în mod egal, să aplice.

Procesul de Aplicare:
Candidații interesați sunt încurajați să expedieze ofertele înainte de expirarea datei limită de aplicare: 10 martie 2021, la adresele de e-mail: talexeev@ict.md și llivadari@ict.md cu subiectul “ICP ICTEC-2021-006 – Expert educațional Antreprenoriat (Compania Școlară) Tekwill/ATIC”.

Pentru întrebări suplimentare referitor la acest SOW sau pentru a obținute copia materialelor existente ale cursului puteți trimite un email la adresa talexeev@ict.md până pe data de 10 martie 2021.

Ofertele depuse după data limită indicată nu vor fi examinate de către ATIC.

 

Structura Ofertei:

Oferta trebuie să conțină următoarele acte obligatorii:

1.     CV

2.     Oferta tehnica cu explicarea volumului de lucru și a metodologiei aplicate.

3.     Oferta financiara (formular tip Anexa 1) de tip “lump sum”.

4.     Exemple de lucrări precedente (manuale, lecții scrise anterior)  și alte acte relevante care demonstrează experiența candidatului.

 

Procesul de Evaluare a ofertelor primite:

Criteriile minime de calificare ale candidaților sunt:

·       Studii superioare in domeniul economiei, administrării afacerilor, pedagogie sau alt domeniu relevant.

·       Minimum 3 ani experiență pedagogică și/sau profesională în domeniul de Antreprenoriat.

Fiecare ofertă primită de la candidații calificați, va fi analizată de către o comisie de evaluare, în conformitate cu punctajul pentru criteriile de evaluare enunțate în tabelul de mai jos.

În cazul în care propunerile tehnice vor fi aproape identice ca și punctaj acumulat, atunci factorul decisiv îl va avea oferta de preț solicitată de consultanți. ATIC/Tekwill poate selecta propunerea cu o ofertă de preț mai mare doar în cazul în care oferta tehnică are o valoare adăugată și este justificată. Consultantul cu cea mai echilibrată ofertă (preț-valoare) va fi selectat și contractat pentru a livra serviciile solicitate conform acestui SOW.

Criterii de Evaluare Sub-Criterii de Evaluare Punctaj Maxim
Oferta Tehnică Conceptul cu explicarea volumului de lucru și a metodologiei aplicate. 20 puncte
Graficul de execuție propus 20 puncte
Studii si Experiența anterioară :

 • Licența în domeniul solicitat
 • Master în domeniul solicitat
 • Minimum 3 ani experiență pedagogică și/sau profesională în domeniul Antreprenoriatului.
 • Minimum 2 contracte pentru servicii similare de dezvoltare de conținut (manuale, suport de curs, curriculum, etc.) din ultimii 5 ani

20 puncte:

 • 2 puncte
 • 2 puncte
 • 3 ani experiență – 5 puncte; pentru fiecare an adițional – 1 punct, până la 10 puncte în total: 5 + (1+1+1+1+1)
 • 6 puncte (lipsa contractelor similare – 0 puncte)
Abilități lingvistice:

 • Limba Română
 • Limba Rusă
10 puncte

 • RO – 5 puncte
 • RU – 5 puncte
Oferta de Preț Oferta de preț

Oferta minimă recepționată – 30 puncte 

Oferta evaluată = (oferta  x 30 puncte)/oferta evaluată 

 

30 puncte
Total Punctaj – Oferta Tehnică și Oferta de Preț                                                                                                               100 puncte

 

În cazul depunerii de către candidați/candidate a ofertelor financiare în altă valuta decât MDL, acestea vor fi convertită în MDL la rata BNM din data limită de aplicare 22.02.2021.

 

Oferta Financiară

Candidații interesați sunt rugați să prezinte oferte financiare de tip sumă brută totală (‘’lump sum”), cu toate cheltuielile incluse (impozite, contribuții). Ofertantul va indica în oferta și rata per zi lucrătoare în MDL.

La stabilirea ratei zilnice, candidatul va include toate cheltuielile potențiale (transport, utilizarea mijloacelor proprii TIC, comunicare, etc.)

Pentru întocmirea ofertei financiare – a se vedea formularul tip Anexa 1.

 

Contract

Contractul semnat va fi de tipul contract pentru prestare servicii de către persoane fizice. Valuta contractului: MDL.

 

Achitarea Serviciilor

Achitarea pentru serviciile de consultanță, se va efectua conform livrabilelor efectuate, în baza rapoartelor prezentate de consultant și acceptate de ATIC. Achitarea va fi efectuată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în MDL, în baza semnării unui Act de predare-primire pentru fiecare livrabil.

 

Locul Prestării Serviciilor

Locul prestării serviciilor este Republica Moldova. Serviciile pot fi prestate de către consultant de la distanță, de la domiciliu. Atât ședințele cât și transmiterea livrabilelor vor avea loc pe online. Livrabilele vor fi prezentate către ATIC în formatul solicitat prin acest SOW.

 

Deplasări

Pentru livrarea serviciilor de consultanță deplasări nu sunt prevăzute.

 

Anexa1

Discover more articles

May 16, 2024

Centrul Inotek marchează un an de inovații și inițiative transformatoare în sudul Moldovei

Inotek – EU Innovation Centre Cahul, un hub susținut de Uniunea Europeană și Suedia, dedicat promovării inovației și digitalizării în...

May 15, 2024

IT Career Expo Bălți – un eveniment pentru tinerii interesați de oportunitățile și tendințele industriei IT din Moldova

Peste 330 de tineri din regiunea de nord au participat în cadrul evenimentului IT Career Expo Bălți, desfășurat la data...

May 3, 2024

Join the forefront of technological innovation and leadership as the Executive Director of the Moldovan Association of ICT Companies!

Background: THE MOLDOVAN ASSOCIATION OF ICT COMPANIES (“ATIC”) is the business Organization uniting 90 companies and representing anUmbrella Organization gathering...

April 23, 2024

Un pas înainte în era digitală. Peste 700 de persoane au participat la conferința internațională „Inteligența Artificială & Big Data”

Peste 700 de persoane au participat la conferința „Inteligența Artificială & Big Data”, care a avut loc la Chișinău în...

April 16, 2024

Transformând aspirațiile în realitate: Campania de promovare a Carierei IT în Nordul țării

Începând cu anul 2011, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC implementează Campania de promovare a Carierei IT, scopul căreia...

April 13, 2024

IT Career Expo Cahul: conexiuni, cunoștințe și oportunități pentru o carieră reușită

Peste 450 de tineri din sudul țării au participat cu entuziasm la IT Career Expo Cahul, eveniment dedicat explorării oportunităților...

Subscribe to be always updated

By clicking Subscribe you’re confirming that you agree with our Terms and Conditions.