Discount Program

 ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL
Organizatorul este Asociaţia Naţională a Companiilor Private din Domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor cu sediul în Chisinau, str. Maria Cebotari 28, of 1B.

ARTICOLUL 2. PARTICIPANŢII
În Programul de Discount participă toate companiile membre ATIC, după criterii interne definite pentru angajaţi de fiecare companie în parte. Pentru fiecare companie membru vor fi elaborate carduri care pot fi utilizate de toţi angajaţii sau înmînate unui angajat în parte, în vederea încurajarii şi motivării acestuia.

ARTICOLUL 3. MAGAZINELE ŞI PRODUSELE PARTICIPANTE
Cardul obţinut conform Art. 2 poate fi utilizat doar in locurile/companiile indicate mai jos.În cadrul acestui program participă doar produsele/serviciile indicate în ofertă. Lista Prestatorilor, cît şi a produselor poate fi extinsă.

ARTICOLUL 4. DURATA
Perioada valabilităţii programului este nedeterminată, organizatorul avînd dreptul de a întrerupe acest program cu un preaviz de 30 zile. Orice modificare în lista produselor/serviciilor va fi adusă la cunostinţa utilizatorilor cu 15 zile înainte de intrarea ei in vigoare.

ARTICOLUL 5. CONDIŢII DE VALIDARE ŞI PARTICIPARE
Pentru a beneficia de discountul oferit de card, utilizatorul trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii :

  • Sa fie angajat al unei companii din domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor membru ATIC
  • Să posede cardul de discount ATIC

ARTICOLUL 6. DISCOUNTURI ŞI ACORDAREA LOR
Pentru recunoaşterea includerii în Programul de Discount utilizatorul este obligat să prezinte cardul la cumpararea unor produse. Nu va fi luată in consideraţie confirmarea verbală sau copia xerox a cardului. În cazul unor comenzi, oferte de prestari de servicii trebuie indicat numarul cardului şi prezentat acesta la achitare.
Utilizatorul beneficiază de discount după cum urmează:  

ARTICOLUL 7. ÎNCETAREA PROGRAMULUI DE FIDELITATE
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înceta programul de discount. Încetarea va fi anunţată cu cel puţin putin 30 zile înainte.

ARTICOLUL 8. REGLEMENTARI

  • Cardul de discount este aplicabil doar pentru/produsele şi serviciile indicate în Art.6. La solicitare lista produselor/serviciilor poate fi marită ca rezultat al unor negocieri separate;
  • Discountul nu se cumuleaza pe card, ci se aplică la fiecare cumparare de produs/serviciu cu cardul;
  • Discountul nu se aplică post-factum cumpărăturii, ci doar în momentul acesteia;
  • La cererea companiilor membre ATIC numarul de carduri oferite companiei poate fi mărit;
  • Folosirea improprie sau frauduloasă a cardului atrage exluderea din programul respectiv şi anularea cardului;
  • Discountul nu se acordă în cash, el se aplică la produsele/serviciile cumpărate;
  • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica regulamentul programului.

ARTICOLUL 9. PIERDEREA SAU FURTUL CARDULUI
În cazul în care cardul a fost pierdut, furat sau deteriorat, deţinătorul cardului are obligaţia de a anunţa organizatorul în cel mai scurt timp posibil la tel: 887000 sau prin email la events@ict.md. După înştinţare organizatorul va procesa datele în vederea eliberării unui nou card contra costului de 80 MDL. Pentru orice alte informatii sau sugestii Va rugam sa ne contactati.

Toată informaţia privind Programul de discount este disponibilă pe www.ict.md/discount sau poate fi solicitată prin email la evets@ict.md.

Regulament Discount Program